Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Medycyna » Toksykologia » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
  Alergologia Astma
  Anatomia człowieka
  Chirurgia
  Choroby zakaźne
  Dermatologia
  Diabetologia
  Diagnostyka
  Endokrynologia
  Etyka
  Farmakologia Leki
  Fizjologia
  Fizjoterapia Rehabilitacja
  Genetyka
  Geriatria
  Ginekologia Położnictwo
  Hematologia
  Immunologia
  Intensywna terapia
  Interna
  Kardiologia
  Medycyna ogólna
  Mózg Umysł
  Neurologia
  Okulistyka
  Onkologia
  Ortopedia Traumatologia
  Otolaryngologia
  Patologia
  Pediatria Neonatologia
  Pielęgniarstwo
  Psychologia Psychiatria
  Reumatologia
  Seksuologia
  Służba Zdrowia
  Stomatologia
  Toksykologia
  Urologia
  Zdrowie publiczne
  Żywienie
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Nowoczesna dietetyczna książka kucharska

Nowoczesna dietetyczna książka kucharska

69.00zł
53.82zł
Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych 79.00zł 59.25zł
Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych

Tytuł: Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych
Autor: Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-204-3401-9
Ilość stron: 494
Data wydania: 02/2008 (wydanie drugie)
Wydawnictwo: WNT

Cena: 79.00zł 59.25zł


Książka ta to doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Jest to jedyny na rynku książki medycznej podręcznik, który zakresem materiału i głębią ujęcia przedmiotu ściśle odpowiada wymaganiom stawianym studentom. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: toksykologii molekularnej, toksykologii środowiska i toksykologii klinicznej.

Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego itd. Przedstawiono zdrowotne skutki ich działania. Zwrócono też uwagę na problem utylizacji odpadów i ogólnie na zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego.

Polecamy książkę "Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych" studentom wydziałów: farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, kosmetologii akademii medycznych i uniwersytetów medycznych, a także studentom wydziałów biologii, ochrony środowiska i weterynarii uniwersytetów i akademii rolniczych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o toksykologii
1.1. Substancje toksyczne naturalne i syntetyczne
1.2. Rys historyczny
1.3. Struktura i zadania współczesnej toksykologii

Rozdział 2. Toksykometria
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kierunki badań
2.3. Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną
2.4. Zwierzęta doświadczalne i drogi narażenia
2.5. Badanie toksyczności na zwierzętach doświadczalnych
2.6. Ocena efektów odległych
2.7. Ocena działania neurotoksycznego
2.8. Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności
2.9. Ekstrapolacja wyników badań toksykometrycznych ze zwierząt doświadczalnych na człowieka
2.10. Alternatywne metody oceny toksyczności

Rozdział 3. Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków
3.1. Drogi wchłaniania
3.2. Transport ksenobiotyków przez błony biologiczne
3.3. Wchłanianie w drogach oddechowych
3.4. Wchłanianie przez skórę
3.5. Wchłanianie drogą pokarmową
3.6. Dystrybucja i wiązanie tkankowe ksenobiotyków
3.7. Biotransformacja ksenobiotyków
3.8. Wydalanie substancji z ustroju

Rozdział 4. Mechanizmy działania toksycznego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działanie fizyczne
4.3. Niedotlenienie tkanek lub nieprawidłowe wykorzystanie energii spalania
4.4. Inhibitory reakcji enzymatycznych
4.5. Wpływ trucizn na procesy przewodzenia bodźców w układzie nerwowym
4.6. Aktywne metabolity: wiązanie kowalencyjne
4.7. Działanie toksyczne wolnych rodników
4.8. Działanie chemiczne - kancerogeneza chemiczna
4.9. Oddziaływanie immunologiczne ksenobiotyków

Rozdział 5. Kinetyka przemian i wydalania substancji toksycznych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Modele  kinetyczne
5.3. Rytmy ekspozycji
5.4. Inne modele toksykokinetyczne

Rozdział 6. Metale
6.l. Wprowadzenie
6.2. Arsen
6.3. Chrom
6.4. Kadm
6.5. Nikiel
6.6. Ołów
6.7. Rtęć

Rozdział 7. Wybrane związki nieorganiczne
7.1. Tlen (O2)
7.2. Ozon   (O3)
7.3. Tlenek węgla (CO)
7.4. Ditlenek węgla (CO2)
7.5. Ditlenek siarki (SO2)
7.6. Tlenki azotu
7.7. Azotany(III) i azotany(V)
7.8. Cyjanowodór (HCN)
7.9. Siarkowodór (H2S; sulfan)
7.10. Fosforowodór (PH3; fosfan)
7.11. Chlor (C12)
7.12. Fosgen (COC12)
7.13. Amoniak (NH3; azan)
7.14. Silne zasady
7.15. Silne kwasy

Rozdział 8. Wybrane związki alifatyczne
8.1. Węglowodory alifatyczne
8.2. Alkohole
8.3. Chloropochodne węglowodorów alifatycznych

Rozdział 9. Wybrane związki aromatyczne
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Benzen
9.3. Toluen
9.4. Ksyleny
9.5. Etylobenzen
9.6. Węglowodory aromatyczne zawierające 9 atomów węgla (związki C9)
9.7. Styren
9.8. Naftalen
9.9. Hydroksypochodne aromatyczne
9.10. Nitro- i aminopochodne aromatyczne
9.11. Chlorowcopochodne aromatyczne
9.12. Dioksyny
9.13. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Rozdział 10. Pestycydy
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Klasyfikacja  pestycydów
10.3. Formy użytkowe i sposób stosowania pestycydów
10.4. Zanieczyszczenie środowiska przez pestycydy
10.5. Trwałość pestycydów w środowisku
10.6. Polichlorowane pochodne związków cyklicznych
10.7. Chlorofenole i pochodne kwasów chlorofenoksykarboksylowych
10.8. Związki fosforoorganiczne
10.9. Pochodne kwasu karbaminowego i mocznika
10.10. Pochodne kwasu ditiokarbaminowego
10.11. Inne grupy pestycydów

Rozdział 11. Leki wywołujące zatrucia ostre
11.1. Wprowadzenie
11.2. Pochodne kwasu barbiturowego (malonylomocznika)
11.3. Inne leki o działaniu nasennym i uspokajającym
11.4. Pochodne fenotiazyny
11.5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
11.6. Pochodne benzodiazepiny
11.7. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
11.8. Postępowanie w ostrych zatruciach lekami
11.9. Wykrywanie leków w materiale biologicznym

Rozdział 12. Środki uzależniające
12.1. Zatrucia substancjami uzależniającymi
12.2. Uzależnienie i tolerancja
12.3. Alkaloidy opium (opiaty, opioidy)
12.4. Kokaina
12.5. Kannabinole
12.6. Środki halucynogenne (halucynogeny)
10.7. Atropina
12.8. Amfetamina i jej pochodne

Rozdział 13. Tworzywa sztuczne
13.1. Związki wielkocząsteczkowe
13.2. Tworzywa sztuczne
13.3. Przegląd wybranych monomerów i polimerów, istotnych z punktu widzenia toksykologii
13.4. Procesy rozkładu polimerów i ich produkty
13.5. Utylizacja odpadów
13.6. Włókna organiczne
13.7. Toksyczność włókien organicznych oraz skutki zdrowotne

Rozdział 14. Kosmetyki
14.1. Skład preparatów kosmetycznych i ich zastosowanie
14.2. Wprowadzanie kosmetyków na rynek i ocena ich bezpieczeństwa
14.3. Uregulowania prawne dotyczące kosmetyków
14.4. Działania niepożądane kosmetyków

Rozdział 15. Bezpieczeństwo chemiczne
15.1. Wprowadzenie
15.2. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo chemiczne?
15.3. Ocena ryzyka
15.4. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego w Polsce
15.5. REACH – nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów

Rozdział 16. Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
16.1. Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego
16.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię
16.3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę
16.4. Dawki promieniowania i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej
16.5. Aparatura pomiarowa
16.6. Następstwa zdrowotne ekspozycji na promieniowanie jonizujące
16.7. Nadzorowanie ekspozycji w świetle zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP)

Tytuł książki: "Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych"
Autor: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WNT
Cena: 79.00zł 59.25zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Co zrobić gdy dziecko
Co zrobić gdy dziecko
Jan-Uwe Rogge
Weltbild
Egzamin gimnazjalny 2014 Matematyka Vademecum
Egzamin gimnazjalny 2014 Matematyka Vademecum
Gałązka Kinga
Operon
Kresy Piękno utracone
Kresy Piękno utracone
Ostrowski Jan K., Tarasow Sergiej W.
Olesiejuk
New Oxford gimnazjum Expert podręcznik z repetytorium z ćwiczeniami z płytą CD poziom podstawowy/rozszerzony
New Oxford gimnazjum Expert podręcznik z repetytorium z ćwiczeniami z płytą CD poziom podstawowy/rozszerzony
Quintana Jenny, Wieruszewska Małgorzata, Kętla Dariusz
Oxford University Press
Uziemieni
Uziemieni
R. K. Lilley
Onepress
Zasada legalizmu w procesie karnym Tom 2
Zasada legalizmu w procesie karnym Tom 2
Dudzik Barbara, Kosowski Jakub, Kruk Ewa, Nowikowski Ireneusz
UMCS
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Fizyka
Pan raczy żartować Panie Feynman

Pan raczy żartować Panie Feynman

44.90zł
38.17zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer