Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Medycyna » Intensywna terapia » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
  Alergologia Astma
  Anatomia człowieka
  Chirurgia
  Choroby zakaźne
  Dermatologia
  Diabetologia
  Diagnostyka
  Endokrynologia
  Etyka
  Farmakologia Leki
  Fizjologia
  Fizjoterapia Rehabilitacja
  Genetyka
  Geriatria
  Ginekologia Położnictwo
  Hematologia
  Immunologia
  Intensywna terapia
  Interna
  Kardiologia
  Medycyna ogólna
  Mózg Umysł
  Neurologia
  Okulistyka
  Onkologia
  Ortopedia Traumatologia
  Otolaryngologia
  Patologia
  Pediatria Neonatologia
  Pielęgniarstwo
  Psychologia Psychiatria
  Reumatologia
  Seksuologia
  Służba Zdrowia
  Stomatologia
  Toksykologia
  Urologia
  Zdrowie publiczne
  Żywienie
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Właściwości fizyczne żywności

Właściwości fizyczne żywności

49.00zł
36.75zł
Postępowanie okołooperacyjne 103.95zł 81.08zł
Postępowanie okołooperacyjne

Tytuł: Postępowanie okołooperacyjne
Autor: Bożena Andrys, Leon Drobnik, Roma Hartmann-Sobczyńska
ISBN: 978-83-200-4005-0
Ilość stron: 269
Data wydania: 2009
Format: 14.5x20.5cm
Wydawnictwo: PZWL

Cena: 103.95zł 81.08zł


Książka uwzględnia interdyscyplinarny charakter opieki okołooperacyjnej. Omówiono w niej przedoperacyjną ocenę chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego.

Przedstawiono również zagadnienia dotyczące opieki okołooperacyjnej z uwzględnieniem analgezji i sedacji, a także postępowanie w ostrych okołooperacyjnych stanach dekompensacji ustroju.

Zwrócono uwagę na patologie okołooperacyjne występujące u chorych z obrażeniami obejmującymi podstawowe układy organizmu.

Książka jest przeznaczona dla anestezjologów i lekarzy specjalizujących się w zabiegowych dziedzinach medycyny.

Rozdziały:

1. Przygotowanie chorego do znieczulenia
Wstęp
Rola anestezjologa w przygotowaniu chorego do znieczulenia i operacji
                Wizyta przedoperacyjna
                Badanie przedmiotowe
                Przygotowanie psychiczne
Premedykacja
                Środki farmakologiczne w premedykacji
                Farmakologiczne uwalnianie chorego od lęku
                Środki przeciwbólowe stosowane w premedykacji
                Wytłumianie nadmiernych odczynów ze strony autonomicznego układu nerwowego
                Zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie okołooperacyjnym
2. Trudna intubacja
Przewidywanie trudnej intubacji
                Wywiady i badania fizykalne
                Zespoły kliniczne związane z ryzykiem trudnej intubacji
                Wskaźniki warunków intubacji
Alternatywne techniki intubacji
                Bronchofiberoskopia
Prowadnica elastyczna („bougie”)
Intubacja ustno-tchawicza i nosowo-tchawicza z utrzymanym oddechem spontanicznym
Maska krtaniowa
Rurka krtaniowa
Rurka COPA
Intubacja wsteczna
Nacięcie więzadła pierścienno-tarczowego (cricothyrtomia)
Schematy postępowania w trudnej intubacji
3. Ocena stanu chorego
Wywiad
Badanie przedmiotowe
Układ krążenia
Układ oddechowy
Układ nerwowy
Układ wydalniczy
Układ pokarmowy
Układ wydzielania wewnętrznego
Układ krwiotwórczy
Układ mięśniowo-szkieletowy i stan uzębienia
Badania dodatkowe. Konsultacje specjalistyczne
Wybór metody znieczulenia
Ryzyko operacyjne
4. Okołooperacyjne zaburzenia krążenia: ostre niedokrwienie mięśnia sercowego i nadciśnienie tętnicze
Ostre niedokrwienie mięśnia sercowego
Patofizjologia ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego
Epidemiologia i objawy kliniczne okołooperacyjnego niedokrwienia mięśnia sercowego
Ocena ryzyka sercowych powikłań okołooperacyjnych
Okołooperacyjne monitorowanie chorego z ryzykiem sercowym
Zapobieganie okołooperacyjnemu niedokrwieniu mięśnia sercowego
Podsumowanie
Nadciśnienie
Nadciśnienie w okresie przedoperacyjnym
Nadciśnienie w okresie śródoperacyjnym
Nadciśnienie w okresie pooperacyjnym
Nadciśnienie lekopochodne
5. Nagłe zatrzymanie krążenia
Wprowadzenie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zaawansowana (ACLS)
Monitorowanie EKG
Elektroterapia
Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych oraz tlenoterapia
Farmakoterapia
Postępowanie w poszczególnych postaciach zatrzymania krążenia
Migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez fali tętna (VF/pulseless VT)
Elektryczna aktywność bez fali tętna
Asystolia
6. Problemy okołooperacyjne u pacjentów z chorobami układu krążenia
Ocena ryzyka operacyjnego
Przygotowanie do znieczulenia
Zasady postępowanie śródoperacyjnego
Zasady postępowania pooperacyjnego
7. Niewydolność oddechowa w okresie okołooperacyjnym
Powikłania śródoperacyjne
Wczesne powikłania pooperacyjne
Hipowentylacja pęcherzykowa
Niedrożność dróg oddechowych
Późne powikłania pooperacyjne
Niedodma płuc
Ostre uszkodzenie płuc
Zator tętnicy płucnej
Zespół Mendelsona
Wentylacja mechaniczna płuc
                Rodzaje wentylacji ze względu na ciśnienie w cyklu oddechowym
                Rodzaje wentylacji ze względu na sposób generowania rytmu oddechowego
Wentylacja nieinwazyjna
Przywracanie oddechu spontanicznego (odzwyczajanie od respiratora)
8. Zaburzanie krzepnięcia w okresie okołooperacyjnym
Mechanizm hemostazy
Zaburzenia hemostazy pierwotnej
Najczęściej spotykane zaburzenia krzepnięcia
Skazy krwotoczne
Skazy naczyniowe
Skazy płytkowe
Skazy osoczowe
Fibrynoliza
Ocena pacjenta
Przedoperacyjna ocena pacjenta
Podsumowanie
9. Wskazania do leczenia krwią i jej preparatami w okresie okołooperacyjnym
10. Terapia płynowa w okresie okołooperacyjnym
Płyny krwiozastępcze i krwiopochodne
Wpływ terapii płynowej na krzepnięcie krwi
Wpływ terapii płynowej na wybrane funkcje odpornościowe
11. Hemodializa i hemofiltracja w okresie okołooperacyjnym
Historia pozaustrojowego oczyszczania krwi
Mechanizm pozaustrojowego oczyszczania krwi
Dostępy naczyniowe
Przewlekła niewydolność nerek i hemodializa klasyczna
Zabiegi chirurgiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Ostra niewydolność nerek i wskazania do dializoterapii
                Wybór techniki dializacyjnej
12. Cukrzyca w okresie okołooperacyjnym
Epidemiologia cukrzycy
Powikłania cukrzycy
Rozpoznawanie cukrzycy
Cele leczenia cukrzycy
Postępowanie w okresie okołooperacyjnym
Zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym
Postępowanie w dniu operacji
Postępowanie w okresie pooperacyjnym
Operacja ze wskazań nagłych
13. Hipertermia złośliwa
Wstęp
Etiologia i patogeneza zespołu hipertermii złośliwej
Uwarunkowania genetyczne
Obraz kliniczny i rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej
Rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej w czasie znieczulenia
Zapobieganie występowania zespołu hipertermii złośliwej
Leczenie zespołu hipertermii złośliwej
Jednostki chorobowe zbliżone do hipertermii złośliwej i nietypowe reakcje spowodowane anestezją
14. Neurologiczne powikłania znieczuleń
Pooperacyjny zespół majaczeniowy i zaburzenia funkcji neuropsychologicznych
Okołooperacyjny udar mózgu
Drgawki okołooperacyjne
15. Ochrona układu pokarmowego i prowadzenie żywienia dojelitowego w okresie okołooperacyjnym
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Rola układu trawiennego, pokarmu i flory bakteryjnej jelit w utrzymaniu funkcji ustroju jako całości. Metabolizm jelitowy
Przyczyny zaburzeń funkcji układu pokarmowego w okresie okołooperacyjnym
Wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego w okresie okołooperacyjnym
Zasady doboru diet przemysłowych i prowadzenie żywienia dojelitowego w okresie okołooperacyjnym
Rodzaje diet
Rodzaje żywienia dojelitowego
Kontrola żywienia dojelitowego w okresie okołooperacyjnym
16. Monitorowanie regionalnej gospodarki tlenem w okresie okołooperacyjnym
Wstęp
Praktyczne aspekty pomiaru tonometrycznego
Tonometria z zastosowaniem izotonicznego roztworu chlorku sodu
Tonometria z zastosowaniem powietrza
Inne metody
Zastosowanie tonometrii w okresie okołooperacyjnym
Parametry tonometryczne w ocenie interwencji terapeutycznych okresu okołooperacyjnego
Podsumowanie
17. Analgezja okołooperacyjna
Zastosowanie farmakoterapii w analgezji  pooperacyjnej
Ciągły dożylny wlew opioidów
Analgezja sterowania przez chorego (PCA –patient controlled analgesia)
Nieopioidowe leki przeciwbólowe
Zastosowanie metod znieczulenia miejscowego
Analgezja zewnątrzoponowa z zastosowaniem opioidów
Obwodowe blokady opioidowe
Blokady obwodowego układu nerwowego
Analgezja z wyprzedzeniem
Przezskórna elektrostymulacja nerwów
Przetrwały ból pooperacyjny
18. Sedacja w okresie okołooperacyjnym
19. Medycyna okołooperacyjna dzieci
Rola anestezjologa w działaniach przedszpitalnych
Czym jest medycyna okołooperacyjna
Zasady organizacji i współpracy różnych specjalności
Cechy osobowości anestezjologa
Współpraca z innymi specjalnościami
Szkolenie
Podsumowanie
20. Antybiotykoterapia w okresie okołooperacyjnym
21. Wstrząs hipowolemiczny i septyczny w okresie okołooperacyjnym
Wstrząs hipowolemiczny
Patofizjologia
Obraz kliniczny
Leczenie
Wstrząs septyczny
Patofizjologia
Obraz kliniczny
Leczenie
Specyfika okresu okołooperacyjnego
Wstrząs w okresie przedoperacyjnym
Wstrząs w okresie znieczulenia
Wstrząs w okresie pooperacyjnym

Tytuł książki: "Postępowanie okołooperacyjne"
Autor: Bożena Andrys, Leon Drobnik, Roma Hartmann-Sobczyńska
Wydawnictwo: PZWL
Cena: 103.95zł 81.08zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Uzbrojenie koczowników wielkiego stepu w czasach ekspansji Mongołów XII-XIV wieku Wydanie 2
Uzbrojenie koczowników wielkiego stepu w czasach ekspansji Mongołów XII-XIV wieku Wydanie 2
Witold Świętosławski
Templum
Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach
Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach
Ausz Mariusz, Szabaciuk Małgorzata
UMCS
Rosyjski dla średnio zaawansowanych
Rosyjski dla średnio zaawansowanych
Praca zbiorowa
Edgard
Kanały dystrybucji kształtowanie relacji
Kanały dystrybucji kształtowanie relacji
Zbigniew Spyra
CEDEWU
Armia podziemna
Armia podziemna
Tadeusz Bór-Komorowski
Bellona
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Lidia Marciniak
Wolters Kluwer
 Koszyk
1 x Dieta 2-dniowa
1 x Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe VR
1 x Autopromocja i awans
1 x Atlas osobliwości Przewodnik po ukrytych cudach świata
1 x Renault Laguna modele 1994-1997
179.78zł
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PZWL
 Kategoria:
 Geografia
Geografia Repetytorium Matura poziom podstawowy i rozszerzony Wydanie 2

Geografia Repetytorium Matura poziom podstawowy i rozszerzony Wydanie 2

53.00zł
39.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Nowoczesna logistyka Wydanie X Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood Onepress
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN