Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo administracyjne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Lampy elektronowe w aplikacjach audio Wydanie 2

Lampy elektronowe w aplikacjach audio Wydanie 2

63.00zł
56.07zł
Normy kształtujące ład przestrzenny 59.00zł 47.20zł
Normy kształtujące ład przestrzenny

Tytuł: Normy kształtujące ład przestrzenny
Autor: Katarzyna Małysa-Sulińska
ISBN: 978-83-7526-551-4
Ilość stron: 308
Data wydania: 2008
Format: 14.0x21.0cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 59.00zł 47.20zł


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktów kształtujących ład przestrzenny stanowionych zarówno na szczeblu kraju, województwa, jak i gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ich normatywnego charakteru. Zasadniczą tezę pracy stanowi bowiem twierdzenie, że akty kształtujące ład przestrzenny mają charakter normatywny, a postanowienia zawarte w tych aktach są w istocie normami prawnymi. Mimo doniosłości zagadnienia, normatywny charakter aktów kształtujących ład przestrzenny nie stanowił przedmiotu rozważań w dotychczasowej literaturze.

Autorzy ograniczali się bowiem do przedstawienia poszczególnych rodzajów opracowań planistycznych, nie odnosząc się w zasadzie do ich charakteru normatywnego. Ma to związek z tym, że w literaturze zostały szeroko omówione zagadnienia związane z procesem inwestycyjno-budowlanym, natomiast w dość ograniczonym zakresie potraktowano - poprzedzające ten proces - zagadnienia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego.

Rozdziały:

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
1.1. Pojęcie i istota kształtowania ładu przestrzennego
1.2. Forma prawna kształtowania ładu przestrzennego
1.3. Geneza kształtowania ładu przestrzennego w Polsce
1.3.1. Kształtowanie ładu przestrzennego w II Rzeczypospolitej
1.3.1.1. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
1.3.2. Kształtowanie ładu przestrzennego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1.3.2.1. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji dekretu z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju
1.3.2.2. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym
1.3.2.3. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym
1.3.3. Kształtowanie ładu przestrzennego w III Rzeczypospolitej Polskiej
1.3.3.1. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
1.3.3.2. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1.4. Podział zadań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego
1.4.1. Zadania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego realizowane na szczeblu kraju
1.4.2. Zadania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego realizowane na szczeblu województwa
1.4.3. Zadania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego realizowane na szczeblu gminy

Rozdział 2. System norm kształtujących ład przestrzenny
2.1. Pojęcie normy kształtującej ład przestrzenny
2.2. Konkretyzacja normy kształtującej ład przestrzenny
2.3. Normatywność aktów kształtujących ład przestrzenny
2.4. Rodzaje norm kształtujących ład przestrzenny
2.4.1. Normy kształtujące ład przestrzenny o charakterze powszechnie obowiązującym
2.4.2. Normy kształtujące ład przestrzenny obowiązujące w stosunkach wewnątrz administracji publicznej
2.5. Hierarchia norm kształtujących ład przestrzenny

Rozdział 3. Normy kształtujące ład przestrzenny na szczeblu kraju
3.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar kraju
3.2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.1. Funkcja koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.2. Zakres terytorialny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.3. Obowiązek sporządzenia i przyjęcia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.4. Podmioty odpowiedzialne za sporządzenie i przyjęcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.5. Procedura sporządzania i przyjęcia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.5.1. Sporządzenie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3.2.5.2. Opiniowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.5.3. Podanie informacji o możliwości składania uwag i wniosków do projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.5.4. Rozpatrzenie uwag i wniosków dotyczących projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.5.5. Przyjęcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.6. Treść koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.6.1. Przedmiot koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.2.6.2. Elementy przetransponowane do treści koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z innych opracowań planistycznych
3.2.7. Charakter normatywny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
3.3. Program zawierający zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.1. Funkcja programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.2. Zakres terytorialny programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.3. Obowiązek sporządzenia i przyjęcia programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.4. Podmioty odpowiedzialne za sporządzenie i przyjęcie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.5. Procedura sporządzania i przyjęcia programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.5.1. Sporządzenie projektu programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3.3.5.2. Opiniowanie projektu programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.5.3. Podanie informacji o możliwości składania uwag i wniosków do projektu programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.5.4. Rozpatrzenie uwag i wniosków dotyczących projektu programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.5.5. Przyjęcie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.6. Treść programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.6.1. Przedmiot programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
3.3.6.2. Elementy przetransponowane do treści programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym z innych opracowań planistycznych
3.3.7. Charakter normatywny programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym

Rozdział 4. Normy kształtujące ład przestrzenny na szczeblu województwa
4.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar województwa
4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.1. Funkcja planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.2. Zakres terytorialny planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.3. Obowiązek sporządzenia i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.4. Podmioty odpowiedzialne za sporządzenie i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5. Procedura sporządzania i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.2. Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.3. Zawiadomienie instytucji i organów właściwych w przedmiocie uzgadniania i opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu wojewódzkiego
4.2.5.4. Rozpatrzenie wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.5. Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4.2.5.6. Wystąpienie do właściwych instytucji i organów o opinie na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgodnienie projektu planu wojewódzkiego
4.2.5.7. Wprowadzenie do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
4.2.5.8. Podanie informacji o możliwości składania uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.9. Rozpatrzenie uwag i wniosków dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.10. Stwierdzenie zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, a także z programami zawierającymi zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
4.2.5.11. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.12. Ocena zgodności z przepisami prawnymi przebiegu postępowania w przedmiocie sporządzenia i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.5.13. Ogłoszenie uchwały o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.6. Treść planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.6.1. Przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego województwa
4.2.6.2. Elementy przetransponowane do treści planu zagospodarowania przestrzennego województwa z innych opracowań planistycznych
4.2.7. Charakter normatywny planu zagospodarowania przestrzennego województwa

Rozdział 5. Normy kształtujące ład przestrzenny na szczeblu gminy
5.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar gminy
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.1. Funkcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.2. Zakres terytorialny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.3. Obowiązek sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.4. Podmioty odpowiedzialne za sporządzenie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5. Procedura sporządzania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.2. Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.3. Zawiadomienie instytucji i organów właściwych w przedmiocie uzgadniania i opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium gminnego
5.2.5.4. Rozpatrzenie wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.5. Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.6. Wystąpienie do właściwych instytucji i organów o opinie na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnienie projektu studium gminnego
5.2.5.7. Wprowadzenie do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
5.2.5.8. Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie
5.2.5.9. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.10. Wprowadzenie do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zmian wynikających z uwzględnionych uwag
5.2.5.11. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.12. Ocena zgodności z przepisami prawnymi postępowania w przedmiocie sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.5.13. Ogłoszenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.6. Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.6.1. Przedmiot studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.2.6.2. Elementy przetransponowane do treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z innych opracowań planistycznych
5.2.7. Charakter normatywny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.3.1. Funkcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.2. Zakres terytorialny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.3. Obowiązek sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.4. Podmioty odpowiedzialne za sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5. Procedura sporządzania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.1. Czynności przygotowawcze poprzedzające podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.2. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.3. Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.4. Zawiadomienie instytucji i organów właściwych w przedmiocie uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego
5.3.5.5. Rozpatrzenie wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.6. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5.3.5.7. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.8. Wystąpienie do właściwych instytucji i organów o opinie na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienie projektu planu miejscowego
5.3.5.9. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne
5.3.5.10. Wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
5.3.5.11. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie
5.3.5.12. Rozpatrzenie uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.13. Wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmian wynikających z uwzględnionych uwag
5.3.5.14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.15. Ocena zgodności z przepisami prawnymi postępowania w przedmiocie sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.5.16. Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.6. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.6.1. Przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.3.6.2. Elementy przetransponowane do treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innych opracowań planistycznych
5.3.7. Charakter normatywny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tytuł książki: "Normy kształtujące ład przestrzenny"
Autor: Katarzyna Małysa-Sulińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 59.00zł 47.20zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Okolice Warszawy
Okolice Warszawy
Marcin Zamorski
Expressmap
Słowacja na rowerze
Słowacja na rowerze
Aleksander Buczyński
Pascal
Fizyka sportu Wydanie 2
Fizyka sportu Wydanie 2
Krzysztof Ernst
PWN
Wojciech Jaruzelski Mąż stanu w czasach przełomu
Wojciech Jaruzelski Mąż stanu w czasach przełomu
Kosman Marceli
Adam Marszałek
Kołowrót życia Tom 3
Kołowrót życia Tom 3
Prątnicka Wanda
CENTRUM
Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim Duchowość twojej codzienności
Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim Duchowość twojej codzienności
James Martin
WAM
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Matematyka
Matematyka Poradnik encyklopedyczny

Matematyka Poradnik encyklopedyczny

69.00zł
57.27zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN