Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Sądownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Metody algorytmy zastosowania

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Metody algorytmy zastosowania

70.00zł
62.30zł
Poddanie się egzekucji aktem notarialnym 89.00zł
Poddanie się egzekucji aktem notarialnym

Tytuł: Poddanie się egzekucji aktem notarialnym
Autor: Marcin Walasik
ISBN: 978-83-7601-142-4
Ilość stron: 402
Data wydania: 2009
Oprawa: twarda
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 89.00zł


Praca podejmuje problematykę tytułu egzekucyjnego, który powstaje w wyniku poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Przedstawiono w niej ewolucję i funkcje tej instytucji, modele wykonalności dokumentów pozasądowych, ocenę zgodności obecnej regulacji z normami konstytucyjnymi oraz charakterystykę prawną czynności polegającej na poddaniu się egzekucji aktem notarialnym. Oddzielnym przedmiotem rozważań są poszczególne elementy oświadczenia dłużnika składanego w celu poddania się egzekucji, z uwzględnieniem odrębności każdego z trybów dokonywania tej czynności.

Opracowanie obejmuje również problematykę postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci aktu notarialnego oraz omawia kwestie związane ze środkami ochrony dłużnika, który poddał się egzekucji w akcie notarialnym. Osobne uwagi zostały poświęcone podstawowym zagadnieniom wykonania polskich aktów notarialnych za granicą. Zakończenie pracy zawiera ocenę obecnych unormowań oraz postulaty dotyczące ewentualnych ich zmian.

Rozdziały:

Rozdział pierwszy.Ogólne zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym.
1. Pojęcie poddania się egzekucji aktem notarialnym.
2. Zarys ewolucji poddania się egzekucji aktem notarialnym.
2.1. Geneza i rozwój instytucji.
2.1.1. Geneza
2.1.2. Rozwój.
2.2. Moc egzekucyjna aktów notarialnych w innych krajach.
2.2.1. Uwagi wstępne.
2.2.2. Wybrane kraje modelu romańskiego.
2.2.2.1. Francja.
2.2.2.2. Holandia.
2.2.2.3. Włochy.
2.2.3. Wybrane kraje modelu germańskiego.
2.2.3.1. Austria.
2.2.3.2. Niemcy.
2.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym w Polsce.
2.3.1. Okres do 1918 r..
2.3.2. Lata 1918-1965.
2.3.3. Okres po 1965 r..
3. Odgraniczenie poddania się egzekucji aktem notarialnym od innych instytucji.
3.1. Uwagi wstępne.
3.2. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a zabezpieczenia wierzytelności.
3.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a weksel niezupełny.
3.4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a ugody mające moc tytułów egzekucyjnych.
3.5. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a procesowe przyznanie faktu i uznanie powództwa.
3.6. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a bankowy tytuł egzekucyjny.
4. Funkcje poddania się egzekucji aktem notarialnym.
4.1. Wzmocnienie pozycji wierzyciela.
4.2. Odciążenie sądowego wymiaru sprawiedliwości.
5. Kwestia konstytucyjności poddania się egzekucji aktem notarialnym.
5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i zasada prawa do sądu.
5.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i zasada prawa do sądu.
5.4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a poznanie prawdy w postępowaniu cywilnym.

Rozdział drugi.Charakter prawny poddania się egzekucji aktem notarialnym
6. Uwagi wstępne.
7. Natura prawna poddania się egzekucji aktem notarialnym.
7.1. Poglądy doktryny.
7.1.1. Czynność procesowa.
7.1.2. Czynność materialnoprawna.
7.1.3. Inne poglądy.
7.2. Stanowisko orzecznictwa.
7.3. Pojęcie czynności wywołujących skutki prawne.
7.4. Skutki prawne poddania się egzekucji aktem notarialnym.
7.4.1. Skutki procesowe.
7.4.2. Skutki materialnoprawne (prywatnoprawne).
7.4.3. Pozostałe skutki materialnoprawne.
7.4.3.1. Uwagi ogólne.
7.4.3.2. Zwolnienie wierzyciela z obowiązku sądowego ustalenia zasadności dochodzonego roszczenia.
7.4.3.3. Pozbawienie wierzyciela interesu prawnego w dochodzeniu roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym.
7.4.3.4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia.
7.5. Natura prawna czynności i konsekwencje przyjętego poglądu.
8. Postać poddania się egzekucji aktem notarialnym.
8.1. Poglądy doktryny i stanowisko orzecznictwa.
8.1.1. Umowa między dłużnikiem a wierzycielem.
8.1.2. Jednostronna czynność prawna dłużnika .
8.2. Konstrukcja czynności.
9. Stosunek poddania się egzekucji aktem notarialnym do materialnoprawnego obowiązku świadczenia.
9.1. Uwagi wstępne.
9.2. Poglądy doktryny.
9.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a materialnoprawny obowiązek świadczenia.
9.3.1. Uwagi ogólne.
9.3.2. Problem sprzeczności z prawem.
9.3.3. Problem sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.
9.3.4. Problem obejścia prawa.
9.4. Charakter relacji i konsekwencje przyjętego poglądu.

Rozdział trzeci.Wspólne zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym w trybach art. 777 § 1 pkt 4-6 oraz § 3 k.p.c.
10. Dłużnik - poddający się egzekucji w akcie notarialnym.
10.1. Uwagi wstępne.
10.2. Krąg podmiotów.
10.2.1. Uwagi ogólne.
10.2.2. Osoby fizyczne.
10.2.2.1. Zdolność prawna.
10.2.2.2. Pełna zdolność do czynności prawnych .
10.2.2.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych.
10.2.2.4. Brak zdolności do czynności prawnych.
10.2.3. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne mające zdolność prawną.
10.2.4. Podmioty podstawione w cudzą pozycję prawną.
10.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a zarząd majątkiem.
10.3.1. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym jako czynność zarządu.
10.3.2. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a zarząd majątkiem wspólnym.
10.3.2.1. Uwagi ogólne.
10.3.2.2. Zarząd rzeczą wspólną.
10.3.2.3. Zarząd majątkiem spadkowym.
10.3.2.4. Zarząd majątkiem spółki cywilnej.
10.3.2.5. Zarząd wspólnym majątkiem małżeńskim
10.3.3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym a zarząd cudzym majątkiem.
10.3.4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym przez zarządców spółki handlowej.
10.4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym przez pełnomocnika oraz prokurenta.
10.4.1. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym przez pełnomocnika
10.4.2. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym przez prokurenta.
11. Wierzyciel - adresat oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym. 144
11.1. Uwagi wstępne.
11.2. Krąg podmiotów.
11.3. Pozycja prawna wierzyciela.
11.3.1. Uprawnienie do otrzymania wypisu aktu notarialnego.
11.3.2. Odwołanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
12. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
12.1. Uwagi wstępne.
12.2. Ogólna treść oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
12.2.1. Uwaga wprowadzająca.
12.2.2. Wyrażenie woli poddania się egzekucji.
12.2.3. Oznaczenie dłużnika i oznaczenie wierzyciela.
12.2.4. Obowiązek świadczenia.
12.2.5. Podstawa obowiązku świadczenia.
12.2.6. Uzależnienie wykonania tytułu egzekucyjnego od zdarzenia.
12.2.7. Ograniczenia przedmiotowego zakresu egzekucji.
12.3. Źródła świadczeń obejmowanych oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
12.3.1. Źródło świadczenia a jurysdykcja notariusza.
12.3.2. Źródło świadczenia a droga sądowa i droga egzekucji sądowej.
12.3.3. Rodzaje źródeł obowiązku świadczenia.
12.3.4. Prawo właściwe dla świadczenia.
12.3.5. Świadczenia naturalne.
12.4. Wykładnia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
12.5. Wady oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
12.6. Ustanie skutków prawnych oświadczenia o poddaniu się egzekucji
13. Sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
13.1. Forma oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
13.1.1. Osoba notariusza.
13.1.2. Wymogi formy aktu notarialnego.
13.1.2.1. Akt notarialny obejmujący jednocześnie czynność prawną.
13.1.2.2. Odrębny akt notarialny.
13.1.2.3. Zagadnienia wspólne.
13.1.3. Wynagrodzenie notariusza.
13.2. Odmowa sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
13.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza za szkodę wyrządzoną w związku ze sporządzeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Rozdział czwarty.Szczegółowe zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym w trybach art. 777 § 1 pkt 4-6 oraz § 3 k.p.c..
14. Uwagi wprowadzające.
15. Szczegółowe zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c..
15.1. Uwagi wstępne.
15.2. Obowiązek świadczenia i jego podstawa.
15.2.1. Rodzaje obowiązków.
15.2.2. Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej.
15.2.3. Obowiązek wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku.
15.2.4. Obowiązek wydania rzeczy oznaczonej indywidualnie.
15.3. Termin spełnienia świadczenia.
15.4. Inne zdarzenia uzależniające wykonanie tytułu egzekucyjnego.
15.5. Ograniczenie przedmiotowego zakresu egzekucji .
16. Szczegółowe zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c..
16.1. Uwagi wstępne.
16.2. Obowiązek świadczenia i jego podstawa.
16.2.1. Rodzaj obowiązku.
16.2.2. Sposoby oznaczenia obowiązku zapłaty sumy pieniężnej
16.2.3. Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej i jego podstawa.
16.2.3.1. Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej.
16.2.3.2. Podstawa obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej.
16.2.4. Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej i jego podstawa.
16.2.4.1. Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.
16.2.4.2. Podstawa obowiązku zapłaty sumy pieniężnej oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.
16.3. Warunki upoważniające do prowadzenia egzekucji.
16.3.1. Uwagi ogólne
16.3.2. Warunki upoważniające do prowadzenia egzekucji obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej.
16.3.3. Warunki upoważniające do prowadzenia egzekucji obowiązku zapłaty sumy pieniężnej oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.
16.4. Termin do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności.
17. Szczegółowe zagadnienia poddania się egzekucji aktem notarialnym w trybie art. 777 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.c..
17.1. Uwagi wstępne.
17.2. Wyrażenie woli poddania się egzekucji i wzmianka o celu egzekucji
17.3. Oznaczenie dłużnika i wierzyciela.
17.4. Obowiązek objęty oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
17.4.1. Treść obowiązku
17.4.2. Sposoby oznaczenia obowiązku świadczenia
17.5. Podstawa obowiązku świadczenia.
17.6. Warunki upoważniające do prowadzenia egzekucji.
17.7. Termin do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności.
17.8. Ograniczenie przedmiotowego zakresu egzekucji.

Rozdział piąty.Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
18. Przedmiot rozpoznania w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
18.1. Uwagi wstępne.
18.2. Zakres kognicji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.
18.2.1. Uwagi ogólne.
18.2.2. Przesłanki procesowe.
18.2.3. Istnienie uprawnienia do egzekucji.
18.2.4. Oznaczenie zakresu egzekucji.
18.2.5. Zasada zakazu badania zasadności roszczenia stwierdzonego w tytule egzekucyjnym.
18.2.6. Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym a zakres kognicji sądu w sprawie z powództwa opozycyjnego.
18.3. Przesłanki procesowe postępowania o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
18.3.1. Uwagi ogólne.
18.3.2. Jurysdykcja krajowa.
18.3.3. Dopuszczalność drogi sądowej i drogi egzekucji sądowej.
18.3.4. Zdolność sądowa.
18.3.5. Zdolność procesowa
18.3.6. Zawisłość sprawy i prawomocne osądzenie sprawy
18.4. Istnienie uprawnienia do egzekucji
18.4.1. Uwagi ogólne.
18.4.2. Wymogi tytułu egzekucyjnego.
18.4.3. Zdatność obowiązku świadczenia do egzekucji.
18.4.4. Zdarzenie uzależniające wykonanie tytułu egzekucyjnego.
18.4.5. Termin do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności.
18.5. Oznaczenie podmiotowego zakresu egzekucji.
18.5.1. Przejście uprawnienia bądź obowiązku na inną osobę po powstaniu tytułu egzekucyjnego
18.5.2. Inne przypadki potrzeby zmiany podmiotowego zakresu egzekucji.
18.6. Oznaczenie przedmiotowego zakresu egzekucji.
19. Przebieg postępowania o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. ....303
19.1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
19.2. Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
19.3. Środki zaskarżenia na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.
19.3.1. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.
19.3.2. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji.

Rozdział szósty.Środki ochrony dłużnika przed tytułem egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego .
20. Uwagi wprowadzające.
21. Powództwo o ustalenie.
21.1. Uwagi wstępne.
21.2. Podstawy powództwa.
21.3. Skutek wyroku uwzględniającego powództwo o ustalenie.
21.4. Wybrane zagadnienia procesowe.
22. Powództwo o pozbawienie albo ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego.
22.1. Uwagi wstępne.
22.2. Podstawy powództwa.
22.2.1. Zaprzeczenie zdarzeniom stanowiącym podstawę nadania klauzuli wykonalności.
22.2.2. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie obowiązku albo wyłączające możliwość egzekwowania.
22.3. Wybrane zagadnienia procesowe.
23. Powództwo o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia albo o naprawienie szkody.
23.1. Uwagi wstępne.
23.2. Powództwo o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia.
23.3. Powództwo o naprawienie szkody.

Rozdział siódmy.Podstawowe zagadnienia międzynarodowego wykonania polskich aktów notarialnych
24. Ogólne reguły wykonania polskich aktów notarialnych za granicą.
25. Wykonanie polskich aktów notarialnych w państwach Unii Europejskiej.
25.1. Źródła prawa.
25.2. Polski akt notarialny jako "dokument urzędowy".
25.3. Wykonanie polskiego aktu notarialnego za granicą na podstawie rozporządzenia nr 44/2001.
25.3.1. Stwierdzenie wykonalności.
25.3.2. Przesłanki stwierdzenia wykonalności.
25.3.2.1. Zakres zastosowania rozporządzenia nr 44/2001.

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
W oczekiwaniu na dziecko najlepszy poradnik dla przyszłych matek i ojców Wydanie 2
W oczekiwaniu na dziecko najlepszy poradnik dla przyszłych matek i ojców Wydanie 2
Heidi Murkoff
Rebis
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945-1956
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945-1956
Joanna Grabowska
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Przyjaciel i wróg Kiedy współpracować, kiedy rywalizować i jak odnosić sukcesy w jednym i drugim
Przyjaciel i wróg Kiedy współpracować, kiedy rywalizować i jak odnosić sukcesy w jednym i drugim
Adam Galinsky
SAW Smak Słowa
Taśmy Billy’ego Boba Jaskinia pełna duchów
Taśmy Billy’ego Boba Jaskinia pełna duchów
Billy Bob Thornton
G+J Gruner+Jahr Polska
Co znakomici dyrektorzy robią inaczej niż cała reszta 15 rzeczy które liczą się najbardziej
Co znakomici dyrektorzy robią inaczej niż cała reszta 15 rzeczy które liczą się najbardziej
Whitaker Todd
Fraszka Edukacyjna
Nauka vs religia? Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji
Nauka vs religia? Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji
Steve Fuller
Zysk i S-ka
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Fizyka
Repetytorium maturzysty Fizyka

Repetytorium maturzysty Fizyka

19.99zł
16.99zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT