Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie 33.90zł
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

Tytuł: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie
Autor: Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski
ISBN: 978-83-02-09402-1
Ilość stron: 350
Data wydania: 06/2011 (wydanie 6)
Oprawa: Zawiera CD
Format: B5
Wydawnictwo: WSiP

Cena: 33.90zł


W książce omówiono wszystkie aspekty potrzebne do wykonywania kosztorysów (z uwzględnieniem technik komputerowych) oraz przygotowania materiałów przetargowych, umów odbiorów i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi zasadami i stanem prawnym.

Dołączono także płytę CD ze specjalną edycją programu NormaPRO EDU.

Książka jest polecanym podręcznikiem również dla studentów kierunków technicznych o profilu budowlanym oraz może służyć jako poradnik dla inżynierów i techników budowlanych.

Podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.

Rozdziały:

1. Kosztorys w procesie inwestycyjnym                 7
1.1. Inwestycje i proces inwestycyjny                  7
1.2. Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym      9
1.3. Rola kosztorysu w przedsiębiorstwie budowlanym            13
1.4. Związek kosztorysowania z zagadnieniami normowania w budownictwie   15

2. Normowanie techniczne w budownictwie               17
2.1. Normy i normatywy                       17
2.2. Normy jakościowe i aprobaty techniczne               18
2.3. Unifikacja norm i przepisów budowlanych w Unii Europejskiej       22
2.4. Normy ilościowe, czyli normy nakładów               26
2.5. Wydajność pracy                        30

3. Normowanie pracy                        32
3.1. Badanie pracy                         32
3.1.1. Istota i rodzaje badań                   32
3.1.2. Proces produkcyjny                    33
3.1.3. Podział czasu pracy                    36
3.1.4. Odpoczynki w pracy i czas na prace przygotowawczo-zakończeniowe 39
3.1.5. Obserwacje czasu pracy                  42
3.2. Techniczne normowanie pracy                   43
3.2.1. Metody normowania pracy                 43
3.2.2. Chronometraż                      46
3.2.3. Fotografia dnia pracy                   49
3.2.4. Metoda obserwacji migawkowych              49
3.3. Ustalanie norm czasu pracy                    50
3.4. Katalogi norm pracy                       53

4. Normowanie zużycia materiałów                  55
4.1. Pojęcie normy zużycia materiałów                  55
4.2. Odpady, ubytki i straty materiałów                 57
4.3. Metody normowania zużycia materiałów               58
4.4. Projektowanie norm zużycia materiałów               59
4.5. Klasyfikacja materiałów budowlanych                61
4.6. Katalogi norm zużycia materiałów                  63

5. Normowanie pracy maszyn                     64
5.1. Pojęcie normy pracy maszyn                    64
5.2. Czynniki wpływające na wydajność maszyn              64
5.3. Podział czasu pracy maszyn                    66
5.4. Wydajność maszyn                       68
5.5. Obliczanie wydajności maszyn                   71
5.6. Zasady doboru maszn                      74

6. Zasady przedmiarowania                     77
6.1. Przedmiar i obmiar                       77
6.2. Przedmiarowanie robót ziemnych                  82
6.2.1. Zakres robót ziemnych i ich klasyfikacja            82
6.2.2. Czynniki wpływające na pracochłonność robót ziemnych      86
6.2.3. Zasady przedmiarowania robót ziemnych            89
6.2.4. Obliczanie objętości wykopów i nasypów            94
6.3. Przedmiarowanie konstrukcji murowych               101
6.3.1. Zakres robót                      101
6.3.2. Pracochłonność robót murowych               101
6.3.3. Zasady przedmiarowania                  102
6.4. Przedmiarowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych   106
6.5. Przedmiarowanie tynków i okładzin                 112
6.5.1. Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne           112
6.5.2. Tynki i okładziny zewnętrzne                114
6.6. Przedmiarowanie robót malarskich                 116
6.7. Zasady przedmiarowania innych robót budowlanych           119
6.7.1. Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych 119
6.7.2. Konstrukcje dachowe drewniane i pokrycia dachów        120
6.7.3. Roboty izolacyjne                    121
6.7.4. Stolarka                        121
6.7.5. Podłogi, posadzki                    122
6.7.6. Roboty kowalsko–ślusarskie                 122
6.7.7. Roboty szklarskie                     123
6.7.8. Rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne            123
6.7.9. Deskowania systemowe                  126
6.7.10. Przedmiarowanie konstrukcji metalowych            127
6.8. Przedmiarowanie robót instalacyjnych i sieci zewnętrznych        127
6.8.1. Zakres robót                      127
6.8.2. Zasady przedmiarowania instalacji wodociągowych        128
6.8.3. Zasady przedmiarowania instalacji kanalizacyjnych        128
6.8.4. Zasady przedmiarowania instalacji gazowych          129
6.8.5. Przedmiarowanie instalacji centralnego ogrzewania        130
6.8.6. Zasady przedmiarowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 130
6.8.7. Przedmiarowanie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 132
6.8.8. Przedmiarowanie zewnętrznych sieci gazowych         133
6.9. Praktyczne sposoby sporządzania przedmiaru robót           134

7. System zleceniowy w budownictwie                 142
7.1. Problematyka zlecania robót budowlanych              142
7.2. Zamówienia publiczne                      144
7.2.1. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych          144
7.2.2. Procedura przetargowa                  147
7.2.3. Nieprzetargowe tryby udzielenia zamówienia          156
7.3. Zamówienia niepubliczne                     163

8. Metody kosztorysowania                     166
8.1. Koszt i cena robót budowlanych                  166
8.2. Rodzaje kosztów                        167
8.3. Specyfika tworzenia cen robót budowlanych              170
8.4. Formuła ceny kosztorysowej                    173
8.4.1. Kosztorysowanie metodą kalkulacji szczegółowej         173
8.4.2. Kosztorysowanie metodą kalkulacji uproszczonej         176
8.4.3. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych          178
8.5. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej               183
8.5.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe               183
8.5.2. Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R )         184
8.5.3. Kalkulacja wartości kosztorysowej materiałów (M )        190
8.5.4. Kalkulacja kosztów pracy sprzętu budowlanego (S )        194
8.5.5. Ustalanie kosztów pośrednich (Kp )              204
8.5 6. Kalkulacja zysku (Z )                    215
8.5.7. Zasady indywidualnej kalkulacji kosztów            217
8.6. Katalogi i informatory kosztorysowe                 222
8.6.1. Normatywy kosztorysowe                 222
8.6.2. Normatywy nakładów rzeczowych              223
8.6.3. Informatory cenowe w budownictwie             226

9. Kosztorysy budowlane                       228
9.1. Rodzaje kosztorysów                      228
9.2. Podstawy sporządzania kosztorysów                 230
9.3. Forma kosztorysu oraz zapis jego treści                236
9.4. Części i rozdziały kosztorysu                    239
9.5. Sporządzanie kosztorysów                    240
9.6. Obowiązki stron przy sporządzaniu kosztorysów            244
9.7. Waloryzacja cen kosztorysowych                  247
9.8. Kosztorysy robót remontowych i adaptacyjnych             249
9.9. Zastosowanie techniki komputerowej w kosztorysowaniu         251
9.9.1. Ogólna charakterystyka komputerowych programów kosztorysowych 251
9.9.2. Funkcje i możliwości komputerowych programów kosztorysowych   253
9.9.3. Ogólne zasady tworzenia kosztorysu techniką komputerową     256
9.10. Metoda wyceny inwestycji                    256
9.10.1. Dokumentacja projektowa inwestycji             256
9.10.2. Część kosztowa dokumentacji inwestycyjnej           259

10. Umowy o wykonanie robót budowlanych               266
10.1. Znaczenie umów budowlanych                   266
10.2. Podstawy prawne i skład umów                  267
10.3. Warunki ogólne umów                      269
10.3.1. Treść i postanowienia ogólne                269
10.3.2. Obowiązki zamawiającego                 270
10.3.3. Obowiązki wykonawcy                  272
10.3.4. Materiały do robót i wyposażenie               273
10.3.5. Terminy realizacji                     274
10.3.6. Odstąpienie od umowy                  275
10.3.7. Odbiory robót                      277
10.3.8. Ubezpieczenia                      278
10.3.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja zapłaty dla wykonawcy                       279
10.3.10.Rękojmia i gwarancja jakości                280
10.3.11.Rozstrzyganie sporów                   282
10.4. Warunki szczegółowe                      282
10.5. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń                  283
10.5.1. Rodzaje wynagrodzeń                   283
10.5.2. Rozliczenia                       284
10.6. Tryb zawierania i treść umów                   285
10.6.1. Zawieranie umów w wyniku przetargu             285
10.6.2. Umowy zawierane w trybie nieprzetargowym          286
10.6.3. Umowy dotyczące zamówień publicznych            287
10.6.4. Unieważnienie umowy                   288
11. Systemy płac w budownictwie                   291
11.1.Zasady wynagradzania pracowników                291
11.2.Systemy wynagradzania w budownictwie               294
11.3. Ustalanie zarobków za pracę                   295

Załącznik nr 1. Kosztorys inwestorski (fragment) budynku mieszkalnego ośmiorodzinnego w Gdańsku                            301
Załącznik nr 2. Kosztorys ofertowy (fragment) budynku mieszkalnego ośmiorodzinnego w Gdańsku                            317
Załącznik nr 3. Kosztorys powykonawczy (fragment) remontu dachu budynku mieszkalnego w Olsztynie                          343

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Zrozumieć zarządzanie
Zrozumieć zarządzanie
Edward Kirejczyk
PWN
KEDYW
KEDYW
Praca zbiorowa
Edipresse Polska
Na frontach I wojny światowej Pamiętniki
Na frontach I wojny światowej Pamiętniki
Szczepan Pilecki
Rytm
Samo Sedno - Networking
Samo Sedno - Networking
Beata Kapcewicz
Edgard
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyć umysł klienta?
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyć umysł klienta?
Mark Joyner
Onepress
Medytacje filozoficzne
Medytacje filozoficzne
Jerzy Perzanowski
Adam Marszałek
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WSiP
 Kategoria:
 Matematyka
Konkursy matematyczne dla gimnazjum

Konkursy matematyczne dla gimnazjum

19.50zł
16.58zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL