Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia analityczna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Choroby naczyń Podręcznik towarzyszący do Braunwald’s Heart Disease

Choroby naczyń Podręcznik towarzyszący do Braunwald’s Heart Disease

102.90zł
87.47zł
Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie 7 89.00zł 66.75zł
Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie 7

Tytuł: Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie 7
Autor: Andrzej Cygański
ISBN: 978-83-01-19439-0
Ilość stron: 590
Data wydania: 08/2017 dodruk
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: PWN

Cena: 89.00zł 66.75zł


W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teorię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i  rozdzielania, w tym ekstrakcję i wymianę jonową.

W każdym rozdziale zamieszczono podstawy teoretyczne metody, opisy wykonania najczęściej stosowanych  ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczenia rachunkowe przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania oraz pytania kontrolne. Na końcu książki podano wyniki ćwiczeń rachunkowych.

W nowym wydaniu  rozszerzono rozdziały omawiające analizę procesową, rodzaje próbek pobieranych do analizy chemicznej, ekstrakcyjne metody  rozdzielania substancji a także dodano rozdział, w którym przedstawiono kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej ze wskazaniem na metody analizy śladowej, specjację i analizę specjacyjną oraz analizę środowiska.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemii, farmacji i medycyny. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół technicznych o profilu chemicznym.

Rozdziały:

1. Zagadnienia ogólno analityczne
1.1. Zadania i rola chemii analitycznej
1.2. Podział analizy chemicznej
1.2.1. Analiza jakościowa i ilościowa
1.2.2. Analiza klasyczna i instrumentalna
1.2.3. Analiza nieorganiczna i organiczna
1.2.4. Przemysłowa analiza chemiczna
1.3. Analityka i jej podział
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Analityka składu
1.3.3. Analityka procesowa
1.3.4. Analityka rozmieszczenia, analityka powierzchni
1.3.5. Analityka strukturalna
1.4. Próbka
1.4.1. Partia produktu
1.4.2. Rodzaje próbek
1.4.3. Reprezentatywność próbki analitycznej
1.4.4. Zasady pobierania próbek
1.4.5. Przeprowadzanie próbki do roztworu
1.4.6. Składniki próbki
1.5. Podział metod analitycznych na chemiczne i instrumentalne
1.5.1. Kryterium podziału
1.5.2. Zasada i podział metod chemicznych
1.5.3. Analiza wagowa
1.5.4. Analiza miareczkowa
1.5.5. Charakterystyka metod chemicznych
1.5.6. Charakterystyka metod instrumentalnych
1.6. Podział metod analitycznych w zależności  od wielkości próbki analitycznej
1.7. Błędy analizy ilościowej
1.7.1. Błąd bezwzględny i względny
1.7.2. Błędy przypadkowe, systematyczne i grube
1.8. Statystyczne sposoby interpretacji wyników
1.8.1. Zbiorowość generalna i próbna
1.8.2. Parametry charakteryzujące zbiorowość generalną i próbną
1.8.3. Rozkład Gaussa (rozkład normalny)
1.8.4. Przedział ufności
1.8.5. Przykład statystycznej oceny metody
1.8.6. Przedstawianie wyników analizy
1.9. Podstawowe pojęcia w obliczeniach analitycznych
1.9.1. Definicja mola i masy molowej
1.9.2. Określanie objętości roztworu
1.9.3. Sposoby wyrażania stężeń roztworów
1.10. Wybór, sprawdzenie, certyfikacja i walidacja metody analitycznej
1.10.1. Rola metody analitycznej i sygnału analitycznego
1.10.2. Czułość metody
1.10.3. Zakres pomiarowy stężeń, granica wykrywalności i granica oznaczalności
1.10.4. Dokładność i precyzja metod analitycznych
1.10.5. Selektywność, specyficzność i uniwersalność metody
1.10.6. Parametry ekonomiczne
1.10.7. Kryteria wyboru metody analitycznej
1.10.8. Sprawdzenie metody analitycznej
1.10.9. Materiały odniesienia certyfikowane i niecertyfikowane
1.10.10. Proces walidacji
1.10.11. Kryterium niepewności pomiaru
1.10.12. Akredytacja laboratorium
1.11. Rodzaje równowag w chemii analitycznej
1.11.1. Reakcje odwracalne, prawo działania mas
1.11.2. Stałe dysocjacji słabych kwasów i zasad
1.11.3. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody
1.11.4. Stała równowagi reakcji redoks
1.11.5. Stale trwałości (tworzenia) kompleksów
1.11.6. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność
1.11.7. Zestawienie rodzajów stałych równowagi
1.12. Ćwiczenia rachunkowe
1.13. Pytania kontrolne

2. Podstawowe czynności pomiarowe w analizie ilościowej  
2.1. Wagi i ważenie
2.1.1. Wielkości charakteryzujące wagi
2.1.2. Podział wag w zależności od ich nośności i precyzji ważenia
2.1.3. Podział wag ze względu na zasadę działania
2.1.4. Podział wag analitycznych dźwigniowych
2.1.5. Sposoby ważenia
2.1.6. Ważenie na wagach o różnych konstrukcjach
2.1.7. Wagi periodyczne
2.1.8. Wagi aperiodyczne dwuszalkowe
2.1.9. Wagi aperiodyczne jednoszalkowe
2.1.10. Nowoczesne wagi analityczne
2.1.11. Wagi elektroniczne
2.1.12. Wagi mikroanalityczne i ultramikroanalityczne
2.1.13. Przygotowanie od ważek
2.2. Naczynia miarowe
2.2.1. Rodzaje naczyń
2.2.2. Sprawdzenie pojemności i kalibrowanie naczyń miarowych
2.2.3. Pomiar objętości roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie objętościowe)
2.2.4. Pomiar masy roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie wagowe, grawimetryczne)
2.2.5. Mycie naczyń
2.3. Rola ćwiczeń laboratoryjnych z analizy ilościowej w wykształceniu chemika
2.4. Ćwiczenia rachunkowe
2.5. Pytania kontrolne

3. Analiza wagowa
3.1. Zagadnienia teoretyczne analizy wagowej         
3.1.1. Mechanizm powstawania osadu
3.1.2. Proces współstrącania
3.1.3. Wytrącanie osadów z roztworów jednorodnych
3.1.4. Mechanizm rozpuszczania osadów
3.1.5. Określanie rozpuszczalności na podstawie iloczynu rozpuszczalności
3.1.6. Czynniki wpływające na rozpuszczalność osadu
3.2. Technika pracy w analizie wagowej
3.2.1. Oddzielanie osadu od roztworu
3.3. Przykłady oznaczeń wagowych               
3.3.1. Oznaczanie wody
3.3.2. Oznaczanie baru lub siarczanów(VI) w postaci siarczanu(VI) baru
3.3.3. Oznaczanie żelaza(lll) i niklu(ll)
3.3.4. Oznaczanie glinu w postaci oksychinolinianu glinu
3.3.5. Odczynniki organiczne stosowane do wytrącania osadów
3.4. Obliczenia w analizie wagowej
3.4.1. Wprowadzenie układu Sl w obliczeniach z analizy wagowej
3.4.2. Przykłady obliczeń w analizie wagowej
3.5. Ćwiczenia rachunkowe z analizy wagowej
3.6. Pytania kontrolne

4. Analiza miareczkowa
4.1. Wiadomości ogólne
4.1.1. Klasyfikacja metod miareczkowych
4.1.2. Substancje i roztwory wzorcowe, przygotowanie roztworów mianowanych
4.1.3. Błędy w analizie miareczkowej
4.2. Obliczenia w analizie miareczkowej
4.2.1. Obliczenia metodą stechiometryczną
4.2.2. Obliczenia metodą współczynników równoważności
4.2.3. Obliczenia metodą stężeń normalnych
4.3. Alkacymetria      
4.3.1. Reakcja kwas-zasada
4.3.2. Charakterystyka hydrolizy odwracalnej
4.3.3. Zastosowanie hydrolizy nieodwracalnej
4.3.4. Wskaźniki kwasowo-zasadowe
4.3.5. Krzywe miareczkowania
4.3.6. Roztwory buforowe
4.3.7. Substancje wzorcowe i roztwory mianowane
4.3.8. Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych
4.3.9. Miareczkowanie alkacymetryczne w środowisku niewodnym
4.3.10. Ćwiczenia rachunkowe z alkacymetrii
4.3.11. Pytania kontrolne
4.4. Redoksymetria  
4.4.1. Reakcje utleniania i redukcji
4.4.2. Charakterystyka aktywności układów erdoks
4.4.3. Zmiana potencjału erdoks w czasie reakcji utleniania i redukcji
4.4.4. Wpływ pH  na przebieg reakcji red kos
4.4.5. Wpływ reakcji kompleksowania i wytrącania osadów na potencjał erdoks
4.4.6. Wskaźniki erdoks
4.4.7. Krzywa miareczkowania erdoks
4.4.8. Managonometria
4.4.9. Jodometria
4.4.10. Zasady innych metod red oksymetrycznych
4.4.11. Ćwiczenia rachunkowe z red oksymetrii
4.4.12. Pytania kontrolne
4.5. Miareczkowe metody wytrąceniowe. Argentometria
4.5.1. Ogólna charakterystyka miareczkowych metod wytrąceniowych
4.5.2. Mianowany roztwór AgNO3
4.5.3. Oznaczanie chlorków metodą Mohra
4.5.4. Oznaczanie chlorków metodą Volharda
4.5.5. Oznaczanie tiocyjanianów metodą N/olharda
4.5.6. Oznaczanie chlorowców w obecności wskaźników adsorpcyjnych metodą Fajansa i Hassela
4.5.7. Krzywa miareczkowania wytrąceniowego
4.5.8. Ćwiczenia rachunkowe z argentometrii
4.5.9. Pytania kontrolne
4.6. Kompleksometria              
4.6.1. Podział i rozwój kompleksometrii
4.6.2. Podstawy teoretyczne kompleksometrii
4.6.3. Kompleksy chelatowe
4.6.4. Określanie trwałości kompleksów jedno- i wielofunkcyjnych
4.6.5. Trwałość kompleksów metali z EDTA
4.6.6. Kompleksony
4.6.7. Krzywa miareczkowania kompleksometrycznego
4.6.8. Wskaźniki kompleksometryczne
4.6.9. Sposoby miareczkowania roztworem EDTA
4.6.10. Mianowany roztwór EDTA
4.6.11. Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych
4.6.12. Ćwiczenia rachunkowe
4.6.13. Pytania kontrolne

5. Metody rozdzielania i zatężania
5.1. Charakterystyka i podział metod rozdzielania i zatężania
5.2. Metody wytrąceniowe i wykorzystujące lotność substancji
5.2.1. Selektywne wytrącanie
5.2.2. Współstrącanie z nośnikiem
5.2.3. Prawa podziału
5.2.4. Przykłady wydzielania śladów z nośnikiem
5.2.5. Maskowanie substancji
5.2.6. Metody wykorzystujące lotność związków
5.2.7. Obliczenia
5.2.8. Ćwiczenia rachunkowe
5.2.9. Pytania kontrolne
5.3. Ekstrakcja
5.3.1. Wiadomości wstępne
5.3.2. Wielkości charakteryzujące proces ekstrakcji
5.3.3. Klasyfikacja układów ekstrakcyjnych metali
5.3.4. Ekstrakcja kompleksów jonowo-asocjacyjnych
5.3.5. Ekstrakcja chelatów wewnętrznych
5.3.6. Równowaga procesu ekstrakcji chelatów wewnętrznych
5.3.7. Współczynniki reakcji ubocznych w ekstrakcji chylatów wewnętrznych
5.3.8. Rodzaje ekstrakcji
5.3.9. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz
5.3.10. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe
5.3.11. Ekstrakcja do fazy stałej
5.3.12. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej
5.3.13. Ekstrakcja cieczami w stanie nadkrytycznym
5.3.14. Przykłady rozdzielania ekstrakcyjnego
5.3.15. Obliczenia
5.3.16. Ćwiczenia rachunkowe
5.3.17. Pytania kontrolne
5.4. Wymiana jonowa
5.4.1. Zasada wymiany jonowej i chromatografii jonowymiennej
5.4.2. Rodzaje i właściwości grup funkcyjnych (jonogennych)
5.4.3. Podział jonitów ze względu na rodzaj związków i strukturę
5.4.4. Otrzymywanie syntetycznych jonitów organicznych
5.4.5. Współczynniki selektywności, podziału i rozdzielenia
5.4.6. Zastosowanie współczynnika podziału do obliczenia objętości retencji
5.4.7. Graficzne przedstawienie równowagi wymiany jonowej
5.4.8. Technika procesu wymiany jonowej w kolumnie
5.4.9. Przykłady metod rozdzielania
5.4.10. Obliczenia
5.4.11. Ćwiczenia rachunkowe
5.4.12. Pytania kontrolne

6. Kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej
6.1. Analiza śladowa
6.1.1. Przedmiot analizy śladowej
6.1.2. Rozwój analizy śladowej
6.1.3. Podział analizy śladowej
6.1.4. Jednostki stężeń w analizie śladowej
6.1.5. Zastosowanie analizy śladowej
6.1.6. Oznaczalność i ślepa próba w analizie śladowej
6.1.7. Specyfika wykonania analizy śladowej
6.1.8. Biologiczna rola pierwiastków śladowych
6.2. Specjacja i analiza specjacyjna
6.2.1. Znaczenie formy chemicznej występowania pierwiastków
6.2.2. Rola analizy specjacyjnej
6.2.3. Rodzaje specjacji
6.2.4. Specjacja stopni utlenienia
6.2.5. Specjacja różnych form występowania
6.2.6. Specjacja selenu i jego działanie przeciwutleniające
6.2.7. Specjacja pierwiastków toksycznych
6.2.8. Cykl przemian biogeochemicznych
6.2.9. Problematyka analizy specjacyjnej
6.3. Analiza środowiska
6.3.1. Pojęcia podstawowe ochrony środowiska i ekologii
6.3.2. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
6.3.3. Skażenie środowiska związkami nieorganicznymi
6.3.4. Skażenie środowiska związkami organicznymi
6.3.5. Analityka zanieczyszczeń środowiska
6.3.6. Monitoring zanieczyszczeń środowiska
6.3.7. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku pracy i zamkniętych pomieszczeniach
6.3.8. Zielona chemia analityczna
6.4. Obliczenia
6.5. Ćwiczenia rachunkowe
6.6. Pytania kontrolne          

Literatura
Wyniki ćwiczeń rachunkowych
Względne masy atomowe pierwiastków (2001 r.)

Tytuł książki: "Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie 7"
Autor: Andrzej Cygański
Wydawnictwo: PWN
Cena: 89.00zł 66.75zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Teorie literatury XX wieku Podręcznik
Teorie literatury XX wieku Podręcznik
Michał Paweł Markowski Anna Burzyńska
ZNAK
Szare eminencje Prawdziwi władcy drugiego planu
Szare eminencje Prawdziwi władcy drugiego planu
Swint Kerwin
Bellona
Systemy polityczne państw bałkańskich
Systemy polityczne państw bałkańskich
Bichta Tomasz, Podolak Małgorzata
UMCS
Wirtualne walne zgromadzenie
Wirtualne walne zgromadzenie
Małgorzata Engeleit
Difin
Badanie ultrasonograficzne u psów i kotów Książka z płytą DVD
Badanie ultrasonograficzne u psów i kotów Książka z płytą DVD
Barr Frances, Gaschen Lorrie
Galaktyka
Sport w Zakopanem w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Sport w Zakopanem w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Maciej Baraniak
Novae Res
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWN
 Kategoria:
 Fizyka
Fizyka Zbiór zadań dla gimnazjum

Fizyka Zbiór zadań dla gimnazjum

26.30zł
22.36zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Nowoczesna logistyka Wydanie X Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood Onepress
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom HELION
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL