Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes » Szkoła » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
  Administracja Samorząd
  Biznes
  Biznesplan
  Bizneswoman
  Coaching
  Firma
  Informatyczne systemy
  Kadry Zarządzanie personelem
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Konkurencyjność
  Logistyka
  Marketing
  Mobbing Molestowanie
  Nieruchomości Mieszkania
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Perswazja NLP
  Praca BHP
  Przywództwo
  Public Relations
  Reklama
  Sekret
  Sekretariat
  Sprzedaż
  Strategia Teoria gier
  Szkolenia
  Szkoła
  Zarządzanie
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie zespołem
  Zasoby ludzkie HR
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie

Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie

49.00zł
41.65zł
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli Wzorcowa dokumentacja z komentarzem + CD 126.00zł 107.10zł
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli Wzorcowa dokumentacja z komentarzem + CD

Tytuł: Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli Wzorcowa dokumentacja z komentarzem + CD
Autor: Ewa Góra, Renata Mroczkowska
ISBN: 978-83-7804-049-1
Ilość stron: 236
Data wydania: 03/2012 (wydanie 2)
Oprawa: Zawiera CD
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: ODDK

Cena: 126.00zł 107.10zł


Komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70, poz. 825 z późn. zm.).

W publikacji także aktualna dokumentacja kadrowa, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. – w tym nowe zasady wystawiania świadectwa pracy.

Co bardzo pomocne – każdy dokument jest opatrzony praktycznym komentarzem z podaniem obowiązków dyrektora.

Uwaga! Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.

Rozdziały:

Dział I. AKTA OSOBOWE
Zasady prowadzenia                          .8
Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych           11

Dział II. DANE OSOBOWE
II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych      14
II.2. Katalog danych osobowych, których przetwarzanie
jest dopuszczalne przez pracodawcę              16
II.3. Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę tylko za zgodą pracownika  18

Dział III. DOKUMENTOWANIE PODJĘCIA PRACY PRZED ZATRUDNIENIEM
III.1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 20
III.2. Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie       22

Dział IV. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
IV.1. Umowa o pracę                      26
IV.2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika            29
IV.3. Umowa o pracę na czas nieokreślony              .31
IV.4. Potwierdzenie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy 34
IV.5. Umowa o pracę na czas określony               35
IV.6. Akt mianowania                      38
Akty nadania – uwagi ogólne                      .40
IV.7. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela     42
IV.8. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela     44
IV.9. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela     46
IV.10. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela     48
IV.11. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela     50

Dział V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM NAUCZYCIELA DO PRACY
Informacje ogólne                          54
V.1. Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy                      55
V.2. Podstawowa informacja określona w art. 29 § 3 Kodeksu pracy u pracodawcy posiadającego regulamin pracy           57
V.3. Podstawowa informacja określona w art. 29 § 3 Kodeksu pracy u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy         59
V.4. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia           62
V.5. Informacja o zmianie układu zbiorowego pracy         65
V.6. Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi i zakresem informacji objętych tajemnicą oraz o przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy   68
V.7. Zawiadomienie nauczyciela o przejściu całości/części zakładu pracy na innego pracodawcę              .70

Dział VI. DOKUMENTY PRZY AWANSIE ZAWODOWYM
Dokumenty dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego
VI.1. Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu            74
VI.2. Wyznaczenie opiekuna stażu                 76
VI.3. Wniosek nauczyciela o przerwanie stażu            78
VI.4. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy         80
VI.5. Wniosek nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu/placówce/szkole o dokonanie oceny pracy                  82
VI.6. Wniosek nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu/placówce/szkole, o dokonanie oceny pracy      84
VI.7. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny pracy        86
VI.8. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły/nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły                 88
VI.9. Pismo Dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty/kontraktowego/mianowanego             90
VI.10. Ocena dorobku zawodowego                 92
VI.11. Odwołanie nauczyciela od ustalonej negatywnej oceny dorobku zawodowego                        94
VI.12. Przekazanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu                       96
VI.13. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowego stażu   98
VI.14. Wniosek nauczyciela o ponowną ocenę dorobku, gdy ostateczna ocena jest negatywna                   100
VI.15. Odwołanie nauczyciela od odmowy, w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu, nadania stopnia awansu zawodowego                        .102
VI.16. Ponowny wniosek nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji/nie zdał egzaminu, odpowiednio przed komisjami o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego         104
VI.17. Wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia        106
Dokumenty na stopień nauczyciela kontraktowego (dla nauczyciela stażysty) VI.18. Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego                      .109
VI.19. Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela  113
VI.20. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego                 .115
VI.21. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej              .116
VI.22. Zawiadomienie dla organu prowadzącego szkołę/sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej  117
VI.23. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji           .118
VI.24. Zaświadczenie o akceptacji                 119
VI.25. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji   120
Dokumenty na stopień nauczyciela mianowanego (dla nauczyciela kontraktowego)
VI.26. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego      122
VI.27. Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
o awans na stopień nauczyciela mianowanego          126
VI.28. Zawiadomienie o terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego                       129
VI.29. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej              130
VI.30. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji           .131
VI.31. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu              132
VI.32. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji   133
Dokumenty na stopień nauczyciela dyplomowanego (dla nauczyciela mianowanego)
VI.33. Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego    136
VI.34. Wniosek nauczyciela – dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego141
VI.35. Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego144
VI.36. Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego         148
VI.37. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego                 .152
VI.38. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej              .153
VI.39. Zawiadomienie dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę  154
VI.40. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji           .155
VI.41. Zaświadczenie o akceptacji                 156
VI.42. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji   157

Dział VII. PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA
VII.1. Wniosek nauczyciela o przeniesienie             162
VII.2. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela         163
VII.3. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu, bez zgody 165

Dział VIII. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
Ustanie stosunku pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela – informacje ogólne 168
Ustanie stosunku pracy – zasady ogólne wynikające z Kodeksu pracy     171
VIII.1. Wniosek nauczyciela o rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania                 173
VIII.2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania na wniosek nauczyciela             174
VIII.3. Oświadczenie dyrektora o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły          176
VIII.4. Zawiadomienie zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy     180
VIII.5. Oświadczenie dyrektora o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły           182
VIII.6. Oświadczenie nauczyciela o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, za uprzedzeniem             .183

Dział IX. NAUCZYCIEL W STANIE NIECZYNNYM
IX.1. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny     186
IX.2. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny   187
IX.3. Powiadomienie nauczyciela w stanie nieczynnym o zatrudnieniu189

Dział X. WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY
X.1. Zawiadomienie nauczyciela o wygaśnięciu umowy o pracę     192

Dział XI. ŚWIADECTWO PRACY
XI.1. Świadectwo pracy                     196
XI.2. Żądanie wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy
o pracę (w razie kontynuacji zatrudnienia u pracodawcy)    204
XI.3. Żądanie wydania świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia  205
XI.4. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy          209
XI.5. Wniosek o wydanie odpisu świadectwa pracy         211
XI.6. Procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy       212

Załączniki
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – wyciąg     214
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)          226
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. Nr 214, poz. 1580) – wyciąg       235

Tytuł książki: "Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli Wzorcowa dokumentacja z komentarzem + CD"
Autor: Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 126.00zł 107.10zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Zero ograniczeń Sekret osiągnięcia bogactwa zdrowia i harmonii ze światem
Zero ograniczeń Sekret osiągnięcia bogactwa zdrowia i harmonii ze światem
Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len
Onepress
Kempingowa książka kucharska Smakowite przepisy dla całej rodziny
Kempingowa książka kucharska Smakowite przepisy dla całej rodziny
Tiff Easton
G+J Gruner+Jahr Polska
Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty
Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty
Dorota Drużyłowska
Universitas
Niewolnik Jak przebudziłem się do życia
Niewolnik Jak przebudziłem się do życia
Anand Dilvar
Illuminatio
Europejski rynek płatności detalicznych
Europejski rynek płatności detalicznych
Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz
CEDEWU
Nowoczesne uzbrojenie lotnicze Podwieszenia - Taktyka - Technika
Nowoczesne uzbrojenie lotnicze Podwieszenia - Taktyka - Technika
Martin J. Dougherty
MAK
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Kategoria:
 Chirurgia
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów Technika chirurgiczna

Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów Technika chirurgiczna

149.00zł
116.22zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL
Nowoczesna logistyka Wydanie X Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood Onepress
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer