Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Maszynoznawstwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Fotowoltaika w teorii i praktyce

Fotowoltaika w teorii i praktyce

82.00zł
66.42zł
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie 2 69.00zł 50.37zł
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie 2

Tytuł: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie 2
Autor: Wit Grzesik
ISBN: 978-83-01-19494-9
Ilość stron: 528
Data wydania: 08/2017 dodruk wydanie 2
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: PWN

Cena: 69.00zł 50.37zł


W książce przedstawiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o definiowanej geometrii.

Omówiono w niej: materiały narzędziowe oraz cechy geometryczne ostrzy narzędzi, mechanikę, tribologię i termodynamikę procesu skrawania, mechanizmy odkształceń plastycznych i dekohezji materiału w procesie skrawania, modelowanie oddziaływań fizycznych z zastosowaniem technik numerycznych i symulacji komputerowej, ocenę skrawalności stosowanych w przemyśle materiałów konstrukcyjnych oraz zasady optymalizacji i doboru warunków obróbki, nowoczesne sposoby skrawania materiałów, m.in. obróbkę materiałów utwardzonych, na sucho i z minimalnym wydatkiem środka smarnego, z dużą prędkością skrawania, skrawanie wysokowydajne, a także wielorakie zastosowania techniki komputerowej i informacyjnej, ocenę i prognozowanie parametrów stanu technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu.

Obecne wydanie rozszerzono o wiadomości nt. modelowania procesu skrawania, nowoczesnych technologii ubytkowego kształtowania materiałów, roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania oraz technologicznej  warstwy wierzchniej. Uaktualniono i zmodyfikowano materiał, dostosowując go lepiej do programów wykładów i potrzeb przemysłu wytwórczego.

Na końcu książki zamieszczono słownik angielsko-polski zawierający najważniejsze terminy używane w literaturze fachowej z zakresu skrawania materiałów konstrukcyjnych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół  technicznych oraz dla kadry naukowej tych uczelni. Może być również przydatna dla inżynierów mechaników pracujących w jednostkach badawczych i w przemyśle maszynowym.

Rozdziały:
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU SKRAWANIA
1.1. KLASYFIKACJA PROCESÓW OBRÓBKI UBYTKOWEJ
1.2. ROLA OBRÓBKI SKRAWANIEM WE WSPÓŁCZESNYCH PROCESACH WYTWÓRCZYCH
1.3. KINEMATYKA PROCESU I PARAMETRY SKRAWANIA
1.4. GEOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA OSTRZA SKRAWAJĄCEGO
1.5. GEOMETRIA WARSTWY SKRAWANEJ
1.6. PRZYSZŁOŚCIOWA WIZJA OBRÓBKI SKRAWANIEM

2. MATERIAŁY NARZĘDZIOWE
2.1. KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW OSTRZY SKRAWAJĄCYCH
2.2. POWŁOKI OCHRONNE NA NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH
2.3. STALE SZYBKOTNĄCE
2.4. WĘGLIKI SPIEKANE
2.5. CERMETALE
2.6. CERAMIKA
2.7. MATERIAŁY SUPERTWARDE

3. FIZYCZNE ASPEKTY PROCESU SKRAWANIA
3.1. ZJAWISKA FIZYCZNE W STREFIE SKRAWANIA
3.2. CHARAKTERYSTYKA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA
3.3. MECHANIZMY ODKSZTAŁCENIA W MIKRO-1 NANOSKALI
3.4. PRZEBIEG ODKSZTAŁCENIA MATERIAŁU
3.5. WARUNKI UPLASTYCZNIENIA MATERIAŁU W STREFIE SKRAWANIA
3.6. DEKOHEZJA MATERIAŁU W STREFIE TWORZENIA WIÓRA
3.7. WARUNKI ZAINICJOWANIA MIKROSKRAWANIA, MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY SKRAWANEJ

4. MODELOWANIE PROCESU SKRAWANIA
4.1. KLASYFIKACJA MODELI PROCESU SKRAWANIA
4.2. KONSTYTUTYWNE MODELE MATERIAŁOWE
4.3. TECHNIKI MODELOWANIA
4.3.1. Cele i zakres badań symulacyjnych
4.3.2. Symulacja metodą elementów skończonych
4.3.3. Symulacja metodą różnic skończonych
4.3.4. Symulacja metodą elementów brzegowych

5. MECHANIKA PROCESU SKRAWANIA
5.1. KLASYFIKACJA MODELI MECHANISTYCZNYCH
5.2. STAN ODKSZTAŁCENIA W STREFIE ŚCINANIA
5.2.1. Warunki realizacji płaskiego i przestrzennego stanu odkształcenia
5.2.2. Charakterystyka stanu odkształcenia w strefie tworzenia wióra
5.3. ROZKŁAD PRĘDKOŚCI W STREFIE TWORZENIA WIÓRA
5.4. MODELE TWORZENIA WIÓRA
5.4.1. Model z rozwiniętą strefą poślizgu
5.4.2. Model z równoległymi granicami strefy poślizgu
5.4.3. Model z pojedynczą płaszczyzną poślizgu
5.4.4. Model tworzenia wióra segmentowego
5.4.5. Model zlokalizowanej strefy ścinania adiabatycznego
5.4.6. Dyslokacyjny model tworzenia wióra
5.4.7. Modele tworzenia wióra w nanoskali
5.5. ROZWIĄZANIA TEORII PLASTYCZNOŚCI DLA KĄTA POŚLIZGU
5.5.1. Zastosowanie zasady minimum energii
5.5.2. Rozwiązania teorii linii poślizgu
5.5.3. Rozwiązania teorii ocen granicznych
5.5.4. Doświadczalne metody wyznaczania kąta poślizgu
5.6. PROGNOZOWANIE CHARAKTERYSTYK STANU ODKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE KRZYWEJ UMOCNIENIA
5.7. NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU TWORZENIA WIÓRA
5.7.1. Opis tworzenia wióra metodę elementów skończonych
5.7.2. Zastosowanie teorii katastrof do opisu tworzenia wióra piłokształtnego
5.8. SIŁY W PROCESIE SKRAWANIA
5.8.1. Rozkład całkowitej siły skrawania
5.8.2. Rozkład sił w strefie poślizgu i na powierzchni natarcia
5.8.3. Metody oszacowania sił na powierzchni przyłożenia ostrza
5.8.4. Teoretyczno-doświadczalne zależności dla składowych całkowitej siły skrawania
5.8.5. Doświadczalne metody wyznaczania składowych całkowitej siły skrawania
5.8.6. Wpływ warunków obróbki na składowe całkowitej siły skrawania
5.9. STAN NAPRĘŻEŃ W STREFIE TWORZENIA WIÓRA
5.9. l. Stan i rozkład naprężeń
5.9.2. Ocena wartości naprężenia poślizgu
5.10. ENERGIA I MOC SKRAWANIA
5.10.1. Bilans energetyczny procesu
5.10.2. Energia tworzenia wióra
5.10.3. Moc skrawania
5.11. ZWIJANIE I ŁAMANIE WIÓRA
5.11.1. Klasyfikacja kształtów wióra
5.11.2. Warunki tworzenia wiórów odrywanych i ścinanych
5.11.3. Charakterystyka spływu wióra
5.11.4. Mechanizmy zwijania wióra
5.11.5. Warunki łamania wióra
5.11.6. Wizualizacjia zwijania i łamania wióra
5.11.7. Metody rozpoznawania kształtu wiórów
5.12. MECHANIKA SWOBODNEGO SKRAWANIA NIEORTOGONALNEGO

6. DRGANIA W PROCESIE SKRAWANIA
6.1. ŹRÓDŁA I KLASYFIKACJA DRGAŃ
6.2. MECHANIZMY GENEROWANIA DRGAŃ SAMOWZBUDNYCH
6.3. DYNAMICZNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU SKRAWANIA
6.4. STABILNOŚĆ UKŁADU OUPN I METODY JEJ POPRAWY

7. TRIBOLOCIA PROCESU SKRAWANIA
7.1. CHARAKTERYSTYKA STREFY STYKU OSTRZA Z OBRABIANYM MATERIAŁEM
7.2. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ W STREFIE STYKU WIÓR-OSTRZE
7.3. NAROST
7.4. ZWIĄZKI KORELACYJNE CHARAKTERYSTYK ODKSZTAŁCEŃ Z PROCESEM TARCIA
7.5. PROGNOZOWANIE TRIBOLOG1CZNYCH CHARAKTERYSTYK PROCESU

8. CIEPŁO W PROCESIE SKRAWANIA
8. l. ŹRÓDŁA I ROZPŁYW CIEPŁA W STREFIE SKRAWANIA
8.2. TEMPERATURA SKRAWANIA
8.3. ANALITYCZNE WYZNACZANIE TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA
8.3.1. Partycja ciepła w modelu ruchomego źródła ciepła
8.3.2. Temperatura na płaszczyźnie poślizgu
8.3.3. Temperatura na powierzchni natarcia ostrza
8.4. NUMERYCZNE METODY OKREŚLANIA PÓL TEMPERATUROWYCH W STREFIE SKRAWANIA
8.4.1. Metoda różnic skończonych
8.4.2. Metoda elementów skończonych
8.4.3. Modelowanie przepływu ciepła metodą elementów brzegowych
8.5. DOŚWIADCZALNE METODY WYZNACZANIA TEMPERATURY SKRAWANIA
8.6. WPŁYW WARUNKÓW OBRÓBKI NA TEMPERATURĘ SKRAWANIA
8.7. CIECZE CHŁODZĄCO-SMARUJĄCE

9. ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ OSTRZA
9. l. CHARAKTERYSTYKA STREF ZUŻYCIA OSTRZA
9.2. FIZYKALNE MECHANIZMY ZUŻYCIA OSTRZA
9.3. TEORIA ADHEZYJNEGO ZUŻYCIA OSTRZA
9.4. TEORIA DYFUZYJNEGO ZUŻYCIA OSTRZA
9.5. ZUŻYCIE POWŁOK OCHRONNYCH
9.6. ANALITYCZNE METODY OKREŚLANIA WYMIAROWEGO ZUŻYCIA OSTRZA
9.7. STĘPIENIE OSTRZA
9.8. TRWAŁOŚĆ OSTRZA. MATEMATYCZNE MODELE DLA OKRESU TRWAŁOŚCI OSTRZA
9.9. TECHNIKI PROGNOZOWANIA OKRESU TRWAŁOŚCI
9.10. NADZOROWANIE STANU OSTRZA NARZĘDZIA

10. SKRAWALNOSC MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
10.1. WSKAŹNIKI SKRAWALNOSCI
10.2. ZWIĄZKI SKRAWALNOSCI ZE STRUKTURĄ I WŁAŚCIWOŚCIAMI MATERIAŁÓW
10.3. CHARAKTERYSTYKA SKRAWALNOSCI MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
10.3.1. Stale konstrukcyjne niestopowe i stopowe
10.3.2. Stale austenityczne nierdzewne i żaroodporne
10.3.3. Żeliwa i staliwa
10.3.4. Metale nieżelazne i ich stopy
10.3.5. Tytan i jego stopy
10.3.6. Stopy na osnowie niklu i kobaltu
10.3.7. Materiały kompozytowe
10.4. SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE DOBÓR WARUNKÓW OBRÓBKI

11. EKONOMICZNOSC I OPTYMALIZACJA PROCESU SKRAWANIA
11.1. WSKAŹNIKI I MODELE PROCESU
11.2. KRYTERIA I ALGORYTMY OPTYMALIZACJI DOBORU WARUNKÓW SKRAWANIA
11.3. ZAAWANSOWANE TECHNIKI OPTYMALIZACJI

12. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UBYTKOWEGO KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW
12.1. OBRÓBKA Z PODWYŻSZONYMI I DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA
12.2. OBRÓBKA MATERIAŁÓW TWARDYCH I W STANIE UTWARDZONYM
12.3. OBRÓBKA NA SUCHO I ZE ZMINIMALIZOWANYM UŻYCIEM MEDIÓW CHŁODZĄCO-SMARUJĄCYCH
12.3.1. Obróbka na sucho
12.3.2. Obróbka ze zminimalizowanym smarowaniem
12.4. OBRÓBKA WYSOKO WYDAJNA
12.5. OBRÓBKA KOMPLETNA
12.6. MIKROOBRÓBKA
12.7. NANOOBRÓBKA
12.8. OBRÓBKI HYBRYDOWE
12.8.1. Obróbka wspomagana termicznie
12.8.2. Obróbka wspomagana energią drgań

13. ROLA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ W PROCESIE SKRAWANIA
13.1. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU OBRÓBKI
13.1.1. Zintegrowane systemy CAD/CAM
13.1.2. Bazy danych do oceny skrawalności i doboru warunków obróbki
13.2. ZASTOSOWANIE SENSORÓW I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
13.3. ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
13.4. TECHNIKI INTERNETOWE W PROCESIE OBRÓBKI

14. TECHNOLOGICZNA WARSTWA WIERZCHNIA
14.1. STRUKTURALNE MODELE BUDOWY WARSTWY WIERZCHNIEJ
14.2. MODELE KSZTAŁTOWANIA MIKRONIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI
14.2.1. Modele stereometryczno-kinematyczne
14.2.2. Modele uwzględniające niektóre oddziaływania w procesie skrawania
14.3. CHARAKTERYSTYKA MIKROGEOMETRIII MIKROSTEREOMETRII POWIERZCHNI
14.4. POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI
14.5. FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ
14.5.1. Charakterystyka właściwości fizycznych warstwy wierzchniej
14.5.2. Naprężenia własne w warstwie wierzchniej
14.5.3. Umocnienie materiałów warstwy wierzchniej

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH W KSIĄŻCE
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW I SKRÓTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

Tytuł książki: "Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych Wydanie 2"
Autor: Wit Grzesik
Wydawnictwo: PWN
Cena: 69.00zł 50.37zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Być damą Savoir-vivre nowoczesnej kobiety
Być damą Savoir-vivre nowoczesnej kobiety
Candace Simpson-Giles
PAX
Prawo zamówień publicznych Komentarz Wydanie 12
Prawo zamówień publicznych Komentarz Wydanie 12
Jerzy Pieróg
C.H. Beck
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna
Coughlin Della Selva Patricia
Harmonia
Bezprzewodowe sieci LAN 802.11. Podstawy
Bezprzewodowe sieci LAN 802.11. Podstawy
Pejman Roshan, Jonathan Leary
MIKOM PWN
Azja Centralna w polityce energetycznej Chin
Azja Centralna w polityce energetycznej Chin
Gacek Łukasz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatki katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Dodatki katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski
WKŁ
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWN
 Kategoria:
 Chemia
Chemia bez stresu czyli co ma wspólnego ser szwajcarski z metalami

Chemia bez stresu czyli co ma wspólnego ser szwajcarski z metalami

22.00zł
18.70zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom HELION
Nowoczesna logistyka Wydanie X Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood Onepress
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC