Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Informatyka » Programowanie » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
  Bazy danych
  Bezpieczeństwo
  Budowa komputera
  CAD
  Grafika komputerowa
  iPod Pocket PC
  Kursy
  Media społecznościowe
  Office
  Programowanie
  Programy graficzne
  Sieci bezprzewodowe
  Sieci komputerowe
  Systemy operacyjne
  Techniki programowania
  Webmasterstwo
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Przewody i kable elektroenergetyczne

Przewody i kable elektroenergetyczne

29.00zł
21.75zł
Python. Uczenie maszynowe 69.00zł
Python. Uczenie maszynowe

Tytuł: Python. Uczenie maszynowe
Autor: Sebastian Raschka
ISBN: 978-83-283-3613-1
Ilość stron: 416
Data wydania: 11/2017
Format: 170x230
Wydawnictwo: HELION

Cena: 69.00zł


Uczenie maszynowe, zajmujące się algorytmami analizującymi dane, stanowi chyba najciekawszą dziedzinę informatyki. W czasach, w których generuje się olbrzymie ilości danych, samouczące się algorytmy maszynowe stanowią wyjątkową metodę przekształcania tych danych w wiedzę. W ten sposób powstało wiele innowacyjnych technologii, a możliwości uczenia maszynowego są coraz większe. Nieocenioną pomoc w rozwijaniu tej dziedziny stanowią liczne nowe biblioteki open source, które pozwalają na budowanie algorytmów w języku Python, będącym ulubionym, potężnym i przystępnym narzędziem naukowców i analityków danych.

Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystać język Python. Przystępnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpujące informacje o działaniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania poważnych błędów. Zaprezentowano również biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników docelowych za pomocą analizy regresywnej oraz techniki wykrywania ukrytych wzorców metodą analizy skupień. Nie zabrakło opisu technik przetwarzania wstępnego i zasad oceny modeli uczenia maszynowego.

W tej książce:

 • podstawowe rodzaje uczenia maszynowego i ich zastosowanie,
 • biblioteka scikit-learn i klasyfikatory uczenia maszynowego,
 • wydajne łączenie różnych algorytmów uczących,
 • analiza sentymentów — przewidywanie opinii osób na podstawie sposobu pisania,
 • praca z nieoznakowanymi danymi — uczenie nienadzorowane,
 • tworzenie i trenowanie sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe — odkryj wiedzę, którą niosą dane!

Rozdziały:

Przedmowa (11)

Informacje o autorze (13)

Informacje o recenzentach (15)

Wstęp (17)

Rozdział 1. Umożliwianie komputerom uczenia się z danych (25)

 • Tworzenie inteligentnych maszyn służących do przekształcania danych w wiedzę (26)
 • Trzy różne rodzaje uczenia maszynowego (26)
  • Prognozowanie przyszłości za pomocą uczenia nadzorowanego (27)
  • Rozwiązywanie problemów interaktywnych za pomocą uczenia przez wzmacnianie (29)
  • Odkrywanie ukrytych struktur za pomocą uczenia nienadzorowanego (30)
 • Wprowadzenie do podstawowej terminologii i notacji (31)
 • Strategia tworzenia systemów uczenia maszynowego (33)
  • Wstępne przetwarzanie - nadawanie danym formy (34)
  • Trenowanie i dobór modelu predykcyjnego (35)
  • Ewaluacja modeli i przewidywanie wystąpienia nieznanych danych (36)
 • Wykorzystywanie środowiska Python do uczenia maszynowego (36)
  • Instalacja pakietów w Pythonie (36)
 • Podsumowanie (38)

Rozdział 2. Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego w celach klasyfikacji (41)

 • Sztuczne neurony - rys historyczny początków uczenia maszynowego (42)
 • Implementacja algorytmu uczenia perceptronu w Pythonie (47)
  • Trenowanie modelu perceptronu na zestawie danych Iris (50)
 • Adaptacyjne neurony liniowe i zbieżność uczenia (54)
  • Minimalizacja funkcji kosztu za pomocą metody gradientu prostego (55)
  • Implementacja adaptacyjnego neuronu liniowego w Pythonie (57)
  • Wielkoskalowe uczenie maszynowe i metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu (62)
 • Podsumowanie (67)

Rozdział 3. Stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn (69)

 • Wybór algorytmu klasyfikującego (70)
 • Pierwsze kroki z biblioteką scikit-learn (70)
  • Uczenie perceptronu za pomocą biblioteki scikit-learn (71)
 • Modelowanie prawdopodobieństwa przynależności do klasy za pomocą regresji logistycznej (76)
  • Teoretyczne podłoże regresji logistycznej i prawdopodobieństwa warunkowego (76)
  • Wyznaczanie wag logistycznej funkcji kosztu (79)
  • Uczenie modelu regresji logistycznej za pomocą biblioteki scikit-learn (81)
  • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu za pomocą regularyzacji (84)
 • Wyznaczanie maksymalnego marginesu za pomocą maszyn wektorów nośnych (87)
  • Teoretyczne podłoże maksymalnego marginesu (87)
  • Rozwiązywanie przypadków nieliniowo rozdzielnych za pomocą zmiennych uzupełniających (88)
  • Alternatywne implementacje w interfejsie scikit-learn (90)
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów za pomocą jądra SVM (91)
  • Stosowanie sztuczki z funkcją jądra do znajdowania przestrzeni rozdzielających w przestrzeni o większej liczbie wymiarów (93)
 • Uczenie drzew decyzyjnych (97)
  • Maksymalizowanie przyrostu informacji - osiąganie jak największych korzyści (98)
  • Budowanie drzewa decyzyjnego (101)
  • Łączenie słabych klasyfikatorów w silne klasyfikatory za pomocą modelu losowego lasu (104)
 • Algorytm k-najbliższych sąsiadów - model leniwego uczenia (106)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 4. Tworzenie dobrych zbiorów uczących - wstępne przetwarzanie danych (111)

 • Kwestia brakujących danych (111)
  • Usuwanie próbek lub cech niezawierających wartości (113)
  • Wstawianie brakujących danych (114)
  • Estymatory interfejsu scikit-learn (114)
 • Przetwarzanie danych kategoryzujących (116)
  • Mapowanie cech porządkowych (116)
  • Kodowanie etykiet klas (117)
  • Kodowanie "gorącojedynkowe" cech nominalnych (z użyciem wektorów własnych) (118)
 • Rozdzielanie zestawu danych na podzbiory uczące i testowe (120)
 • Skalowanie cech (121)
 • Dobór odpowiednich cech (123)
  • Regularyzacja L1 (124)
  • Algorytmy sekwencyjnego wyboru cech (129)
 • Ocenianie istotności cech za pomocą algorytmu losowego lasu (134)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 5. Kompresja danych poprzez redukcję wymiarowości (139)

 • Nienadzorowana redukcja wymiarowości za pomocą analizy głównych składowych (140)
  • Wyjaśniona wariancja całkowita (141)
  • Transformacja cech (145)
  • Analiza głównych składowych w interfejsie scikit-learn (147)
 • Nadzorowana kompresja danych za pomocą liniowej analizy dyskryminacyjnej (150)
  • Obliczanie macierzy rozproszenia (151)
  • Dobór dyskryminant liniowych dla nowej podprzestrzeni cech (154)
  • Rzutowanie próbek na nową przestrzeń cech (156)
  • Implementacja analizy LDA w bibliotece scikit-learn (156)
 • Jądrowa analiza głównych składowych jako metoda odwzorowywania nierozdzielnych liniowo klas (158)
  • Funkcje jądra oraz sztuczka z funkcją jądra (160)
  • Implementacja jądrowej analizy głównych składowych w Pythonie (164)
  • Rzutowanie nowych punktów danych (170)
  • Algorytm jądrowej analizy głównych składowych w bibliotece scikit-learn (174)
 • Podsumowanie (175)

Rozdział 6. Najlepsze metody oceny modelu i strojenie parametryczne (177)

 • Usprawnianie cyklu pracy za pomocą kolejkowania (177)
  • Wczytanie zestawu danych Breast Cancer Wisconsin (178)
  • Łączenie funkcji transformujących i estymatorów w kolejce czynności (179)
 • Stosowanie k-krotnego sprawdzianu krzyżowego w ocenie skuteczności modelu (180)
  • Metoda wydzielania (181)
  • K-krotny sprawdzian krzyżowy (182)
 • Sprawdzanie algorytmów za pomocą krzywych uczenia i krzywych walidacji (186)
  • Diagnozowanie problemów z obciążeniem i wariancją za pomocą krzywych uczenia (186)
  • Rozwiązywanie problemów nadmiernego i niewystarczającego dopasowania za pomocą krzywych walidacji (189)
 • Dostrajanie modeli uczenia maszynowego za pomocą metody przeszukiwania siatki (191)
  • Strojenie hiperparametrów przy użyciu metody przeszukiwania siatki (192)
  • Dobór algorytmu poprzez zagnieżdżony sprawdzian krzyżowy (193)
 • Przegląd metryk oceny skuteczności (195)
  • Odczytywanie macierzy pomyłek (195)
  • Optymalizacja precyzji i pełności modelu klasyfikującego (197)
  • Wykres krzywej ROC (198)
  • Metryki zliczające dla klasyfikacji wieloklasowej (201)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 7. Łączenie różnych modeli w celu uczenia zespołowego (203)

 • Uczenie zespołów (203)
 • Implementacja prostego klasyfikatora wykorzystującego głosowanie większościowe (207)
  • Łączenie różnych algorytmów w celu klasyfikacji za pomocą głosowania większościowego (213)
 • Ewaluacja i strojenie klasyfikatora zespołowego (216)
 • Agregacja - tworzenie zespołu klasyfikatorów za pomocą próbek początkowych (221)
 • Usprawnianie słabych klasyfikatorów za pomocą wzmocnienia adaptacyjnego (226)
 • Podsumowanie (232)

Rozdział 8. Wykorzystywanie uczenia maszynowego w analizie sentymentów (235)

 • Zestaw danych IMDb movie review (235)
 • Wprowadzenie do modelu worka słów (237)
  • Przekształcanie słów w wektory cech (238)
  • Ocena istotności wyrazów za pomocą ważenia częstości termów - odwrotnej częstości w tekście (239)
  • Oczyszczanie danych tekstowych (241)
  • Przetwarzanie tekstu na znaczniki (243)
 • Uczenie modelu regresji logistycznej w celu klasyfikowania tekstu (245)
 • Praca z większą ilością danych - algorytmy sieciowe i uczenie pozardzeniowe (247)
 • Podsumowanie (250)

Rozdział 9. Wdrażanie modelu uczenia maszynowego do aplikacji sieciowej (251)

 • Serializacja wyuczonych estymatorów biblioteki scikit-learn (252)
 • Konfigurowanie bazy danych SQLite (254)
 • Tworzenie aplikacji sieciowej za pomocą środowiska Flask (256)
 • Nasza pierwsza aplikacja sieciowa (257)
  • Sprawdzanie i wyświetlanie formularza (258)
  • Przekształcanie klasyfikatora recenzji w aplikację sieciową (262)
 • Umieszczanie aplikacji sieciowej na publicznym serwerze (269)
  • Aktualizowanie klasyfikatora recenzji filmowych (271)
 • Podsumowanie (272)

Rozdział 10. Przewidywanie ciągłych zmiennych docelowych za pomocą analizy regresywnej (275)

 • Wprowadzenie do prostego modelu regresji liniowej (276)
 • Zestaw danych Housing (277)
  • Wizualizowanie ważnych elementów zestawu danych (278)
 • Implementacja modelu regresji liniowej wykorzystującego zwykłą metodę najmniejszych kwadratów (282)
  • Określanie parametrów regresywnych za pomocą metody gradientu prostego (283)
  • Szacowanie współczynnika modelu regresji za pomocą biblioteki scikit-learn (286)
 • Uczenie odpornego modelu regresywnego za pomocą algorytmu RANSAC (288)
 • Ocenianie skuteczności modeli regresji liniowej (291)
 • Stosowanie regularyzowanych metod regresji (294)
 • Przekształcanie modelu regresji liniowej w krzywą - regresja wielomianowa (295)
  • Modelowanie nieliniowych zależności w zestawie danych Housing (297)
  • Analiza nieliniowych relacji za pomocą algorytmu losowego lasu (300)
 • Podsumowanie (305)

Rozdział 11. Praca z nieoznakowanymi danymi - analiza skupień (307)

 • Grupowanie obiektów na podstawie podobieństwa przy użyciu algorytmu centroidów (308)
  • Algorytm k-means++ (311)
  • Klasteryzacja twarda i miękka (312)
  • Stosowanie metody łokcia do wyszukiwania optymalnej liczby skupień (315)
  • Ujęcie ilościowe jakości klasteryzacji za pomocą wykresu profilu (316)
 • Organizowanie skupień do postaci drzewa klastrów (320)
  • Przeprowadzanie hierarchicznej analizy skupień na macierzy odległości (323)
  • Dołączanie dendrogramów do mapy cieplnej (326)
  • Aglomeracyjna analiza skupień w bibliotece scikit-learn (328)
 • Wyznaczanie rejonów o dużej gęstości za pomocą algorytmu DBSCAN (328)
 • Podsumowanie (333)

Rozdział 12. Trenowanie sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazu (335)

 • Modelowanie złożonych funkcji przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (336)
  • Jednowarstwowa sieć neuronowa - powtórzenie (337)
  • Wstęp do wielowarstwowej architektury sieci neuronowych (338)
  • Aktywacja sieci neuronowej za pomocą propagacji w przód (340)
 • Klasyfikowanie pisma odręcznego (343)
  • Zestaw danych MNIST (344)
  • Implementacja wielowarstwowego perceptronu (348)
 • Trenowanie sztucznej sieci neuronowej (356)
  • Obliczanie logistycznej funkcji kosztu (356)
  • Uczenie sieci neuronowych za pomocą algorytmu wstecznej propagacji (359)
 • Ujęcie intuicyjne algorytmu wstecznej propagacji (361)
 • Usuwanie błędów w sieciach neuronowych za pomocą sprawdzania gradientów (363)
 • Zbieżność w sieciach neuronowych (368)
 • Inne architektury sieci neuronowych (370)
  • Splotowe sieci neuronowe (370)
  • Rekurencyjne sieci neuronowe (371)
 • Jeszcze słowo o implementacji sieci neuronowej (373)
 • Podsumowanie (373)

Rozdział 13. Równoległe przetwarzanie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Theano (375)

 • Tworzenie, kompilowanie i uruchamianie wyrażeń w interfejsie Theano (376)
  • Czym jest Theano? (377)
  • Pierwsze kroki z Theano (378)
  • Konfigurowanie środowiska Theano (379)
  • Praca ze strukturami tablicowymi (381)
  • Przejdźmy do konkretów - implementacja regresji liniowej w Theano (384)
 • Dobór funkcji aktywacji dla jednokierunkowych sieci neuronowych (387)
  • Funkcja logistyczna - powtórzenie (388)
  • Szacowanie prawdopodobieństw w klasyfikacji wieloklasowej za pomocą znormalizowanej funkcji wykładniczej (390)
  • Rozszerzanie zakresu wartości wyjściowych za pomocą funkcji tangensa hiperbolicznego (391)
 • Skuteczne uczenie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Keras (393)
 • Podsumowanie (398)
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Dom Hitlera
Dom Hitlera
Despina Stratigakos
Wielka Litera
Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
Zdzisław Dudziński
ODDK
Encyklopedia samochodów terenowych
Encyklopedia samochodów terenowych
Jiri Fiala
Bellona
Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego
Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego
Przemysław Wszołek
Wolters Kluwer
Wielokryterialne podejmowanie decyzji Obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych
Wielokryterialne podejmowanie decyzji Obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych
Ignacy Kaliszewski
WNT
50 zwierząt, które zmieniły bieg historii
50 zwierząt, które zmieniły bieg historii
Eric Chaline
Alma Press
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Helion
 Kategoria:
 Geografia
Systemy krajobrazowe Struktura funkcjonowanie planowanie

Systemy krajobrazowe Struktura funkcjonowanie planowanie

54.00zł
40.50zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN