Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Fizyka » Fizyka ogólna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
  Fizyka ogólna
  Fizyka współczesna
  Mechanika
  Wszechświat
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty

Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty

98.00zł
83.30zł
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego Wydanie 2 69.00zł 57.27zł
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego Wydanie 2

Tytuł: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego Wydanie 2
Autor: Piątek Zygmunt, Jabłoński Paweł
ISBN: 978-83-01-19329-4
Ilość stron: 466
Data wydania: 05/2017 dodruk
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: PWN

Cena: 69.00zł 57.27zł


Książka stanowi obszerny podręcznik klasycznej teorii pola elektromagnetycznego. Omówione są w nim: zagadnienia wprowadzające z zakresu analizy i rachunku wektorowego, pole elektrostatyczne, elektryczne pole przepływowe, pole magnetyczne, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, pole elektromagnetyczne, wolnozmienne pole harmoniczne, fala elektromagnetyczna płaska, linia długa, falowody, światłowody oraz rezonatory.

Duży nacisk jest położony na interpretację fizyczną otrzymywanych równań matematycznych. Każdy fragment teoretyczny jest poparty przykładem wyjaśniającym i uzupełniającym omówione zjawisko polowe.

Teoria i przykłady są bogato zilustrowane starannie dobranymi rysunkami. Dzięki temu trudny z natury rzeczy formalizm matematyczny występuje w teorii pola elektromagnetycznego staje się łatwiejszy do zrozumienia i przyswojenia. Taka prezentacja zagadnień z teorii pola elektromagnetycznego zdecydowanie wyróżnia niniejszy podręcznik od innych  pozycji z tej dziedziny wcześniej wydanych w Polsce.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają ten podręcznik studentom i doktorantom rożnych specjalności (elektrotechnika, radiotechnika, telekomunikacja, elektronika) w wyższych szkołach technicznych oraz studentom fizyki w uniwersytetach. Mogą z niego korzystać także inżynierowie, którzy chcieliby uaktualnić i pogłębić wiedzę o podstawowych zjawiskach wykorzystywanych w tym obszarze techniki.

Rozdziały:
Konwencje i ważniejsze oznaczenia                 

1. Rachunek i analiza wektorowa                 
1.1. Wielkości skalarne i wektorowe
1.2. Układy współrzędnych
1.2.1. Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątnych)
1.2.2. Układ współrzędnych walcowych (cylindrycznych)
1.2.3. Układ współrzędnych kulistych (sferycznych)
1.2.4. Układ współrzędnych biegunowych (kołowych)
1.3. Algebraiczne operacje wektorowe
1.3.1. Dodawanie i odejmowanie wektorów
1.3.2. Iloczyn skalarny wektorów
1.3.3. Iloczyn wektorowy wektorów
1.3.4. Iloczyn mieszany
1.4. Operator nabla
1.5. Operator Laplace'a (laplasjan)
1.6. Różniczkowanie pól skalarnych i wektorowych względem czasu
1.7. Różniczkowanie wektora wodzącego
1.8. Delta Diraca komputeks.pl
1.9. Pochodna kierunkowa i gradient pola skalarnego
1.9.1. Pochodna kierunkowa
1.9.2. Gradient
1.10. Strumień i dywergencja pola wektorowego
1.10.1. Strumień pola wektorowego
1.10.2. Dywergencja
1.10.3. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego
1.11. Cyrkulacja i rotacja pola wektorowego
1.11.1. Całka liniowa i cyrkulacja pola wektorowego
1.11.2. Rotacja
1.11.3. Twierdzenie Stokesa
1.12. Potencjały
1.12.1. Potencjał skalarny
1.12.2. Potencjał wektorowy

2. Pole elektrostatyczne
2.1. Ładunki elektryczne
2.2. Prawo Coulomba
2.3. Natężenie pola elektrycznego
2.4. Potencjał i napięcie elektryczne
2.5. Dielektryki.Polaryzacja i indukcja elektryczna
2.5.1. Zjawisko polaryzacji elektrycznej
2.5.2. Wektor polaryzacji
2.5.3. Związek polaryzacji z budową materii i jej właściwościami elektrycznymi
2.5.4. Wektor indukcji elektrycznej
2.5.5. Prawo Gaussa
2.5.6. Wytrzymałość elektryczna dielektryków
2.6. Pole elektrostatyczne w przewodnikach i w ich otoczeniu
2.6.1. Pole elektryczne przewodnika w równowadze elektrycznej
2.6.2. Przewodnik w polu elektrycznym
2.7. Pole elektryczne na granicy nieciągłości materiałowej
2.8. Równania pola elektrostatycznego
2.9. Pojemność elektryczna.Kondensatory
2.10. Energia pola elektrycznego
2.10.1. Energia układu ładunków punktowych
2.10.2. Energia ciągłego rozkładu ładunków
2.10.3. Energia naładowanego kondensatora  
2.10.4. Postać lokalna energii pola elektrycznego
2.11. Obliczanie pól elektrostatycznych

3. Pole przepływowe
3.1. Prąd elektryczny
3.2. Prąd przewodzenia.Prawo Ohma w postaci różniczkowej
3.3. Prąd przesunięcia
3.4. Równanie ciągłości prądu
3.5. Równania pola przepływowego
3.6. Pole przepływowe na granicy nieciągłości materiałowej
3.7. Rezystancja
3.8. Uziomy
3.9. Straty mocy.Prawo Joule'a-Lenza
3.10. Źródło napięcia stałego
3.11. Prawa Kirchhoffa

4. Pole magnetostatyczne
4.1. Prawo Biota-Savarta
4.2. Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki
4.2.1. Siła magnetyczna
4.2.2. Siła działająca na przewód z prądem elektrycznym
4.3. Oddziaływanie pola magnetycznego z materią
4.3.1. Zjawisko magnetyzacji
4.3.2. Wektor magnetyzacji (namagnesowania)
4.3.3. Wektor natężenia pola magnetycznego
4.3.4. Magnetyczne właściwości materii
4.4. Prawo przepływu
4.5. Strumień indukcji magnetycznej
4.6. Równania i potencjały pola magnetostatycznego
4.6.1. Równania pola magnetostatycznego
4.6.2. Skalarny potencjał magnetyczny
4.6.3. Wektorowy potencjał magnetyczny
4.7. Pole magnetyczne na granicy nieciągłości materiałowej
4.8. Indukcyjność własna i wzajemna obwodów
4.8.1. Współczynnik indukcyjności własnej
4.8.2. Współczynnik indukcyjności wzajemnej
4.8.3. Obwody sprzężone magnetycznie
4.9. Energia pola magnetycznego
4.10. Podsumowanie
4.10.1. Obliczanie pola magnetostatycznego
4.10.2. Magnetostatyka a elektrostatyka - podobieństwa i różnice

5. Indukcja elektromagnetyczna
5.1. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
5.2. Zjawisko indukcji własnej i wzajemnej
5.3. Wnioski z prawa Faradaya
5.3.1. Różniczkowa postać prawa Faradaya
5.3.2. Dywergencja indukcji pola magnetycznego

6. Pole elektromagnetyczne
6.1. Równania Maxwella
6.2. Warunki brzegowe
6.3. Moc pola elektromagnetycznego.Twierdzenie Poyntinga
6.4. Falowy charakter pola elektromagnetycznego
6.4.1. Równanie falowe dla pola magnetycznego
6.4.2. Równanie falowe dla pola elektrycznego
6.4.3. Przypadki szczególne
6.4.4. Równanie dla prądu przewodzenia
6.5. Potencjały elektrodynamiczne
6.5.1. Określenie potencjałów
6.5.2. Cechowanie potencjałów
6.5.3. Równanie dla potencjału wektorowego
6.5.4. Równanie dla potencjału skalarnego
6.5.5. Równania dla potencjałów w dielektryku idealnym
6.5.6. Potencjały opóźnione

7. Harmoniczne pole elektromagnetyczne
7.1. Zespolona wartość skuteczna        
7.2. Równania Maxwella w postaci zespolonej
7.3. Zależności energetyczne
7.3.1. Gęstość mocy związanej z przepływem prądu
7.3.2. Gęstość mocy i energii pola elektrycznego
7.3.3. Gęstość mocy i energii pola magnetycznego
7.3.4. Zespolony wektor Poyntinga
7.3.5. Twierdzenie Poyntinga
7.3.6. Moc pozorna, czynna i bierna w układzie niezawierającym źródeł
7.3.7. Straty mocy w dielektryku rzeczywistym
7.3.8. Zespolona przenikalność elektryczna
7.3.9. Zespolona przenikalność magnetyczna
7.4. Równania falowe w postaci zespolonej
7.5. Zespolone potencjały elektrodynamiczne
7.6. Promieniowanie
7.6.1. Potencjał wektorowy wytwarzany przez przewodnik liniowy z prądem
7.6.2. Podstawowe założenia upraszczające
7.6.3. Dipol Hertza - promieniowanie dipolowe elektryczne
7.6.4. Promieniowanie dipolowe magnetyczne
7.6.5. Moc i rezystancja promieniowania
7.6.6. Ogólna antena liniowa

8. Wolnozmienne pole harmoniczne
8.1. Przybliżenie quasi-statyczne
8.2. Indukcja elektromagnetyczna w przewodniku nieruchomym
8.3. Prądy wirowe w rozległej płycie
8.4. Zjawisko naskórkowości
8.4.1. Zjawisko naskórkowości w rozległej płycie
8.4.2. Zjawisko naskórkowości w przewodzie walcowym
8.5. Zjawisko zbliżenia w dwóch równoległych płytach
8.6. Modelowanie obwodowe układów polowych
8.6.1. Impedancja własna przewodu
8.6.2. Impedancja własna i wzajemna obwodów sprzężonych magnetycznie

9. Płaska fala elektromagnetyczna
9.1. Płaska fala elektromagnetyczna w dielektryku idealnym
9.2. Harmoniczna fala płaska
9.2.1. Harmoniczna fala płaska w dielektryku bezstratnym
9.2.2. Harmoniczna fala płaska w środowisku dobrze przewodzącym
9.2.3. Polaryzacja fali styczna.pl
9.2.4. Parametry falowe środowiska
9.2.5. Równania Maxwella dla fali płaskiej
9.3. Harmoniczna fala płaska na granicy środowisk – padanie prostopadłe
9.3.1. Zależności ogólne
9.3.2. Padanie prostopadłe na granicę dielektryków bezstratnych
9.3.3. Padanie prostopadłe w układzie dielektryk bezstratny-przewodnik
9.3.4. Padanie prostopadłe w układzie dielektryk bezstratny-przewodnik idealny
9.4. Harmoniczna fala płaska na granicy środowisk - padanie ukośne
9.4.1. Wnioski z prawa Snella
9.4.2. Polaryzacja prostopadła
9.4.3. Polaryzacja równoległa

10. Linie przesyłowe.Linia długa
10.1. Zagadnienia wstępne
10.1.1. Klasyfikacja fal elektromagnetycznych
10.1.2. Klasyfikacja prowadnic EM
10.1.3. Równania pola elektromagnetycznego dla fali prowadzonej
10.2. Fale TEM w liniach przesyłowych
10.2.1. Zależności ogólne
10.2.2. Kabel koncentryczny jako linia przesyłowa TEM
10.3. Linia długa
10.3.1. Schemat zastępczy i równania linii dwuprzewodowej
10.3.2. Linia jednorodna przy wymuszeniu sinusoidalnym
10.3.3. Parametry jednostko we linii długiej
10.3.4. Parametry charakterystyczne (falowe) linii długiej
10.3.5. Linia nieodkształcająca
10.3.6. Impedancja wejściowa linii
10.3.7. Szczególne stany pracy linii długiej
10.3.8. Moc i sprawność linii
10.4. Linia długa bezstratna
10.4.1. Parametry i równania linii bezstratnej
10.4.2. Prąd i napięcie
10.4.3. Stan dopasowania falowego
10.4.4. Stan jałowy
10.4.5. Stan zwarcia
10.4.6. Linia bezstratna obciążona rezystancją
10.4.7. Linia bezstratna obciążona idealną reaktancją
10.4.8. Bezstratna linia długa obciążona dowolną impedancją
10.4.9. Impedancja wejściowa
10.4.10. Moc w linii bezstratnej
10.4.11. Linia bezstratna jako transformator dopasowujący
10.4.12. Wykres Smitha

11. Falowody rurowe o ściankach przewodzących
11.1. Zagadnienia wstępne
11.2. Falowód o przekroju prostokątnym
11.2.1. Fala typu H
11.2.2. Fala typu E
11.3. Falowód o przekroju kołowym
11.3.1. Fala typu H
11.3.2. Fala typu E
11.4. Ogólne właściwości falowodów o ściankach idealnie przewodzących
11.5. Falowody stratne

12. Światłowody
12.1. Falowody dielektryczne
12.2. Światłowód płaski
12.2.1. Fala typu H
12.2.2. Fala typu E
12.3. Światłowód włóknisty o przekroju kołowym
12.3.1. Mody typu H
12.3.2. Mody typu E
12.3.3. Mody mieszane
12.3.4. Światłowody o słabym prowadzeniu.Mody LP

13. Rezonatory
13.1.Rezonatory wnękowe
13.2. Kabel koncentryczny jako rezonator
13.3. Tory przesyłowe jako rezonatory
13.4. Rezonator prostopadłościenny o ściankach przewodzących
13.5. Rezonator cylindryczny o ściankach przewodzących
13.6. Ogólne zależności czasowe i przestrzenne
13.7. Dobroć rezonatora

Tytuł książki: "Podstawy teorii pola elektromagnetycznego Wydanie 2"
Autor: Piątek Zygmunt, Jabłoński Paweł
Wydawnictwo: PWN
Cena: 69.00zł 57.27zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Kompendium small businessu
Kompendium small businessu
Romuald Gabrysz
Onepress
Państwo jednej partii
Państwo jednej partii
Żmigrodzki Zbigniew
Nortom
Program szkolenia z zakresu obsługi klienta Ćwiczenia formularze wskazówki dla prowadzącego + CD
Program szkolenia z zakresu obsługi klienta Ćwiczenia formularze wskazówki dla prowadzącego + CD
Jeff Gee Val Gee
Wolters Kluwer
Etnografia animacja sztuka z płytą CD Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego
Etnografia animacja sztuka z płytą CD Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego
Rakowski Tomasz
Narodowe Centrum Kultury
Bieszczady w PRL-u
Bieszczady w PRL-u
Krzysztof Potaczała
Bosz
Rocznik strategiczny 2010/2011 Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski
Rocznik strategiczny 2010/2011 Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski
Praca zbiorowa
Scholar
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWN
 Kategoria:
 Fizyka
Odkryj smak fizyki Wydanie 2

Odkryj smak fizyki Wydanie 2

44.00zł
36.52zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL