Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Kryptografia stosowana

Kryptografia stosowana

309.00zł
231.75zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót 50.00zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tytuł: Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Autor: Maciej Rokiel
ISBN: 1427-6682
Ilość stron: 152
Data wydania: 2012
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: DW Medium

Cena: 50.00zł


Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Aby izolacja wodochronna była skuteczna, musi być poprawnie zaprojektowana i wykonana, a także chroniona przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji obiektu. Etap eksploatacji zaczyna się już od momentu wykonania hydroizolacji, dokładnie od momentu zabezpieczenia powłoki wodochronnej. To, czy pozostałe prace budowlane, i jakie, jeszcze trwają, jest bez znaczenia.

Podczas projektowania i wykonawstwa izolacji popełniane są liczne błędy, powodujące uszkodzenia, a w konsekwencji przecieki.

Do typowych można zaliczyć:
• błędy projektowe – zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią, nieodpornych na występujące w gruncie agresywne media, niekompatybilnych ze sobą, błędną technologię uszczelnienia trudnych i krytycznych miejsc (dylatacji, przejść rurowych) lub brak takiej technologii;
• błędy wykonawcze – nieprzemyślaną zamianę poprawnie dobranych w projekcie materiałów wodochronnych, która uniemożliwia późniejsze połączenie ze sobą powłok wodochronnych, poprawne wykonanie detali, a w skrajnych wypadkach poprawne wykonanie hydroizolacji; lekceważenie warunków aplikacji (np. dotyczących sezonowania podłoża, wilgotności, temperatury, grubości warstw, zalecanych przerw technologicznych itp.), brak ochrony hydroizolacji podczas dalszych prac oraz w trakcie eksploatacji.

Nie można przyjmować za pewnik, że skoro sam materiał jest szczelny, to nadaje się w konkretnym przypadku do wykonania szczelnej hydroizolacji. Podstawowym kryterium wyboru izolacji powinna być możliwość zastosowania w danym obiekcie, w konkretnym rozwiązaniu konstrukcyjnym i przy danych warunkach wodnych. Konieczne jest również użycie materiałów o odpowiedniej odporności na ewentualne agresywne związki znajdujące się w gruncie. Nie bez znaczenia przy doborze izolacji jest także łatwość aplikacji materiału, odporność na ewentualne błędy popełnione przy nakładaniu oraz możliwość bezproblemowego uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. przejścia rur instalacyjnych, dylatacje itp.

Użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów jest niedopuszczalne. Zastosowane materiały muszą być ze sobą kompatybilne, co w praktyce przekłada się na możliwość wykonania szczelnych połączeń.

Przy doborze izolacji wodochronnej bardzo często popełnianym błędem jest wybór materiału najtańszego. Tymczasem koszt wykonania hydroizolacji to nie tylko koszt samego materiału (często utożsamianego z ceną za kilogram, litr czy metr kwadratowy). Jest to także koszt robocizny i czynności przygotowawczych (wyrównania podłoża, tynkowania, gruntowania).

Należy również pamiętać, że w dokumentacji technicznej powinny być podane szczegółowe rysunki detali. Projekt wykonawczy, w przeciwieństwie do budowlanego, nie może być ograniczony do opisu typu: „Dylatację uszczelnić według technologii firmy…” lub w ogóle nie zawierać uszczegółowienia – świadczy to albo o braku wiedzy projektanta, albo o jego lekceważącym podejściu do problemu. W takiej sytuacji to projektant jest odpowiedzialny za późniejsze przecieki, chociaż najczęściej wini się producenta materiałów budowlanych lub/i wykonawcę.

Rozdziały:

1. Projektowanie izolacji wodochronnych

1.1. Wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych

1.2. Materiały do wykonywania hydroizolacji fundamentów i przyziemia
1.2.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne
1.2.1.1. Lepiki asfaltowe
1.2.1.2. Roztwory i emulsje asfaltowe
1.2.1.3. Masy asfaltowe
1.2.1.4. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB)
1.2.2. Bezspoinowe materiały cementowe
1.2.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające
1.2.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające
1.2.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające
1.2.4. Rolowe materiały bitumiczne
1.2.5. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych
1.2.6. Izolacje bentonitowe

1.3. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych

1.4. Podłoża pod powłoki wodochronne
1.4.1. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych
1.4.2. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych
1.4.3. Podłoże pod izolacje z mas asfaltowych
1.4.4. Podłoże pod izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB)
1.4.5. Podłoże pod izolacje z elastycznych szlamów uszczelniających
1.4.6. Podłoże pod izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających
1.4.7. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów bitumicznych
1.4.8. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych
1.4.9. Podłoże pod izolacje bentonitowe
1.4.10. Inne wymagania dotyczące podłoży pod powłoki wodochronne

1.5. Hydroizolacje
1.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych
1.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych
1.5.3. Izolacje z mas asfaltowych
1.5.4. Izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB)
1.5.5. Izolacje ze szlamów uszczelniających
1.5.6. Izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających
1.5.7. Izolacje z rolowych materiałów bitumicznych
1.5.8. Izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych
1.5.9. Izolacje z laminatów
1.5.10. Izolacje bentonitowe

1.6. Warstwy rozdzielające i ochronne

1.7. Detale

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

2.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego

2.2. Wymagania ogólne dotyczące podłoża murowego

2.3. Wymagania ogólne dotyczące podłoża z tynku

2.4. Izolacja z lepików asfaltowych
2.4.1. Wymagania stawiane podłożu
2.4.2. Przygotowanie podłoża
2.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.4.4. Przygotowanie materiału
2.4.5. Aplikacja materiału
2.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.4.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.4.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.5. Izolacja z roztworów i emulsji asfaltowych
2.5.1. Wymagania stawiane podłożu
2.5.2. Przygotowanie podłoża
2.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.5.4. Przygotowanie materiału
2.5.5. Aplikacja materiału
2.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.5.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.5.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.6. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB
2.6.1. Wymagania stawiane podłożu
2.6.2. Przygotowanie podłoża
2.6.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.6.4. Przygotowanie materiału
2.6.5. Aplikacja materiału
2.6.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.6.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.6.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.7. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających
2.7.1. Wymagania stawiane podłożu
2.7.2. Przygotowanie podłoża
2.7.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.7.4. Przygotowanie materiału
2.7.5. Aplikacja materiału
2.7.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.7.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.7.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.8. Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających
2.8.1. Wymagania stawiane podłożu
2.8.2. Przygotowanie podłoża
2.8.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.8.4. Przygotowanie materiału
2.8.5. Aplikacja materiału
2.8.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.8.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.8.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.9. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych
2.9.1. Wymagania stawiane podłożu
2.9.2. Przygotowanie podłoża
2.9.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.9.4. Przygotowanie materiału
2.9.5. Aplikacja materiału
2.9.5.1. Papy termozgrzewalne
2.9.5.2. Membrany samoprzylepne
2.9.5.3. Papy klejone lepikiem
2.9.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.9.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.9.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.10. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych
2.10.1. Wymagania stawiane podłożu
2.10.2. Przygotowanie podłoża
2.10.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.10.4. Przygotowanie materiału
2.10.5. Aplikacja materiału
2.10.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.10.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.10.8. Ułożenie warstw ochronnych

2.11. Izolacja bentonitowa
2.11.1. Wymagania stawiane podłożu
2.11.2. Przygotowanie podłoża
2.11.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac
2.11.4. Przygotowanie materiału
2.11.5. Aplikacja materiału
2.11.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej
2.11.7. Kontrola po wykonaniu robót
2.11.8. Ułożenie warstw ochronnych

Załącznik nr 1 – Formularz kontroli wykonania powłok z mas KMB
Załącznik nr 2 – Formularz kontroli wykonania powłok ze szlamów

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Tatry Przewodniki górskie Wydanie 2
Tatry Przewodniki górskie Wydanie 2
Marek Zygmański, Paweł Klimek, Natalia Figiel
Bezdroża
SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek
SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek
Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola
HELION
Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Wojciech Gonet
LexisNexis
Armia Heroda Wielkiego
Armia Heroda Wielkiego
Samuel Rocca
Napoleon V
Smary plastyczne
Smary plastyczne
Ryszard Czarny
PWN
Co w dziczy kwiczy 35 niezwykłych opowieści o polskich zwierzętach
Co w dziczy kwiczy 35 niezwykłych opowieści o polskich zwierzętach
Tomasz Kłosowski
Multico
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo DW Medium
 Kategoria:
 Matematyka
Księga liczb Od zera do nieskończoności

Księga liczb Od zera do nieskończoności

35.00zł
29.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN