Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo upadłościowe i naprawcze » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Cholesterol pod kontrolą

Cholesterol pod kontrolą

29.00zł
22.62zł
Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie 49.00zł 39.20zł
Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie
Autor: Feliks Zedler
ISBN: 978-83-7601-771-6
Ilość stron: 292
Data wydania: 2009
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 49.00zł 39.20zł


Prawo upałościowe i naprawcze jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki uchwalonego w dniu 28 lutego 2003 r. - Prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawną europejskiego postępowania upadłościowego.

Z uwagi na sposób przedstawienia i zakres omawianego materiału, praca może być również przydatna dla praktyków. Umożliwia bowiem zapoznanie się ze strukturą tego prawa, przebiegiem postępowań upadłościowych i naprawczych, a także z jego podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, których poznanie ułatwi właściwe stosowanie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w praktyce.

Rozdziały:

Część pierwsza.ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział pierwszy.Pojęcie i nazwa prawa
1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego
2. Zarys rozwoju historycznego regulacji prawnej dotyczącej . niewypłacalności
3. Nazwa prawa

Rozdział drugi.Źródła prawa
1. Regulacja prawna europejskiego prawa upadłościowego
2. Źródła polskiego prawa upadłościowego i naprawczego
3. Uwagi ogólne o ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
3.1. Rodzaje norm prawnych zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym
3.2. Budowa ustawy
3.3. Regulacja postępowania upadłościowego
3.4. Etapy (stadia) postępowania upadłościowego

Rozdział trzeci.Podmiotowy zakres stosowania prawa upadłościowego i naprawczego
1. Zagadnienia ogólne
2. Podmioty posiadające zdolność upadłościową
3. Rodzaje zdolności upadłościowej
4. Podmioty posiadające zdolność naprawczą

Rozdział czwarty.Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowania naprawczego
1. Podstawy ogłoszenia upadłości
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Niewypłacalność dłużnika jako zasadnicza podstawa ogłoszenia upadłości
1.3. Nadmierne zadłużenie
1.4. Okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia podstaw ogłoszenia upadłości (negatywne podstawy ogłoszenia upadłości)
1.4.1. Uwaga wstępna
1.4.2. Negatywne podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorców i innych osób uczestniczących w obrocie gospodarczym
1.4.2.1. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12
1.4.2.2. Oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości na podstawie art. 13
1.4.3. Negatywne podstawy ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
1.5. Podstawy ogłoszenia upadłości powszechnego towarzystwa emerytalnego
2. Podstawy wszczęcia postępowania naprawczego

Rozdział piąty.Funkcje prawa upadłościowego i naprawczego
1. Uwagi wstępne
2. Funkcja naprawcza (sanacyjna)
3. Funkcja windykacyjna
4. Funkcja zapobiegawcza (profilaktyczna)
5. Funkcja oddłużeniowa
6. Funkcja wychowawcza

Rozdział szósty.Naczelne zasady prawa upadłościowego i naprawczego
1. Uwagi wstępne
2. Zasady dotyczące całego prawa upadłościowego i naprawczego
2.1. Zasada optymalizacji
2.2. Zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli
3. Zarys problematyki naczelnych zasad postępowania upadłościowego i naprawczego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Zasada formalizmu procesowego
3.3. Ustność i pisemność
3.4. Zasada kontradyktoryjności (sporności)
3.5. Zasada rozporządzalności (dyspozycyjności)
3.6. Zasada jawności
3.7. Zasada dominacji wierzycieli i zasada równości

Część druga.Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach

Rozdział siódmy.Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
1. Podmioty postępowania
1.1. Sąd
1.1.1. Właściwość rzeczowa sądu
1.1.2. Właściwość miejscowa
1.1.3. Skład sądu
1.2. Uczestnicy postępowania
2. Wszczęcie postępowania
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Wniosek wierzyciela
2.3. Wniosek dłużnika
3. Przebieg postępowania
3.1. Uwagi ogólne o postępowaniu
3.2. Badanie formalne wniosku o ogłoszenie upadłości i dalsze czynności sądu
3.3. Badanie merytoryczne sprawy
3.4. Postępowanie zabezpieczające
4. Wstępne zgromadzenie wierzycieli i układ
4.1. Cel i dopuszczalność zwoływania wstępnego zgromadzenia wierzycieli
4.2. Przedmiot uchwał podjętych na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
4.3. Zawarcie układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
5. Orzeczenia kończące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i ich zaskarżania
5.1. Rodzaje orzeczeń
5.2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
5.3. Obwieszczenie i doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
5.4. Zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
6. Koszty postępowania
6.1. Skład kosztów
6.2. Ponoszenie kosztów

Rozdział ósmy.Skutki ogłoszenia upadłości
1. Uwagi wprowadzające
1.1. Regulacja skutków ogłoszenia upadłości w prawie upadłościowym i naprawczym
1.2. Regulacja skutków ogłoszenia upadłości umieszczona poza prawem upadłościowym i naprawczym
2. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
2.1. Uwaga wstępna
2.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego
2.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
3. Powstanie i kształtowanie masy upadłości
3.1. Pojęcie i charakter prawny masy upadłości
3.2. Skład masy upadłości
3.3. Ustalenie składu masy upadłości
3.4. Wyłączenie z masy upadłości
4. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości podjęte w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego i ich skutki
4.3. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości podjęte w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu . i ich skutki
4.4. Zakaz obciążenia masy upadłości
5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego
5.1. Postanowienia ogólne dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego bez względu na sposób prowadzenia postępowania upadłościowego
5.1.1. Uwaga wstępna
5.1.2. Postanowienia ogólne zawarte w prawie upadłościowym i naprawczym dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego bez względu na sposób prowadzenia postępowania
5.1.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania wekslowe
5.1.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania czekowe
5.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
5.2.1. Wstrzymanie spłaty wierzytelności objętych układem
5.2.2. Możliwość potrącenia wzajemnych wierzytelności między upadłym i wierzycielem
5.2.3. Zakaz wypowiadania niektórych umów
5.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego
5.3.1. Uwaga ogólna
5.3.2. Rozwiązania szczegółowe
5.3.2.1. Wymagalność zobowiązań upadłego
5.3.2.2. Zaspokajanie odsetek z masy upadłości
5.3.2.3. Potrącenie
5.3.2.4. Roszczenia wynikające z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty upadłego
5.3.2.5. Umowy wzajemne - postanowienia ogólne
5.3.2.6. Zwrot rzeczy ruchomej sprzedanej upadłemu bez otrzymania ceny
5.3.2.7. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
5.3.2.8. Przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności
5.3.2.9. Umowy zlecenia i komisu oraz umowa o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego
5.3.2.10. Umowa agencyjna
5.3.2.11. Umowa użyczenia
5.3.2.12. Umowa pożyczki
5.3.2.13. Umowy najmu i dzierżawy
5.3.2.14. Umowa kredytowa
5.3.2.15. Umowa rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych upadłego
5.3.2.16. Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej oraz umowy o przechowanie zawarte z bankiem
5.3.2.17. Umowa leasingu
5.3.2.18. Umowy ubezpieczenia
5.4. Wpływ zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości na zobowiązania upadłego
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki pracy
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Rozwiązanie stosunku pracy
7. Skutki ogłoszenia upadłości, co do spadków nabytych przez upadłego
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Nieważność umów i czynności rozporządzających dotyczących spadku
7.3. Wyłączenie spadku z masy upadłości
8. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy majątkowe małżeńskie
8.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
9. Bezskuteczność i zaskarżenie czynności upadłego
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Czynności upadłego bezskuteczne z mocy prawa
9.3. Czynności prawne upadłego, które sędzia-komisarz uznaje za bezskuteczne
9.4. Zaskarżenie czynności prawnych upadłego
10. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenie rozrachunku w systemie płatności i systemie rozrachunku papierów wartościowych
11. Skutki ogłoszenia upadłości co do postępowań dotyczących majątku upadłego
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania dotyczące masy upadłości, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
11.2.1. Uwaga ogólna
11.2.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie rozpoznawcze, gdy upadłemu pozostawiono zarząd własny
11.2.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie rozpoznawcze, gdy upadłego pozbawiono prawa zarządu jego majątkiem
11.2.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu
11.2.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego
11.2.6. Skutki zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
11.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i administracyjne dotyczące upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego
11.3.1. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze
11.3.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu
11.3.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego i postępowanie przed sądem prowadzone na podstawie takiego zapisu
11.3.4. Skutki zmiany sposobu prowadzenia postępowania z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu

Rozdział dziewiąty.Podmioty właściwego postępowania upadłościowego
1. Organy prowadzące właściwe postępowanie upadłościowe
1.1. Sąd
1.1.1. Zakres spraw przekazanych sądowi
1.1.2. Właściwość miejscowa
1.1.3. Skład sądu
1.2. Sędzia-komisarz
2. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca oraz ich zastępcy
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zagadnienia wspólne dotyczące syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
2.2.1. Powołanie i odwołanie
2.2.2. Kwalifikacje i wyłączenia
2.2.3. Charakterystyka prawna syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
2.2.4. Charakter prawny czynności prawnych dotyczących masy upadłości
2.2.5. Odpowiedzialność
2.2.6. Udzielanie pełnomocnictw
2.2.7. Wynagrodzenie i zwrot wydatków
2.2.8. Sprawozdawczość
2.2.9. Inne czynności dokonywane przez syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę
2.3. Dalsze uprawnienia i obowiązki syndyka
2.4. Dalsze uprawnienia i obowiązki nadzorcy sądowego
2.5. Dalsze uprawnienia i obowiązki dotyczące zarządcy
2.6. Zastępcy syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
3. Uczestnicy postępowania
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Upadły
3.3. Wierzyciele
3.4. Zgromadzenie wierzycieli
3.4.1. Właściwość
3.4.2. Skład
3.4.3. Działanie
3.5. Rada wierzycieli
3.5.1. Skład i powołanie
3.5.2. Właściwość
3.5.3. Działanie
3.5.4. Wynagrodzenie i zwrot wydatków członków rady
3.5.5. Odpowiedzialność członków rady wierzycieli

Rozdział dziesiąty.Proceduralne zagadnienia właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego według przepisów ogólnych, wspólne dla postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu i postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego
1. Regulacja prawna właściwego postępowania upadłościowego
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Posiedzenia sądowe
1.3. Obwieszczenia
1.4. Wysłuchanie i niektóre zagadnienia postępowania dowodowego
1.5. Orzeczenia sądowe
1.6. Środki zaskarżenia
1.6.1. Zagadnienia ogólne
1.6.2. Odrębności dotyczące zażalenia
1.6.3. Sprzeciw co do odmowy uznania lub uznania wierzytelności
1.6.4. Zarzuty co do zawarcia układu
1.6.5. Zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego
1.6.6. Zarzuty na plan podziału funduszów masy oraz sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
1.7. Koszty postępowania
1.7.1. Skład kosztów
1.7.2. Zasady ponoszenia kosztów
1.7.3. Zaliczka na koszty postępowania upadłościowego
2. Zgłoszenie i sprawdzenie wierzytelności
2.1. Cel zgłoszenia
2.2. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
2.3. Zgłoszenie wierzytelności
2.4. Sprawdzanie wierzytelności
3. Lista wierzytelności
3.1. Sporządzenie i charakter prawny listy wierzytelności
3.2. Treść listy wierzytelności
3.3. Zasady obliczania kwot umieszczonych na liście wierzytelności
3.4. Zmiana wierzyciela
3.5. Zaskarżenie i zatwierdzenie listy wierzytelności
3.6. Zmiana, sprostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności

Rozdział jedenasty.Regulacja prawna dotycząca postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu
1. Charakter prawny i przedmiot układu
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Wierzytelności objęte układem
1.3. Treść układu
1.4. Rodzaje układów
2. Postępowanie w sprawie zawarcia i zatwierdzenia układu
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Propozycje układowe
2.3. Sporządzenie listy wierzycieli obejmującej poszczególne kategorie ich interesów
2.4. Zgromadzenie wierzycieli z głosowaniem nad układem i przyjęciem układu
2.5. Zatwierdzenie układu
3. Skutki układu i wykonanie układu
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Skutki materialnoprawne układu
3.2.1. Wpływ układu na odpowiedzialność poręczycieli upadłego oraz jego współdłużników
3.2.2. Wpływ układu na prawa wynikające z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego i hipoteki morskiej oraz praw wynikających z przeniesienia na wierzycieli własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia
3.2.3. Skutki układu przewidującego konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłym
3.3. Skutki procesowe układu
3.3.1. Zakończenie postępowania upadłościowego
3.3.2. Podstawa wpisów w księdze wieczystej i rejestrach
3.3.3. Układ, jako tytuł egzekucyjny i wykonawczy
3.3.4. Umorzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
3.3.5. Utrata wykonalności sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
4. Wykonanie układu i jego skutki
5. Zmiana i uchylenie układu
5.1. Dopuszczalność zmiany układu
5.2. Postępowanie w przedmiocie zmiany układu
6. Uchylenie układu
6.1. Podstawa uchylenia układu
6.2. Postępowanie w przedmiocie uchylenia układu
6.3. Skutki uchylenia układu

Rozdział dwunasty.Regulacja prawna dotycząca postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego
1. Zagadnienia ogólne likwidacji masy upadłości
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Sposoby sprzedaży
1.2.1. Przetarg lub aukcja
1.2.2. Sprzedaż z wolnej ręki
1.3. Wszczęcie likwidacji i wstrzymanie likwidacji
1.4. Skutki sprzedaży
1.4.1. Uwaga wstępna
1.4.2. Skutki sprzedaży uregulowane w prawie upadłościowym i naprawczym
1.4.3. Wpływ na spółdzielcze prawo do lokalu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym budynku należącego do spółdzielni mieszkaniowej
2. Zagadnienia szczegółowe poszczególnych sposobów likwidacji masy upadłości
2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
2.2. Sprzedaż ruchomości oraz zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego z ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
2.3. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
3. Podział funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zasady i kolejność zaspokojenia wierzycieli z funduszów masy upadłości
3.2.1. Uwaga wstępna
3.2.2. Zasady zaspokojenia według prawa upadłościowego i naprawczego
3.2.3. Kategorie zaspokojenia
3.2.4. Przepisy szczegółowe dotyczące podziału funduszów masy
3.3. Kolejność zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo oraz praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości, które wygasają według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego
3.4. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
3.5. Wykonywanie planu podziału funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo

Rozdział trzynasty.Ukończenie postępowania upadłościowego i oddłużenie upadłego
1. Ukończenie postępowania upadłościowego
1.1. Uwaga wstępna
1.2. Umorzenie postępowania
1.2.1. Podstawy umorzenia
1.2.2. Orzekanie o umorzeniu
1.2.3. Skutki umorzenia
1.3. Zakończenie postępowania upadłościowego
1.3.1. Podstawy zakończenia
1.3.2. Orzekanie o zakończeniu postępowania
1.3.3. Skutki zakończenia postępowania
1.4. Uchylenie postępowania upadłościowego
2. Oddłużenie upadłego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Ograniczenia czasowe dopuszczalności oddłużenia
2.3. Podstawy oddłużenia
2.4. Przedmiot i zakres oddłużenia
2.5. Postępowanie w przedmiocie oddłużenia

Część trzecia.Odrębne postępowania upadłościowe

Rozdział czternasty.Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
1. Uwagi wstępne
2. Odrębności
2.1. Uczestnik
2.2. Skład masy
2.3. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
2.4. Przyjęcie spadku
2.5. Lista wierzytelności

Rozdział piętnasty.Postępowanie upadłościowe wobec banków
1. Uwaga wstępna
2. Przepisy ogólne
3. Odrębności dotyczące upadłości banków hipotecznych
4. Przepisy dotyczące upadłości instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Słowniczek pojęć
4.3. Odrębności postępowań
4.3.1. Zagadnienia procesowe
4.3.2. Normy kolizyjne
4.4. Uprawnienia zarządcy zagranicznego

Rozdział szesnasty.Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń
1. Uwaga wprowadzająca
2. Przepisy ogólne
3. Odrębności postępowania upadłościowego zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Rozdział siedemnasty.Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
1. Uwagi wstępne
2. Odrębności postępowania

Rozdział osiemnasty.Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Czasowe ograniczenie możliwości prowadzenia postępowania wobec niektórych dłużników
3. Odrębność postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
4. Odrębności właściwego postępowania upadłościowego
5. Plan spłaty wierzycieli
5.1. Uwaga ogólna
5.2. Treść planu spłaty
5.3. Ustalanie planu spłaty
5.4. Wykonywanie planu spłaty
5.4.1. Dobrowolność wykonywania planu
5.4.2. Sprawozdania z wykonania planu spłaty
5.4.3. Ograniczenie upadłego w prawie zarządu na czas wykonywania planu spłaty
5.5. Zmiana planu spłaty wierzycieli
5.5.1. Zmiana planu spłaty na niekorzyść wierzycieli
5.5.2. Zmiana planu spłaty na korzyść wierzycieli
5.6. Uchylenie planu spłaty
5.7. Wykonanie planu spłaty wierzycieli i jego skutki

Część czwarta.Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział dziewiętnasty.Charakterystyka prawna orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmioty nim objęte
1. Charakterystyka prawna orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
2. Podmioty, które mogą być pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział dwudziesty.Podstawy pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej
1. Uwagi wstępne
2. Działanie naruszające normy prawne
3. Wcześniejsze ogłoszenie upadłości
4. Doprowadzenie do niewypłacalności

Rozdział dwudziesty pierwszy.Postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
1. Właściwość i skład sądu
2. Postępowania
3. Przedawnienie orzekania

Część piąta.Międzynarodowe postępowanie upadłościowe

Rozdział dwudziesty drugi.Regulacja prawna międzynarodowego postępowania upadłościowego zawarta w prawie upadłościowym i naprawczym
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Podstawowe zagadnienia regulacji prawnej międzynarodowego postępowania upadłościowego zawartego w prawie upadłościowym i naprawczym
1.2.1. Definicja zagranicznego postępowania upadłościowego
1.2.2. Rodzaje zagranicznych postępowań upadłościowych
1.2.3. Uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego
1.2.4. Zarządca zagraniczny
1.2.5. Wtórne postępowanie upadłościowe
1.3. Jurysdykcja krajowa sądów polskich
1.4. Współpraca sądów polskich z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
2. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
2.1. Regulacja postępowania
2.2. Podmioty postępowania
2.2.1. Sąd
2.2.2. Uczestnicy postępowania
2.3. Wszczęcie postępowania i jego skutki
2.4. Podstawy uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
2.5. Orzeczenie o uznaniu
2.6. Zmiana lub uchylenie orzeczenia o uznaniu
2.7. Skutki uznania
2.7.1. Uwagi ogólne
2.7.2. Uprawnienia zarządcy zagranicznego
2.7.3. Uznanie i wykonywanie w Polsce orzeczeń wydanych w zagranicznym postępowaniu upadłościowym
2.7.4. Wpływ uznania na prawo zarządzania i rozporządzania majątkiem przez upadłego
2.7.5. Wpływ uznania na postępowania sądowe i egzekucyjne dotyczące majątku upadłego

Rozdział dwudziesty trzeci.Regulacja prawna międzynarodowego postępowania upadłościowego w prawie Unii Europejskiej
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Uwaga wstępna
1.2. Przedmiot regulacji rozporządzenia nr 1346/2000
1.3. Słowniczek pojęć
1.4. Jurysdykcja krajowa
1.5. Wtórne postępowanie upadłościowe
1.6. Dochodzenie roszczeń wierzycieli
2. Uznanie zagranicznego postępowania i jego skutki
2.1. Uznanie i odmowa uznania
2.2. Skutki uznania
2.2.1. Zasada ogólna
2.2.2. Uprawnienia zarządcy
2.2.3. Obwieszczenie
2.2.4. Wpis w księgach wieczystych i rejestrach
2.2.5. Koszty obwieszczeń oraz wpisów
2.3. Prawo właściwe

Część szósta.Postępowanie naprawcze

Rozdział dwudziesty czwarty.Zagadnienia ogólne
1. Uwagi ogólne o postępowaniu
2. Regulacja prawna
3. Czasowe ograniczenie uprawnienia do prowadzenia postępowania naprawczego

Rozdział dwudziesty piąty.Wszczęcie postępowania naprawczego
1. Uwaga wstępna
2. Wszczęcie postępowania naprawczego przez przedsiębiorcę zagrożonego niewypłacalnością
2.1. Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego składane w sądzie wraz z załącznikami
2.1.1. Treść oświadczenia
2.1.2. Załączniki do oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
2.1.3. Plan naprawczy
2.1.3.1. Uwaga wstępna
2.1.3.2. Wskazanie sposobu naprawy przedsiębiorstwa
2.1.3.3. Uzasadnienie planu naprawczego
2.2. Sądowa kontrola oświadczenia przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania naprawczego
2.3. Ogłoszenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
3. Wszczęcie postępowania naprawczego przez przedsiębiorcę niewypłacalnego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wyrażenie przez sąd zgody na prowadzenie postępowania naprawczego
3.3. Ogłoszenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego

Rozdział dwudziesty szósty.Skutki wszczęcia postępowania naprawczego
1. Uwaga wstępna
2. Skutki materialnoprawne
3. Skutki procesowe

Rozdział dwudziesty siódmy.Układ z wierzycielami
1. Zawarcie układu
2. Zatwierdzenie układu
3. Skutki niezatwierdzenia układu

Rozdział dwudziesty ósmy.Wykonanie układu, uchylenie układu
1. Wykonanie układu
2. Uchylenie układu
2.1. Podstawy uchylenia
2.2. Postępowania w przedmiocie uchylenia układu zawartego w postępowaniu naprawczym
2.3. Skutki uchylenia układu. 244

 

Tytuł książki: "Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie"
Autor: Feliks Zedler
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 49.00zł 39.20zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz
CEDEWU
Pranajama uzdrawiająca moc oddechu
Pranajama uzdrawiająca moc oddechu
Ralph Skuban
Studio Astropsychologii
Obywatel spotyka państwo O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu
Obywatel spotyka państwo O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu
Karolina Sztandar-Sztanderska
Scholar
1945 Polowanie na niemieckich naukowców
1945 Polowanie na niemieckich naukowców
Sean Longden
RM
Anna Solidarność z płytą CD Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)
Anna Solidarność z płytą CD Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)
Sławomir Cenckiewicz
Zysk i S-ka
Apelacje karne Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść
Apelacje karne Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść
Kapiński Zbigniew
C.H. Beck
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Chemia
111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Materiały pomocnicze do nauki chemii

111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Materiały pomocnicze do nauki chemii

19.80zł
16.83zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press