Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonomia Finanse » Bankowość Kredyty » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
  Audyt finansowy
  Bankowość Kredyty
  Controlling
  Ekonomia
  Finanse
  Fundusze emerytalne
  Giełda Inwestycje
  Globalizacja
  Gospodarka
  Pieniądz
  Podatki
  Rachunkowość
  Ubezpieczenia
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
O chłopcach dla chłopców

O chłopcach dla chłopców

31.00zł
24.18zł
Elementy finansów i bankowości 44.00zł 37.40zł
Elementy finansów i bankowości

Tytuł: Elementy finansów i bankowości
Autor: Beata (red.) Świecka,Stanisław Flejterski
ISBN: 978-83-7556-023-7
Ilość stron: 452
Data wydania: 2009
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: CEDEWU

Cena: 44.00zł 37.40zł


Książka Izabeli Witczak stanowi nietuzinkowy przewodnik po meandrach ekonomiki współczesnego szpitala w gospodarce rynkowej. Wzmagająca się konkurencja na rynku usług ochrony zdrowia zmusza menedżerów szpitali do myślenia w kategoriach nowoczesnego zarządzania, zapewnienia przetrwania i rozwoju w warunkach wysokiej niepewności i ryzyka działania. Dotyczy to nie tylko menedżerów niepublicznych przedsiębiorstw medycznych. Także zarządzający publicznymi szpitalami coraz częściej zmuszani są do myślenia o swoich placówkach jako o przedsiębiorstwach medycznych, zmagających się z trudnościami finansowymi, z zapewnieniem ciągłości świadczeń szpitalnych, godzeniem celów społecznych i ekonomicznych.
Pozycja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla „innowacyjnego menedżera” szpitala w Polsce, zwłaszcza niepublicznego. Jednak z nowoczesnej wiedzy o ekonomice szpitala mogą i powinni czerpać również zarządzający placówkami publicznymi. Jestem przekonana, że książka ta spełni oczekiwania wielu innowatorów w przedsiębiorstwach medycznych, może być z powodzeniem wykorzystania przez praktyków oraz w dydaktyce przedmiotu „ekonomika przedsiębiorstwa medycznego”.
Nietypowe i rzadko spotykane w literaturze z zakresu ochrony zdrowia podejście Autorki, inteligentne łączenie teorii z praktyką polską, wykorzystanie dorobku teoretycznego tak z dziedzin zarządzania jak i mikroekonomii, niedostępny na rynku wydawniczym bogaty materiał faktograficzny ilustrujący sądy Autorki - to tylko niektóre z walorów tej pracy. Także ogromny nacisk i wszechstronna analiza wpływu systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce (i na świecie) na działania i strategie szpitali stanowi o wyjątkowości tej pozycji.
Zapraszam do lektury.
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Korenik

Rozdziały:

Rozdział 1
Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 17
1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów 17  
 1.1.1. Etymologia pojęcia „finanse” 18  
 1.1.2. Finanse w ujęciu „zdroworozsądkowym” i naukowym 19  
 1.1.3. Główne podejścia do analizy zjawisk (procesów) finansowych 22  
 1.1.4. Ryzyko i niepewność a współczesne finanse 23  
 1.1.5. Procesy globalizacji a współczesne i przyszłe finanse 25
1.2. Struktura współczesnej nauki finansów 28  
 1.2.1. Rozwój ekonomii a rozwój nauki finansów (proces wyodrębniania się i usamodzielniania) 29 
 1.2.2. Specyfika i status finansów jako dyscypliny naukowej 30 
 1.2.3. Pozostałe subdyscypliny i nowe nurty nauki finansów – wybrane przykłady 36  
 1.2.4. Finanse sfery nieformalnej („mafijne”) 36  
 1.2.5. E-finanse (e-finance) 39  
 1.2.6. Mikrofinanse 42 
 1.2.7. Finanse porównawcze (komparatystyka finansowa) 44
1.3. Otoczenie współczesnej nauki finansów 46
1.4. Metoda badawcza nauki finansów 49  
 1.4.1. Metodologia i metodyka nauki finansów 49 
 1.4.2. Abstrakcje naukowe stosowane w nauce finansów 49
1.5. Nauka finansów – funkcje, paradygmaty, perspektywy 57  
 1.5.1. Problemy badawcze nauki finansów 59  
 1.5.2. Główne paradygmaty („wzorce myślenia”) współczesnej nauki finansów 59  
 1.5.3. Współczesne i przyszłe wyzwania wobec nauki finansów (studia przypadków) 64
Rozdział 2
Geneza, ewolucja i teorie pieniądza 67
2.1. Stadia rozwoju pieniądza 67
2.2. Euro – wspólna waluta europejska 70
2.3. Rola pieniądza we współczesnej gospodarce 72
2.4. Wymienialność pieniądza i systemy kursów walutowych 75  
 2.4.1. Wymienialność waluty 75  
 2.4.2. Kurs walutowy. Systemy kursów walutowych 76
2.5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 78  
 2.5.1. Popyt na pieniądz 78  
 2.5.2. Pojęcie podaży pieniądza 81 
 2.5.3. Mechanizm kreacji pieniądza 82
2.6. Główne teorie pieniądza 85  
 2.6.1. Klasyczna ilościowa teoria pieniądza 85 
 2.6.2. Teoria preferencji płynności J.M. Keynesa 87  
 2.6.3. Monetarystyczna teoria pieniądza M. Friedmana 88  
 2.6.4. Neokeynesizm i neomonetaryzm 89  
 2.6.5. New View 90
2.7. Inflacja – pojęcie, rodzaje, skutki i metody przeciwdziałania 90  
 2.7.1. Pojęcie i rodzaje inflacji 90  
 2.7.2. Deflacja 92  
 2.7.3. Ekonomiczne i społeczne skutki inflacji 93  
 2.7.4. Metody przeciwdziałania inflacji 95
Rozdział 3
Architektura współczesnego systemu finansowego 97
3.1. Istota, funkcje i zasady działania systemu finansowego  97  
 3.1.1. Pojęcie i otoczenie systemu finansowego 97  
 3.1.2. Funkcje systemu finansowego 99  
 3.1.3. Zasady funkcjonowania systemu finansowego 101
3.2. Międzynarodowy system finansowy  102 
3.3. System finansowy państwa (krajowy sektor finansowy) 104  
 3.3.1. Sektor finansowy a sektor niefinansowy 104  
 3.3.2. Podmioty nadwyżkowe i deficytowe 105  
 3.3.3. Struktura krajowego systemu finansowego 106  
 3.3.4. Konkurencja i kooperacja w sektorze finansowym 109  
 3.3.5. Konkurencyjność  i inne atrybuty systemu finansowego 112  
 3.3.6. Procesy integracji bankowości i ubezpieczeń 113
3.4. Rozwój i internacjonalizacja systemu finansowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 116  
 3.4.1. Status własnościowy przedsiębiorstw finansowych 119  
 3.4.2. Wielkość instytucji finansowej 120  
 3.4.3. Pochodzenie kapitału instytucji finansowych 122
3.5. Strategia i polityka bezpieczeństwa na rynkach finansowych Unii Europejskiej 126  
 3.5.1. Uwagi wstępne 126  
 3.5.2. Główne dylematy strategii i polityki rozwoju rynków finansowych   Unii Europejskiej 127
Rozdział 4
Banki i systemy bankowe 133
4.1. Początki rozwoju bankowości i banków 133  
 4.1.1. Geneza pojęcia „bank” 133  
 4.1.2. Stadia ewolucji bankowości 133  
 4.1.3. Współczesne określenia i definicje banku 136
4.2. Rodzaje banków 137
4.3. Rola banków w gospodarce 141
4.4. System bankowy – pojęcie, funkcje, modele 143
4.5. Systemy bankowe w wybranych krajach 146  
 4.5.1. System bankowy Stanów Zjednoczonych 146  
 4.5.2. System bankowy Niemiec 150  
 4.5.3. System bankowy Wielkiej Brytanii 152  
 4.5.4. System bankowy Japonii 1534.6. System bankowy w Polsce – rys historyczny 15
Rozdział 5
Bankowość centralna i polityka pieniężna 159
5.1. Krótka historia bankowości centralnej 159  
 5.1.1. Bankowość centralna w Polsce 160  
 5.1.2. Bank Polski 161  
 5.1.3. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa 161  
 5.1.4. Bank Polski SA 161  
 5.1.5. Narodowy Bank Polski 162
5.2. Narodowy Bank Polski po 1988 r. 163
5.3. Cel i funkcje NBP 169  
 5.3.1. Cel działania NBP 169  
 5.3.2. Bank emisyjny 170  
 5.3.3. Bank banków 171  
 5.3.4. Nadzór bankowy 172  
 5.3.5. Organizacja rozliczeń pieniężnych 174  
 5.3.6. Działalność dewizowa 176  
 5.3.7. Pozostałe obszary działalności 176  
 5.3.8. Bank państwa 177
5.4. Polityka pieniężna współczesnego banku centralnego 178  
 5.4.1. Cele polityki pieniężnej 178  
 5.4.2. Instrumenty polityki pieniężnej 180  
 5.4.3. Rezerwa obowiązkowa 180  
 5.4.4. Operacje otwartego rynku 181  
 5.4.5. Operacje kredytowo-depozytowe 183  
 5.4.6. Instrumenty administarcyjne 184  
 5.4.7. Polityka pieniężna w Polsce 184
5.5. Niezależność banku centralnego 187
Rozdział 6
Bankowość komercyjna i spółdzielcza 193
6.1. Zasady działania przedsiębiorstwa bankowego 193
6.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa bankowego 195  
 6.2.1. Model współczesnego banku 196  
 6.2.2. Przeobrażenia struktury własnościowej i organizacyjnej   banku 197
6.3. Nowe tendencje w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami bankowymi 199  
 6.3.1. Specyfika zarządzania bankiem 199  
 6.3.2. Główne techniki wykorzystywane w zarządzaniu bankiem 199
6.4. Bankowość spółdzielcza w Europie 203  
 6.4.1. Uwarunkowania rozwoju bankowości spółdzielczej w Europie 203  
 6.4.2. Struktury organizacyjne banków spółdzielczych w Europie 205  
 6.4.3. Bankowość spółdzielcza w Polsce 207
6.5. Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne w bankowości komercyjnej  i spółdzielczej na świecie i w Polsce 211
Rozdział 7
Elementy bankowości elektronicznej 217
7.1. Istota bankowości elektronicznej – pojęcie, elementy, ewolucja 217  
 7.1.1. Pojęcie i elementy bankowości elektronicznej 217  
 7.1.2. Ewolucja systemów bankowości elektronicznej 219  
 7.1.3. Główne przyczyny rozwoju bankowości elektronicznej 222  
 7.1.4. Usługi bankowości elektronicznej 222
7.2. Bankowość internetowa i modemowa – pojęcie, ewolucja, klasyfikacja 223  
 7.2.1. Pojęcie i ewolucja bankowości internetowej  223  
 7.2.2. Klasyfikacja banków świadczących usługi poprzez Internet  225  
 7.2.3. Bankowość modemowa 227
7.3. Bankowość telefoniczna – pojęcie i formy 229
7.4. Bankowość terminalowa – bankomaty, terminale, kioski 231  
 7.4.1. Bankomaty – pojęcie i ewolucja 232  
 7.4.2. Klasyfikacja bankomatów 232  
 7.4.3. Elektroniczne terminale do akceptowania kart 233  
 7.4.4. Kioski multimedialne 234
7.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze – pojęcia, klasyfikacja, podmioty, umowa 235  
 7.5.1. Pojęcie i klasyfikacja elektronicznych instrumentów płatniczych 235  
 7.5.2. Podmioty biorące udział w realizacji płatności z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych 237  
 7.5.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 238  
 7.5.4. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych 239  
 7.5.5. Agenci rozliczeniowi i akceptanci elektronicznych instrumentów płatniczych 239  
 7.5.6. Systemy (organizacje) elektronicznych instrumentów płatniczych 240  
 7.5.7. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy 240
Rozdział 8
Usługi, operacje i czynności bankowe 243
8.1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych 243  
 8.1.1. Pojęcie usług, operacji, czynności finansowych i bankowych 243  
 8.1.2. Cechy usług bankowych 247  
 8.1.3. Klasyfikacja usług bankowych 249
8.2. Kredytowe usługi, operacje, czynności bankowe. Pojęcie kredytu 252  
 8.2.1. Rodzaje kredytów 252  
 8.2.2. Elementy i cechy umowy kredytowej 255  
 8.2.3. Procedura kredytowa, ocena zdolności kredytowej  255  
8.2.4. Główne formy zabezpieczenia kredytu 2588.3. Depozytowe usługi, operacje, czynności bankowe 261
8.4. Rozliczeniowe usługi, operacje, czynności bankowe. Operacje gotówkowe 264  
 8.4.1. Operacje kasowo-skarbcowe 264  
 8.4.2. Rozliczenia gotówkowe 264  
 8.4.3. Rozliczenia bezgotówkowe 265
8.5. Odbiorcy i oferenci usług, operacji, czynności bankowych 270
8.6. Formy sprzedaży usług, operacji, czynności bankowych 273
Rozdział 9
Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych 277
9.1. Pojęcie i zakres ryzyka 2779.2. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 280
9.3. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej 283  
 9.3.1.Instytucje ubezpieczeniowe 283
9.4. Techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego 286
9.5. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń 291  
 9.5.1. Upadłość zakładu ubezpieczeń  296  
 9.5.2. Metody oceny towarzystwa ubezpieczeniowego 298
9.6. Ubezpieczenia społeczne 300  
 9.6.1. Składka na ubezpieczenie społeczne 304  
 9.6.2. Otwarte fundusze emerytalne – zasady funkcjonowania 305
Rozdział 10
Elementy rynku kapitałowego 309
10.1. Otoczenie i podstawy teoretyczne rynku kapitałowego 309  
 10.1.1. Otoczenie rynku kapitałowego 309  
 10.1.2. Teoretyczne podstawy rynku kapitałowego 309  
 10.1.3. Teoria efektywnych rynków kapitałowych 310  
 10.1.4. Prace H. Markowitza i J. Tobina 311  
 10.1.5. Główne modele rynku kapitałowego (W. Sharpa, CAPM, APT) 312   
 10.1.6. Psychologia giełdy i idea finansów behawioralnych 313  
 10.1.7. Teoria chaosu i modele nieliniowe a rynek kapitałowy 314
10.2. Pojęcie i struktura krajowego rynku kapitałowego 314  
 10.2.1. Istota i definicje rynku kapitałowego 314  
 10.2.2. Podstawowe cechy i funkcje rynku kapitałowego 315 
 10.2.3. Elementy rynku kapitałowego 316
10.3. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 318  
 10.3.1. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 318  
 10.3.2. Instrumenty rynku pieniężnego 320  
 10.3.3. Instrumenty rynku kapitałowego – główne kryteria podziału 322 
 10.3.4. Gospodarcze funkcje papierów wartościowych 323  
 10.3.5. Obligacje 323  10.3.6. Akcje 324  
 10.3.7. Hipoteczne i publiczne listy zastawne 325  
 10.3.8. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 326  
 10.3.9. Instrumenty pochodne 327  
 10.3.10. Podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych 327
10.4. Giełda Papierów Wartościowych 328  
10.4.1. Istota, definicje i funkcje giełdy papierów wartościowych 328 
 10.4.2. Giełda papierów wartościowych w Polsce 329  
 10.4.3. Otoczenie giełdy, jej uczestnicy i instytucje rynku kapitałowego 329  
 10.4.4. Główne rodzaje zleceń giełdowych 331  
 10.4.5. Ustalanie cen walorów, przyjmowanie zleceń i organizacja sesji giełdowej 332  
 10.4.6. Kapitalizacja rynkowa spółki akcyjnej i kapitalizacja giełdy 333  
 10.4.7. Indeksy giełdowe i giełdy na świecie 334
10.5. Techniczna, fundamentalna i portfelowa analiza papierów wartościowych 335  
 10.5.1. Cykle (fale) giełdowe, wskaźniki rynkowe 335  
 10.5.2. Analiza techniczna 336  
 10.5.3. Analiza fundamentalna 337  
 10.5.4. Analiza portfelowa 338
10.6. Strategie giełdowe (inwestycyjne) 338  
 10.6.1. Problemy podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategiegiełdowe 338  
 10.6.2. Podstawowe rodzaje przestępstw na rynku kapitałowym 339
Rozdział 11
Elementy finansów przedsiębiorstw 341
11.1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw 341  
 11.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy 341  
 11.1.2. Cele finansów przedsiębiorstwa 343  
 11.1.3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 344  
 11.1.4. Specyfika finansów korporacji i MŚP 346
11.2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 348  
 11.2.1. Elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa 348  
 11.2.2. Dźwignia finansowa i próg rentowności 356
11.3. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa 357  
 11.3.1. Elementy składowe kapitałów firmy 357  
 11.3.2. Wybrane źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 363
11.4. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa 369
Rozdział 12
Elementy finansów gospodarstw domowych 375
12.1. Pojęcie, cel i funkcje gospodarstw domowych 375  
 12.1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący 375  
 12.1.2. Gospodarstwo domowe jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się 375  
 12.1.3. Gospodarstwo domowe jako jednostka konsumpcyjna 376  
 12.1.4. Gospodarstwa domowe jako homo oeconomicus 376  
 12.1.5. Gospodarstwa domowe – istotny podmiot systemu  finansowego 376  
 12.1.6. Cel działalności gospodarstwa domowego 376  
 12.1.7. Funkcje gospodarstw domowych 377
12.2. Klasyfikacja gospodarstw domowych 378
12.3. Pojęcie finansów gospodarstw domowych 383
12.4. Decyzje finansowe gospodarstw domowych 383  
 12.4.1. Obszary decyzji finansowych gospodarstw domowych 383  
 12.4.2. Konsumpcja jako obszar decyzji gospodarstw domowych 384  
 12.4.3. Oszczędzanie i inwestowanie jako obszar decyzyjny gospodarstw domowych 387  
 12.4.4. Oszczędzanie w teoriach ekonomicznych 389  
 12.4.5. Kredytowanie i bankructwa gospodarstw domowych 390
12.5. Racjonalność decyzji finansowych gospodarstw domowych 392  
12.5.1. Racjonalność decyzji gospodarstw domowych 392  
12.5.2. Racjonalność w świetle teorii 396  
12.5.3. Podatki od osób fizycznych a zmiany w strukturze finansowania  konsumpcji 397
Rozdział 13
Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych) 401
13.1. Finanse publiczne – istota zjawiska 401  
 13.1.1. Struktura systemu finansów publicznych (ujęcie podmiotowe, prawne, instytucjonalne, instrumentalne) 401  
 13.1.2. Budżet państwa w systemie finansów publicznych 402  
 13.1.3. Funkcje budżetu państwa i zasady budżetowe 403  
 13.1.4. Zasady budżetowe 405  
 13.1.5. Zasadnicze elementy procedury projektowania budżetu państwa 406
13.2. Wydatki i dochody budżetowe 408
 13.2.1. Istota wydatków publicznych 408  
 13.2.2. Rodzaje wydatków publicznych 408  
 13.2.3. Racjonalizacja wydatków publicznych 410  
 13.2.4. Rodzaje dochodów publicznych 412
13.3. Równowaga i nierównowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny 414  
 3.3.1. Istota i czynniki równowagi budżetowej 414  
 13.3.2. Rodzaje sald budżetowych: nadwyżka budżetowa i deficyt budżetowy 416  
 13.3.3. Dług publiczny 418
13.4. Podatki i polityka fiskalna 420  
 13.4.1. Definicja, rodzaje i funkcje podatków 420  
 13.4.2. Główne zasady podatkowe 422  
 13.4.3. Krzywa Arthura Laffera 423  13.4.4. Determinanty i kryteria oceny systemów podatkowych 425  
 13.4.5. Istota, cele i instrumenty polityki fiskalnej 426
13.5. Współczesny system podatkowy w Polsce 428  
 13.5.1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 428  
 13.5.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 429  
 13.5.3. Podatek akcyzowy 430  
 13.5.4. Podatek od towarów i usług 431  
 13.5.5. Podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych 432
13.6. Finanse samorządowe (regionalne i lokalne) 433  
 13.6.1. Pozycja finansów samorządowych w systemie finansów publicznych. Determinanty i granice decentralizacji 433  
 13.6.2. Finanse regionalne – determinanty konkurencyjności regionów w Polsce 434  
 13.6.3. Finanse lokalne (komunalne) – czynniki oddziałujące na budżety powiatów i gmin 435  
 13.6.4. Finanse samorządowe a instytucje bankowo-finansowe 437  
 13.6.5. Samorządy jako beneficjenci funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej 439

Tytuł książki: "Elementy finansów i bankowości"
Autor: Beata (red.) Świecka,Stanisław Flejterski
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 44.00zł 37.40zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Atlantyda odnaleziona Rozwiązanie największej zagadki w dziejach świata
Atlantyda odnaleziona Rozwiązanie największej zagadki w dziejach świata
Menzies Gavin
W.A.B.
Wojciech Malajkat "o gust walczę" rozmowy o życiu i teatrze
Wojciech Malajkat "o gust walczę" rozmowy o życiu i teatrze
Katarzyna Suchcicka
Edipresse Polska
Opowieści literackiej Ameryki Zarys prozy Stanów Zjednoczonych od początków do czasów najnowszych
Opowieści literackiej Ameryki Zarys prozy Stanów Zjednoczonych od początków do czasów najnowszych
Andrzejczak Krzysztof
Universitas
Czy praca szkodzi
Czy praca szkodzi
Elżbieta Hornowska J. Władysław Paluchowski
Scholar
Piękno konia
Piękno konia
Nicola Jane Swinney
Olesiejuk
Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych
Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych
Adam Stecyk
Difin
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Matematyka
Teoria i algorytmy sterowania

Teoria i algorytmy sterowania

49.00zł
36.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN