Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
Ksiŕgarnia informatyczna - Promocyjna sprzedaŹ ksi-Źek Wydawnictwo PWN
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Budownictwo lądowe
  Klimatyzacja Ogrzewanie
  Materiały inżynierskie
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Rzemiosło
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Język angielski dla stomatologów (i nie tylko)

Język angielski dla stomatologów (i nie tylko)

48.00zł
40.80zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych 58.80zł 47.04zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Tytuł: Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Autor: Piotr Nita
ISBN: 978-83-206-1699-6
Ilość stron: 588
Data wydania: 2008 (wydanie 2, zmienione)
Oprawa: Twarda
Wydawnictwo: WKŁ

Cena: 58.80zł 47.04zł


W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju.

Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych.

Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.

Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.

Rozdziały:

1. Wiadomości wstępne 13
1.1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące lotnisk i ruchu lotniczego 14
1.2. Elementy funkcjonalne lotnisk i ich charakterystyka 16
1.3. Rola i zadania nawierzchni lotniskowych 19
1.4. Specyfika pracy nawierzchni lotniskowych i jej obciążeń 20
1.5. Wpływ rozwoju konstrukcji statków powietrznych na rozwój infrastruktury lotniskowej 33

2. Prace pomiarowe oraz roboty ziemne na lotniskach 38
2.1. Ogólna charakterystyka robót lotniskowych 38
2.2. Przygotowanie terenu pod budowę lotniska 39
2.3. Prace pomiarowe związane z wyznaczaniem lotniska w terenie 41
2.4. Roboty ziemne na lotniskach 44
2.5. Ekonomiczne aspekty projektowania wysokościowego terenu lotniska 46
2.6. Metody projektowania pionowego ukształtowania terenu lotniska 48
2.7. Geologiczno-inżynierskie badanie gruntów i podłoży gruntowych pod powierzchnie lotniskowe 74
2.8. Nośność podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 86
2.9. Warunki konstruowania podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 91
2.10. Metody badań i ustalenia miarodajnej wartości wskaźników nośności podłoża 92
2.11. Wzmocnienie podłoży gruntowych i metody badań ich nośności 98

3. Odwodnienie lotnisk 112
3.1. Uwagi ogólne 112
3.2. Pochodzenie wód podziemnych, ich znaczenie i charakterystyka 118
3.3. Systemy odwodnienia lotnisk 129
3.4. Nawadnianie pola wzlotów 141
3.5. Metody obliczeń odwodnienia lotnisk 141

4. Podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 152
4.1. Zadania i rola podbudów 152
4.2. Podbudowy pod nowe nawierzchnie lotniskowe 153
4.3. Istniejące podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 161

5. Materiały, składniki i właściwości materiałów do budowy betonowych nawierzchni lotniskowych 163
5.1. Uwagi ogólne 163
5.2. Materiały składowe betonu nawierzchniowego 164
5.3. Metody projektowania mieszanki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie lotniskowe 181
5.4. Klasy wytrzymałości betonu 185
5.5. Klasy ekspozycji betonu 186
5.6. Materiały do wypełnienia szczelin w nawierzchniach betonowych 190
5.7. Metody badań podstawowych parametrów betonu nawierzchniowego 191
5.8. Wytrzymałość betonu na obciążenia udarowe 202

6. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 204
6.1. Uwagi ogólne 204
6.2. Cechy charakterystyczne i rodzaje konstrukcji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego 204
6.3. Betonowe nawierzchnie lotniskowe układane w szalunkach 207
6.4. Współczesne metody budowy nawierzchni betonowych bez szalunków – metodą ślizgową 213
6.5. Realizacja robót nawierzchniowych 226
6.6. Technologia betonów wałowanych w budowie nawierzchni lotniskowych 248
6.7. Kontrola jakości wykonywanych robót związanych z budową nawierzchni lotniskowych 254
6.8. Ogólna ocena wyników badań 262
6.9. Nowe technologie robót nawierzchniowych 263
6.10. Nawierzchnie z betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (betony wysokowartościowe) 264
6.11. Wzmocnienie nawierzchni betonowych 269

7. Lotniskowe nawierzchnie zbrojone z betonu cementowego 271
7.1. Lotniskowe nawierzchnie żelbetowe 271
7.2. Wykonanie nawierzchni żelbetowych w szalunkach 272
7.3. Nawierzchnie lotniskowe o zbrojeniu ciągłym 273
7.4. Wykonanie szczelin w nawierzchniach zbrojonych 276
7.5. Nawierzchnie betonowe o minimalnej zawartoœci stali
7.6. Nawierzchnie dyblowane 278
7.7. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone stalowym włóknem rozproszonym 283
7.8. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone włóknami sztucznymi 293
7.9. Zastosowania betonów zbrojonych włóknami sztucznymi w budowie nawierzchni 297

8. Lotniskowe nawierzchnie sprężone 300
8.1. Uwagi ogólne 300
8.2. Analiza czynników uzasadniających stosowanie płyt wstępnie sprężonych w budowie nawierzchni lotniskowych 304
8.3. Nawierzchnie lotniskowe z płyt wstępnie sprężonych 308

9. Lotniskowe nawierzchnie zbudowane z użyciem spoiw asfaltowych 320
9.1. Materiały stosowane do budowy nawierzchni lotniskowych z użyciem spoiw asfaltowych 320
9.2. Emulsje asfaltowe 339
9.3. Kruszywa mineralne 344
9.4. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych 351
9.5. Asfaltowe nawierzchnie lotniskowe 375
9.6. Nawierzchnie lotniskowe z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (Splitt - Mastix - Asphalt)
9.7. Renowacja nawierzchni z betonu asfaltowego 384
9.8. Technologia asfaltów spienionych i możliwość wykorzystania jej do robót nawierzchniowych na lotniskach 388
9.9. Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych geotekstyliami 389
9.10. Wzmacnianie nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi 390
9.11. Kontrola jakości realizowanych i wykonanych robót 391

10. Lotniskowe nawierzchnie darniowe i gruntowe 394
10.1. Warunki pracy nawierzchni darniowych i gruntowych 394
10.2. Ocena przydatności nawierzchni gruntowych i darniowych do startów i lądowań 399
10.3. Kryteria nośności nawierzchni darniowych 401
10.4. Użytkowanie nawierzchni darniowej 405
10.5. Charakterystyka czynników powodujących erozję gruntowych części nawierzchni lotniskowych 409

11. Niekonwencjonalne nawierzchnie lotniskowe 416
11.1. Nawierzchnie lotniskowe rulonowe typu MATA 416
11.2. Lotniskowe nawierzchnie składane w postaci pasm płytowych 418
11.3. System budowy nawierzchni operacyjnych typu MO-MAT 421
11.4. System składanych nawierzchni aluminiowych – aluminium airfi eld system 426

12. Diagnostyka techniczna i niezawodność nawierzchni lotniskowych 429
12.1. Uwagi ogólne 429
12.2. Problem stanów niezawodnościowych nawierzchni 437
12.3. Metody stosowane w ocenie stanu technicznego 441
12.4. Metody oceny nośności nawierzchni 446
12.5. Równość nawierzchni 458
12.6. Szorstkość nawierzchni 464
12.7. Metody ultradźwiękowe 467
12.8. Metody radarowe 469
12.9. Metoda sejsmiczna określania stanu technicznego układu konstrukcyjnego 471
12.10. Proponowane wskaźniki oceny nawierzchni
12.11. Miejsce diagnostyki nawierzchni lotniskowych w docelowym systemie ich utrzymania 478
12.12. Niezawodność techniczna betonowych nawierzchni lotniskowych 479
12.13. Problemy technicznej niezawodności nawierzchni 483

13. Rekonstrukcja, naprawy i zabiegi utrzymaniowe związane z wykorzystaniem nawierzchni lotniskowych 488
13.1. Czynniki wywołujące zmianę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych 488
13.2. Charakterystyka najczęściej występujących zniszczeń 491
13.3. Uszkodzenia nawierzchni z betonu asfaltowego 497
13.4. Wskaźniki bieżącej oceny technicznej nawierzchni lotniskowych 500
13.5. Kryteria kwalifikacyjne napraw i zabiegów utrzymaniowych 502
13.6. Remont i naprawy nawierzchni lotniskowych 503

14. Zaopatrzenie lotnisk w energię elektryczną 532
14.1. Uwagi ogólne 532
14.2. Urządzenia zasilające 532
14.3. Lotniskowe układy elektroenergetyczne wysokiego napięcia 533
14.4. Lotniskowe układy energetyczne niskiego napięcia 535
14.5. Linie przesyłowe i stacje transformatorowe 536
14.6. Współczesny model lotniskowych systemów elektroenergetycznych 539
14.7. Rozdzielnie niskiego napięcia 539
14.8. Rodzaje lotniskowych instalacji elektrycznych 543
14.9. Akumulatornie lotniskowe 543
14.10. Dokumentacja eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji 544

15. Zaopatrzenie lotnisk w wodę 545
15.1. Uwagi ogólne 545
15.2. Źródła wody i jej jakość 546
15.3. Składowe elementy urządzeń wodociągowych lotniska 548
15.4. Pozostałe elementy składowe sieci wodociągowej na lotnisku 552

16. Ekologiczne warunki koegzystencji lotniska i jego infrastruktury technicznej ze środowiskiem naturalnym 557
16.1. Uwagi ogólne 557
16.2. Hałas lotniczy i sposoby jego ograniczania 559
16.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie 563
16.4. Zagrożenia wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz gruntów środkami chemicznymi powstającymi w procesie eksploatacji lotnisk głównie ropą naftową i jej pochodnymi 567

Tytuł książki: "Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych"
Autor: Piotr Nita
Wydawnictwo: WKŁ
Cena: 58.80zł 47.04zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Decoupage w stylu prowansalskim
Decoupage w stylu prowansalskim
Marisa Lupato
RM
Mama z pasją Jak wychowywać dzieci w dzisiejszym świecie
Mama z pasją Jak wychowywać dzieci w dzisiejszym świecie
Merrill Susan
M
Kontrola skarbowa Super cieszę się Poradnik nie tylko dla kontrolowanego
Kontrola skarbowa Super cieszę się Poradnik nie tylko dla kontrolowanego
Krzysztof Kowalewski
Poltext
Moskwa nad Wisłą
Moskwa nad Wisłą
Lech Królikowski
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Kontrola publiczna Ciągłość i zmiana
Kontrola publiczna Ciągłość i zmiana
Zbysław Dobrowolski
CEDEWU
Robótki dla dziewcząt Biżuteria dekoracje prezenty kreacje
Robótki dla dziewcząt Biżuteria dekoracje prezenty kreacje
Kręcisz Maria
Delta W-Z
 Koszyk
2 x Fiat Punto II modele od września 1999 do czerwca 2003
1 x Historia polskiej motoryzacji
2 x Dacia Logan
1 x Ford Fiesta (od października 2008) Sam naprawiam samochód
1 x Audi 80 i 90 od września 1986 do sierpnia 1991
1 x Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców + CD
1 x Fiat Grande Punto
1 x Audi A4 i A4 Avant modele 1994-2000 Wydanie 5
1 x BMW serii 3 (typu E46)
1 x Audi 100 i 200
1 x Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej
1 x Auta dla nas, auta dla mas Kto czym jeździł w Polsce Ludowej
1 x Honda Civic Modele od października 1987 do marca 2001
1 x BMW serii 5 (typu E39)
1 x Autobusy z Sanoka 1950-2013
1 x AUDI A4 i A4 AVANT (B8) modele 2007-2015
1 x Ford Focus II i C-MAX
1 x Elektryczne i elektroniczne wyposazenie pojazdów samochodowych Część 2 Wyposażenie elektroniczne
1 x Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych
1 x Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania
1 x Akumulatory baterie ogniwa
1 x Głośniki i zestawy głośnikowe Budowa działanie zastosowania Wydanie 2
1 x Ford Fiesta (od III 2002 do VII 2008)
1 x Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Część 1 Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
1 x Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli
1 x ADR od A do Z nie tylko dla kierowców
1 x Ferrari włoska legenda
1,499.98zł
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKŁ
 Kategoria:
 Geografia
Bardzo ilustrowana historia odkryć geograficznych

Bardzo ilustrowana historia odkryć geograficznych

19.99zł
17.99zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL