Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes » Organizacja Przedsiębiorstwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
  Administracja Samorząd
  Biznes
  Biznesplan
  Bizneswoman
  Coaching
  Firma
  Informatyczne systemy
  Kadry Zarządzanie personelem
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Konkurencyjność
  Logistyka
  Marketing
  Mobbing Molestowanie
  Nieruchomości Mieszkania
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Perswazja NLP
  Praca BHP
  Przywództwo
  Public Relations
  Reklama
  Sekret
  Sekretariat
  Sprzedaż
  Strategia Teoria gier
  Szkolenia
  Szkoła
  Zarządzanie
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie zespołem
  Zasoby ludzkie HR
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach Podręcznik dla ratowników medycznych

Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach Podręcznik dla ratowników medycznych

67.20zł
52.42zł
Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza Wydanie 2 64.90zł 55.17zł
Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza Wydanie 2

Tytuł: Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza Wydanie 2
Autor: Stanisław Marek, Maria Białasiewicz
ISBN: 978-83-208-1934-2
Ilość stron: 444
Data wydania: 04/2011
Format: 16.0x23.5cm
Wydawnictwo: PWE

Cena: 64.90zł 55.17zł


W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, sta­nowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie.

Autorzy zwrócili uwagę na:
• teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji,
• formy przedsiębiorstw i ich otoczenie,
• otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa,
• zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa,
• gospodarowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi,
• zarządzanie kapitałem ludzkim,
• procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie,
• współczesne problemy zarządzania,
• kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie,
• kreowanie wartości przedsiębiorstwa,
• trendy w rozwoju przedsiębiorstw.

Podręcznik jest adresowany do studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych, inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów.

Rozdziały:

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji
1.1. Ewolucja koncepcji organizacji
1.2. Rodzaje organizacji
1.3. Cykl życia organizacji
1.4. Przedsiębiorstwo jako podstawowa organizacja gospodarcza
1.4.1. Powstanie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
1.4.2. Przedsiębiorstwo jako system otwarty
1.4.3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość
1.4.4. Misja i cele przedsiębiorstwa
1.4.5. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstwa
1.4.6. Charakterystyczne atrybuty przedsiębiorstwa
1.4.7. Funkcje przedsiębiorstw
 
Rozdział 2. Formy przedsiębiorstw
2.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw według wybranych kryteriów
2.2. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw
2.3. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności przedsiębiorstw
2.4. Nowe formy przedsiębiorstw
2.5. Wielopodmiotowe struktury gospodarcze
2.6. Nadzór korporacyjny nad organizacjami
 
Rozdział 3. Otoczenie przedsiębiorstwa
3.1. Rola i miejsce otoczenia w teorii organizacji
3.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
3.3. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
3.3.1. Otoczenie ekonomiczne
3.3.2. Otoczenie polityczno-prawne
3.3.3. Otoczenie techniczno-technologiczne
3.3.4. Otoczenie społeczno-kulturowe
3.3.5. Otoczenie naturalne
3.3.6. Otoczenie międzynarodowe
3.4. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa
3.4.1. Relacje przedsiębiorstwa z gospodarstwem domowym
3.4.2. Relacje przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami
3.4.3. Relacje przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi
3.4.4. Relacje przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi
3.4.5. Relacje przedsiębiorstwa z władzami
3.4.6. Relacje przedsiębiorstwa z podmiotami demokracji gospodarczej
3.4.7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
3.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym
4.1. Umiędzynarodowienie otoczenia przedsiębiorstwa
4.2. Istota korporacji globalnej
4.3. Metody wejścia firm na rynki zagraniczne
 
Rozdział 5. Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa
5.1. Od tradycyjnego do nowoczesnego ujęcia zasobów
5.2. Struktura zasobów przedsiębiorstwa
5.2.1. Zasoby przedsiębiorstwa
5.2.2. Zasoby materialne
5.2.3. Zasoby ludzkie
5.2.4. Zasoby niematerialne
5.3. Transformacja zasobów i ich rola w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
5.4. Gospodarowanie zasobami w świetle teorii wiedzy niedoskonałej
 
Rozdział 6. Gospodarowanie zasobami materialnymi
6.1. Istota i funkcje kapitału trwałego
6.2. Istota i cechy aktywów oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa
6.3. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa
6.3.1. Pojęcie aktywów trwałych
6.3.2. Zużycie środków trwałych
6.3.3. Amortyzacja środków trwałych jako kategoria ekonomiczna
6.3.4. Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego
6.3.5. Produktywność środków trwałych
6.4. Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie
6.4.1. Pojęcie, struktura i funkcje aktywów obrotowych
6.4.2. Proces kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie
6.4.3. Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi i polityka kredytowa przedsiębiorstwa
6.4.4. Gospodarowanie krótkoterminowymi aktywami finansowymi
6.4.5. Ocena racjonalności gospodarowania aktywami obrotowymi i ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 7. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
7.1. Wprowadzenie do gospodarowania kapitałem ludzkim
7.2. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
7.3. Kapitał ludzki w modelach polityki kadrowej
7.4. Nowoczesne nurty gospodarowania kapitałem ludzkim
7.5. Główne komponenty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
7.5.1. Planowanie zatrudnienia
7.5.2. Rekrutacja i selekcja kadr
7.5.3. Wprowadzenie do pracy
7.5.4. Szkolenia i doskonalenie personelu
7.5.5. Ocenianie pracowników
7.5.6. Przesunięcia i fluktuacja pracowników
7.5.7. Motywowanie pracowników
7.6. Podejście kompetencyjne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
7.6.1. Pojęcie kompetencji – poziom organizacji i poziom pracownika
7.6.2. Typologia kompetencji pracowniczych
7.6.3. Zarządzanie kompetencjami
7.6.4. Podejście kompetencyjne w planowaniu działań z zakresu HR
7.6.5. Podejście kompetencyjne w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
7.6.6. Podejście kompetencyjne w systemie ocen pracowniczych
7.6.7. Nagradzanie pracowników oparte na kompetencjach
7.6.8. Podejście kompetencyjne w doskonaleniu zawodowym
 
Rozdział 8. Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
8.1. Wprowadzenie do problematyki gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.1.1. Uwagi wstępne
8.1.2. Istota kapitału intelektualnego
8.2. Zasoby niematerialne w przedsiębiorstwie – kapitał strukturalny wewnętrzny
8.2.1. Istota kultury organizacyjnej podmiotu
8.2.2. Reputacja przedsiębiorstwa i produktu, znak towarowy
8.2.3. Informacja, technologia i lokalizacja jako specyficzny rodzaj zasobów niematerialnych
8.3. Kapitał partnerski i kliencki – kapitał relacyjny w przedsiębiorstwie
8.3.1. Uwagi wstępne
8.3.2. Istota i struktura zasobów partnerskich
8.3.3. Istota i rola zasobów klienckich
8.3.4. Modele zarządzania oparte na relacjach z klientami
8.4. Modele gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.4.1. Uwagi wstępne
8.4.2. Nawigator Skandii
8.4.3. Monitor aktywów niematerialnych
8.4.4. Zrównoważona karta wyników
 
Rozdział 9. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Podstawowe cechy procesu innowacyjnego
9.3. Modele procesu innowacyjnego
9.4. Aktywność innowacyjna jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
9.5. Rodzaje i kryteria strategii innowacyjnych
9.6. Podstawowe warunki innowacyjności przedsiębiorstw
 
Rozdział 10. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem
10.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania
10.2. Istota i rozwój zarządzania strategicznego
10.3. Rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu
10.4. Strategia jako podstawowe pojęcie zarządzania strategicznego
10.5. Proces zarządzania strategicznego
10.6. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
10.7. Konkurencyjność w zarządzaniu strategicznym
 
Rozdział 11. Kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie
11.1. Istota i źródła światowego kryzysu gospodarczego XXI wieku
11.1.1. Kryzys jako faza cyklu koniunkturalnego
11.1.2. Mechanizm powstawania wielkich kryzysów
11.1.3. Przyczyny kryzysu finansowego w USA
11.1.4. Skutki obecnego kryzysu
11.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
11.2.1. Kryzys – pojęcie, przebieg, przyczyny i objawy
11.2.2. System ostrzegania przed kryzysem
11.2.3. Działania antykryzysowe
11.2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 
Rozdział 12. Finansowy wymiar rezultatów przedsiębiorstwa
12.1. Wartość przedsiębiorstwa jako finansowy cel działalności gospodarczej
12.2. Pomiar wartości przedsiębiorstwa
12.3. Działania tworzące wartość przedsiębiorstwa
12.4. Czynniki tworzące wartość w zakresie działalności operacyjnej i inwestycyjnej
12.5. Struktura i koszt kapitału jako czynniki tworzące wartość
12.6. Płynność finansowa jako warunek konieczny osiągania rentowności
 
Rozdział 13. Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości
13.1. Cywilizacyjne podstawy zmian w przedsiębiorstwie
13.2. Megatrendy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw
13.3. Kryzys a przyszłościowe zmiany rozwojowe
13.3.1. Regulacja systemu finansowego
13.3.2. Konieczność interwencjonizmu państwa
13.3.3. Zapobieganie globalnej nierównowadze
13.3.4. Zapobieganie nadmiernym podziałom na rynku ogólnoświatowym
13.4. Wybrane przyszłościowe zmiany kształtujące procesy gospodarcze
13.4.1. Zmiany demograficzne
13.4.2. Ograniczoność zasobów
13.4.3. Zmiany edukacyjne
13.5. Obszary zmian w przedsiębiorstwach przyszłości

Tytuł książki: "Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza Wydanie 2"
Autor: Stanisław Marek, Maria Białasiewicz
Wydawnictwo: PWE
Cena: 64.90zł 55.17zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Silna wola w 30 minut
Silna wola w 30 minut
Hans-Georg Willmann
Kos
Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji
Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji
Jacek Tomkiewicz
PWN
Kodeks postępowania karnego ze schematami
Kodeks postępowania karnego ze schematami
Katarzyna Sychta
Wolters Kluwer
Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309
Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309
Błażej Śliwiński
Napoleon V
Wołyńskie wspomnienia 1939-1945
Wołyńskie wspomnienia 1939-1945
Wiesław Sokołowski
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Przypadki kliniczne w perinatologii
Przypadki kliniczne w perinatologii
Wielgosz Mirosław, Kamiński Paweł
Medical Education
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Biologia
Atlas przyrody

Atlas przyrody

24.95zł
21.21zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom HELION
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT