Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo karne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Notacja modelowania procesów biznesowych BPMN Podstawy

Notacja modelowania procesów biznesowych BPMN Podstawy

58.00zł
51.62zł
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Przepisy akademickie 16.80zł 13.44zł
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Przepisy akademickie

Tytuł: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Przepisy akademickie
Autor: Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-7601-950-5
Ilość stron: 480
Data wydania: 2009
Format: 14.5x20.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 16.80zł 13.44zł


Nowa seria przepisów akademickich, polecana szczególnie studentom i aplikantom!

• zawsze aktualny stan prawny
• przejrzysty układ tekstu
• specjalne miejsca na dopiski i uwagi
• hasła do każdego przepisu ułatwiające korzystanie z publikacji
• szczegółowy skorowidz rzeczowy

Rozdziały:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
Rozdział IV. Kary
Rozdział V. Środki karne
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
Rozdział X. Środki zabezpieczające
Rozdział XI. Przedawnienie
Rozdział XII. Zatarcie skazania
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości
oraz przestępstwa wojenne
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Ustawa - z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks karny

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Przepisy karne
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego

Dział I. Przepisy wstępne
Dział II. Sąd

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
Rozdział 4. Pokrzywdzony
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny
Rozdział 7. Powód cywilny
Rozdział 8. Oskarżony
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny
Dział IV. Czynności procesowe
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
Rozdział 12. Narada i głosowanie
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych
Rozdział 14. Terminy
Rozdział 15. Doręczenia
Rozdział 16. Protokoły
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Dział V. Dowody

Rozdział 19. Przepisy ogólne
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego
Rozdział 21. Świadkowie
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów

Dział VI. Środki przymusu

Rozdział 27. Zatrzymanie
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
Rozdział 30. List żelazny
Rozdział 31. Kary porządkowe
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

Rozdział 33. Przepisy ogólne
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa
Rozdział 35. Przebieg śledztwa
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa
Rozdział 36a. Dochodzenie
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
Rozdział 39. Akt oskarżenia

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej
Rozdział 45. Przewód sądowy
Rozdział 46. Głosy stron
Rozdział 47. Wyrokowanie

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 48. Przepisy ogólne
Rozdział 49. Apelacja
Rozdział 50. Zażalenie

Dział X. Postępowania szczególne

Rozdział 51. Postępowanie uproszczone
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe
Rozdział 54. (skreś lony)
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział 55. Kasacja
Rozdział 56. Wznowienie postępowania

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
Rozdział 59. Ułaskawienie
Rozdział 60. Wyrok łączny

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Rozdział 67. Przepisy końcowe

Dział XIV. Koszty procesu

Rozdział 68. Przepisy ogólne
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu
Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Rozdział 72. Przepisy ogólne
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem
Rozdział 75. (skreś lony)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego

Tytuł książki: "Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Przepisy akademickie"
Autor: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 16.80zł 13.44zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne
Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne
Marian Wolanin
C.H. Beck
Człowiek w poszukiwaniu sensu Głos nadziei z otchłani Holokaustu
Człowiek w poszukiwaniu sensu Głos nadziei z otchłani Holokaustu
Viktor E. Frankl
Jacek Santorski
Prezentacje Jak wywołać najlepsze wrażenie
Prezentacje Jak wywołać najlepsze wrażenie
Thomas Wieke
Onepress
Dlaczego tak trudno jest odejść Narracje kobiet doświadczających przemocy
Dlaczego tak trudno jest odejść Narracje kobiet doświadczających przemocy
Bogna Szymkiewicz
Eneteia
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Nicolas Bevacqua
HELION
Dieta sportowców wytrzymałościowych. Odżywianie i suplementacja. Wydanie III
Dieta sportowców wytrzymałościowych. Odżywianie i suplementacja. Wydanie III
Monique Ryan
Septem
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Biologia
Na pograniczu chemii i biologii tom XXX

Na pograniczu chemii i biologii tom XXX

50.00zł
42.50zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL