Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Informatyka » Programowanie » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
  Bazy danych
  Bezpieczeństwo
  Budowa komputera
  CAD
  Grafika komputerowa
  iPod Pocket PC
  Kursy
  Media społecznościowe
  Office
  Programowanie
  Programy graficzne
  Sieci bezprzewodowe
  Sieci komputerowe
  Systemy operacyjne
  Techniki programowania
  Webmasterstwo
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript Wydanie III 79.00zł 59.25zł
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript Wydanie III

Tytuł: Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript Wydanie III
Autor: Ved Antani, Stoyan Stefanov
ISBN: 978-83-283-3782-4
Ilość stron: 472
Data wydania: 12/2017
Format: 170x230
Wydawnictwo: HELION

Cena: 79.00zł 59.25zł


Dziś JavaScript jest dojrzałym, wszechstronnym i potężnym językiem programowania, który świetnie się nadaje do programowania zorientowanego obiektowo. Pozwala przy tym na pisanie solidnego i efektywnego kodu. Stał się świetnym narzędziem do tworzenia bardzo złożonych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Można zaobserwować, że JavaScript powoli nadaje kształt następnej generacji platform internetowych i serwerowych. Najnowsza specyfikacja tego języka, ES6, wprowadza ważne konstrukcje językowe, takie jak obietnice, klasy, funkcje strzałkowe.

Ta książka jest znakomitym podręcznikiem programowania obiektowego w JavaScripcie. Przedstawiono tu solidne podstawy języka oraz programowania obiektowego, co ułatwia zrozumienie zaawansowanych, nowoczesnych funkcjonalności ES6: iteratorów i generatorów. Wyjaśniono koncepcję prototypów i zasady dziedziczenia, a także zasady programowania asynchronicznego. Nie zabrakło kilku niezwykle przydatnych dodatków: listy słów zastrzeżonych, funkcji i obiektów wbudowanych w język, a także wprowadzenia do wyrażeń regularnych. Ponadto każdy rozdział zakończono zestawem przydatnych ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Niektóre zagadnienia omówione w książce:

 • Konfiguracja środowiska programistycznego
 • Środowisko przeglądarki, model BOM i DOM
 • Technika AJAX
 • Wzorce kodowania i wzorce projektowe
 • Framework Jasmine i projektowanie oparte na testach
 • Programowanie reaktywne i biblioteka React

JavaScript — najlepszy warsztat profesjonalisty!

Rozdziały:

O autorach (13)

O korektorze merytorycznym (14)

Przedmowa (15)

Rozdział 1. Obiektowy język JavaScript (19)

 • Trochę historii (20)
  • Wojny przeglądarkowe i renesans (21)
  • Teraźniejszość (22)
  • Przyszłość (23)
 • ECMAScript 5 (24)
  • Tryb ścisły w ES6 (24)
 • ECMAScript 6 (25)
  • Obsługa ES6 w przeglądarkach (25)
  • Babel (26)
 • Programowanie obiektowe (27)
  • Obiekty (28)
  • Klasy (28)
  • Hermetyzacja (29)
  • Agregacja (29)
  • Dziedziczenie (30)
  • Polimorfizm (30)
 • Programowanie obiektowe - podsumowanie (31)
 • Konfiguracja środowiska szkoleniowego (31)
  • Web Inspector dla silnika WebKit (32)
  • JavaScriptCore na komputerach Mac (33)
  • Inne konsole (34)
 • Podsumowanie (36)

Rozdział 2. Proste typy danych, tablice, pętle i warunki (37)

 • Zmienne (37)
  • Wielkość liter w nazwach zmiennych ma znaczenie (39)
 • Operatory (40)
 • Proste typy danych (43)
  • Ustalanie typu danych - operator typeof (43)
  • Liczby (44)
  • Łańcuchy znaków (49)
  • Typ boolean (54)
  • Undefined i null (59)
  • Symbole (60)
 • Proste typy danych - podsumowanie (61)
 • Tablice (62)
  • Dodawanie i aktualizacja elementów tablicy (63)
  • Usuwanie elementów (63)
  • Tablice tablic (64)
 • Warunki i pętle (65)
  • Bloki kodu (65)
  • Pętle (71)
 • Komentarze (75)
 • Ćwiczenia (76)
 • Podsumowanie (77)

Rozdział 3. Funkcje (79)

 • Czym jest funkcja? (80)
  • Wywoływanie funkcji (80)
  • Parametry (80)
 • Parametry domyślne (82)
 • Parametry reszty (83)
 • Operator rozwijania (84)
 • Funkcje predefiniowane (85)
  • parseInt() (85)
  • parseFloat() (86)
  • isNaN() (87)
  • isFinite() (88)
  • encodeURI() i encodeURIComponent() (88)
  • eval() (88)
 • Zakres zmiennych (89)
  • Wynoszenie zmiennych (91)
 • Zakres bloku (92)
 • Funkcje są danymi (93)
  • Funkcje anonimowe (95)
  • Wywołania zwrotne (95)
  • Funkcje natychmiastowe (98)
  • Funkcje wewnętrzne (prywatne) (99)
  • Funkcje, które zwracają funkcje (100)
  • Funkcjo, przepiszże się! (101)
 • Domknięcia (102)
  • Łańcuch zakresów (103)
  • Przerwanie łańcucha za pomocą domknięcia (103)
  • Funkcje dostępowe (109)
  • Iterator (110)
 • IIFE a bloki (111)
 • Funkcje strzałkowe (111)
 • Ćwiczenia (112)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 4. Obiekty (115)

 • Od tablic do obiektów (115)
  • Elementy, właściwości, metody i składowe (117)
  • Tablice asocjacyjne (118)
  • Dostęp do właściwości obiektu (118)
  • Wywoływanie metod obiektu (119)
  • Modyfikacja właściwości i metod (120)
  • Wartość this (121)
  • Konstruktory (122)
  • Obiekt globalny (123)
  • Właściwość constructor (124)
  • Operator instanceof (125)
  • Funkcje zwracające obiekty (125)
  • Przekazywanie obiektów (126)
  • Porównywanie obiektów (127)
  • Obiekty w konsoli silnika WebKit (128)
  • Literały obiektowe ES6 (129)
 • Właściwości i atrybuty obiektów (131)
 • Metody obiektów w ES6 (132)
  • Kopiowanie właściwości za pomocą Object.assign (132)
  • Porównywanie właściwości za pomocą Object.is (133)
 • Destrukturyzacja (133)
 • Obiekty wbudowane (136)
  • Object (136)
  • Array (137)
  • Function (143)
  • Inferencja typów obiektów (150)
  • Boolean (151)
  • Number (152)
  • String (153)
  • Math (157)
  • Date (159)
  • RegExp (163)
  • Obiekty Error (168)
 • Ćwiczenia (171)
 • Podsumowanie (173)

Rozdział 5. Iteratory i generatory ES6 (175)

 • Pętla for...of (175)
 • Iteratory i obiekty iterowalne (176)
  • Iteratory (176)
  • Obiekty iterowalne (177)
 • Generatory (178)
  • Iterowanie przez generatory (181)
 • Kolekcje (182)
  • Map (182)
  • Set (185)
  • WeakMap i WeakSet (186)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 6. Prototypy (189)

 • Właściwość prototype (189)
  • Dodawanie metod i właściwości przy użyciu prototypu (190)
 • Korzystanie z metod i właściwości obiektu prototype (191)
  • Właściwości własne a właściwości prototypu (192)
  • Nadpisywanie właściwości prototypu właściwością własną (193)
  • Korzystanie z metody isPrototypeOf() (196)
  • Ukryte powiązanie __proto__ (197)
 • Rozszerzanie obiektów wbudowanych (199)
  • Rozszerzanie obiektów wbudowanych - kontrowersje (200)
  • Pułapki związane z prototypami (201)
 • Ćwiczenia (203)
 • Podsumowanie (203)

Rozdział 7. Dziedziczenie (205)

 • Łańcuchy prototypów (205)
  • Przykładowy łańcuch prototypów (206)
  • Przenoszenie wspólnych właściwości do prototypu (209)
 • Dziedziczenie samego prototypu (211)
  • Konstruktor tymczasowy - new F() (212)
 • Uber: dostęp do obiektu nadrzędnego z obiektu potomnego (214)
 • Zamknięcie dziedziczenia wewnątrz funkcji (215)
 • Kopiowanie właściwości (216)
 • Uwaga na kopiowanie przez referencję! (218)
 • Obiekty dziedziczą z obiektów (221)
 • Głębokie kopiowanie (222)
 • Korzystanie z metody object() (224)
 • Połączenie dziedziczenia prototypowego z kopiowaniem właściwości (225)
 • Dziedziczenie wielokrotne (227)
  • Domieszki (228)
 • Dziedziczenie pasożytnicze (229)
 • Wypożyczanie konstruktora (230)
  • Pożyczanie konstruktora i kopiowanie jego prototypu (232)
 • Studium przypadku: rysujemy kształty (232)
  • Analiza (233)
  • Implementacja (233)
  • Testowanie (237)
 • Ćwiczenia (238)
 • Podsumowanie (238)

Rozdział 8. Klasy i moduły (243)

 • Definiowanie klas (245)
  • Konstruktor (247)
  • Metody prototypowe (247)
  • Metody statyczne (248)
  • Właściwości statyczne (248)
  • Metody generatora (248)
 • Podklasy (249)
  • Domieszki (251)
 • Moduły (252)
  • Listy eksportów (254)
 • Podsumowanie (255)

Rozdział 9. Obietnice i obiekty proxy (257)

 • Asynchroniczny model programowania (259)
 • Stos wywołań JavaScriptu (261)
  • Kolejka komunikatów (262)
  • Pętla zdarzeń (262)
  • Timery (262)
 • Obietnice (264)
  • Tworzenie obietnic (266)
  • Metaprogramowanie i obiekty proxy (268)
  • Obiekt pośredniczący proxy (269)
  • Pułapki na funkcje (270)
 • Podsumowanie (271)

Rozdział 10. Środowisko przeglądarki (273)

 • Załączanie JavaScriptu na stronie HTML (273)
 • BOM i DOM - przegląd (274)
 • BOM (275)
  • Ponownie odkrywamy obiekt window (275)
  • Korzystanie z właściwości window.navigator (276)
  • Konsola jako ściąga (276)
  • Korzystanie z właściwości window.location (277)
  • Korzystanie z właściwości window.history (278)
  • Korzystanie z właściwości window.frames (279)
  • Korzystanie z właściwości window.screen (281)
  • Metody window.open() i window.close() (281)
  • Metody window.moveTo() i window.resizeTo() (282)
  • Metody window.alert(), window.prompt() i window.confirm() (282)
  • Metody window.setTimeout() i window.setInterval() (284)
  • Właściwość window.document (286)
 • DOM (286)
  • Core DOM i HTML DOM (288)
  • Dostęp do węzłów DOM (289)
  • Modyfikacja węzłów DOM (297)
  • Tworzenie nowych węzłów (300)
  • Usuwanie węzłów (303)
  • Obiekty DOM istniejące tylko w HTML (304)
 • Zdarzenia (308)
  • Kod obsługi zdarzeń wpleciony w atrybuty HTML (308)
  • Właściwości elementów (308)
  • Nasłuchiwacze zdarzeń DOM (309)
  • Przechwytywanie i bąbelkowanie (311)
  • Zatrzymanie propagacji (312)
  • Anulowanie zachowania domyślnego (314)
  • Obsługa zdarzeń w różnych przeglądarkach (314)
  • Typy zdarzeń (316)
 • XMLHttpRequest (317)
  • Wysłanie żądania (317)
  • Przetworzenie odpowiedzi (318)
  • Tworzenie obiektów XHR w IE w wersjach starszych niż 7 (319)
  • A jak asynchroniczny (320)
  • X jak XML (321)
  • Przykład (321)
 • Ćwiczenia (323)
 • Podsumowanie (325)

Rozdział 11. Wzorce kodowania i wzorce projektowe (327)

 • Wzorce kodowania (328)
  • Izolowanie zachowania (328)
  • Przestrzenie nazw (331)
  • Rozgałęzianie kodu w czasie inicjowania (333)
  • Leniwe definicje (335)
  • Obiekt konfiguracyjny (335)
  • Prywatne właściwości i metody (337)
  • Metody uprzywilejowane (338)
  • Funkcje prywatne w roli metod publicznych (339)
  • Funkcje natychmiastowe (339)
  • Moduły (340)
  • Łańcuchowanie (341)
  • JSON (342)
  • Funkcje wyższego rzędu (343)
 • Wzorce projektowe (345)
  • Singleton (345)
  • Singleton 2 (346)
  • Fabryka (347)
  • Dekorator (349)
  • Obserwator (351)
 • Podsumowanie (354)

Rozdział 12. Testowanie i debugowanie (355)

 • Testy jednostkowe (356)
  • Programowanie sterowane testami (357)
  • Programowanie oparte na zachowaniach (357)
  • Mocha, Chai i Sinon (362)
 • Debugowanie kodu JavaScript (363)
  • Błędy składniowe (363)
  • Wyjątki w trakcie wykonywania programu (364)
 • Podsumowanie (371)

Rozdział 13. Programowanie reaktywne i biblioteka React (373)

 • Programowanie reaktywne (373)
  • Dlaczego warto rozważyć programowanie reaktywne? (376)
 • Biblioteka React (376)
 • Wirtualny DOM (377)
 • Instalacja i uruchomienie React (378)
  • Komponenty i ich parametry wejściowe (381)
  • Stan (382)
  • Zdarzenia cyklu życia (384)
 • Podsumowanie (386)

Dodatek A. Słowa zarezerwowane (387)

 • Słowa kluczowe (387)
 • Słowa zarezerwowane w ES6 (388)
  • Słowa zarezerwowane dla przyszłych implementacji (389)
 • Poprzednio zarezerwowane słowa (389)

Dodatek B. Funkcje wbudowane (391)

Dodatek C. Obiekty wbudowane (395)

 • Object (395)
  • Składowe konstruktora Object (396)
  • Składowe Object.prototype (396)
  • Dodatki do obiektów w ECMAScript 5 (398)
 • Dodatki do obiektów w ES6 (402)
  • Skrócona składnia właściwości (402)
  • Obliczane nazwy właściwości (403)
  • Object.assign (403)
 • Array (403)
  • Składowe Array.prototype (404)
  • Dodatki do Array w ECMAScript 5 (406)
  • Dodatki do tablic w ES6 (409)
 • Function (410)
  • Składowe Function.prototype (411)
  • Dodatki do Function w ECMAScript 5 (412)
  • Dodatki do Function w ES6 (412)
 • Boolean (413)
 • Number (413)
  • Składowe konstruktora Number (414)
  • Składowe Number.prototype (414)
 • String (415)
  • Składowe konstruktora String (416)
  • Składowe String.prototype (416)
  • Dodatki do String w ECMAScript 5 (418)
  • Dodatki do String w ES6 (419)
 • Date (419)
  • Składowe konstruktora Date (420)
  • Składowe Date.prototype (420)
  • Dodatki do Date w ECMAScript 5 (423)
 • Math (424)
  • Składowe obiektu Math (424)
 • RegExp (426)
  • Składowe RegExp.prototype (426)
 • Obiekty Error (427)
  • Składowe Error.prototype (428)
 • JSON (428)
  • Składowe obiektu JSON (428)

Dodatek D. Wyrażenia regularne (431)

Dodatek E. Odpowiedzi do ćwiczeń (437)

Tytuł książki: "Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript Wydanie III"
Autor: Ved Antani, Stoyan Stefanov
Wydawnictwo: HELION
Cena: 79.00zł 59.25zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Farmakologia Tom 1-2
Farmakologia Tom 1-2
Kostowski Wojciech, Herman Zbigniew S.
PZWL
Negocjacje w interesach
Negocjacje w interesach
Robert A. Rządca
PWE
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego Wydanie 5
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego Wydanie 5
Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia, Arkadiusz Lenarcik
ODDK
Statystyka dla fizyków Ćwiczenia
Statystyka dla fizyków Ćwiczenia
Roman Nowak
PWN
Dynastie Europy Tom 13 Burbonowie
Dynastie Europy Tom 13 Burbonowie
Praca zbiorowa
Agora
Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej
Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej
Antoni Jeżowski
Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Helion
 Kategoria:
 Chirurgia
Ostry dyżur chirurgiczny

Ostry dyżur chirurgiczny

143.00zł
111.54zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Systemy baz danych Kompletny podręcznik Wydanie II Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom HELION
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL