Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonomia Finanse » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
  Audyt finansowy
  Bankowość Kredyty
  Controlling
  Ekonomia
  Finanse
  Fundusze emerytalne
  Giełda Inwestycje
  Globalizacja
  Gospodarka
  Pieniądz
  Podatki
  Rachunkowość
  Ubezpieczenia
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Przekładnie śrubowe kulkowe

Przekładnie śrubowe kulkowe

39.00zł
29.25zł
Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5 59.90zł 50.92zł
Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5

Tytuł: Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5
Autor: Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-1951-9
Ilość stron: 356
Data wydania: 04/2011 (wydanie 5)
Format: 16.2x23.7cm
Wydawnictwo: PWE

Cena: 59.90zł 50.92zł


Uniwersalny, podstawowy podręcznik przeznaczony dla osób, które chcą poznać problematykę rachunkowości. Autor, Edward Nowak, w książce zawarł tylko rozwiązania obowiązujące w Polsce, w jak największym stopniu aktualne i zgodne z normami krajowymi, w tym zwłaszcza ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

Zostały przy tym uwzględnione regulacje zawarte w Krajowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zawarte rozwiązania odnoszą się do różnych jednostek gospodarczych, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dotyczą one rachunkowości w jednostkach gospodarczych niezależnie od ich form organizacyjno-prawnych (przedsiębiorstwa państwowe, spółki), profilu działalności (produkcja, handel, usługi), skali prowadzonej działalności.

W niniejszej książce zostało przedstawione pełne ujęcie procesu przetwarzania informacji w rachunkowości jako najważniejszego źródła informacji dotyczących przebiegu procesów ekonomicznych i rezultatów działalności jednostek gospodarczych.

Na treść książki składają się trzy umownie wyodrębnione części. Część pierwsza dotyczy ogólnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. W części drugiej przedstawiono rozwiązania związane z księgowym ujęciem składników aktywów i kapitałów oraz podstawowych procesów zachodzących w jednostce gospodarczej. Trzecia część pracy jest poświęcona sprawozdawczości finansowej oraz rewizji i analizie finansowej.

Książka ta jest poświęcona przedstawieniu w najprostszym ujęciu najważniejszych zagadnień prowadzenia rachunkowości zgodnie z normami rachunkowości.
 
Rachunkowość. Kurs podstawowy jest pomocą dla tych wszystkich, którzy pragną poznać podstawy rachunkowości i aktualizować swoją wiedzę z tej dziedziny.

Rozdziały:

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Przetwarzanie danych w systemie rachunkowości
1.4. Części składowe rachunkowości
 
ROZDZIAŁ 2. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
2.1. Zasady prawidłowej rachunkowości
2.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
2.3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości
2.5. Polskie prawo bilansowe
2.6. Krajowe Standardy Rachunkowości
 
ROZDZIAŁ 3. INWENTARZ I BILANS
3.1. Metoda bilansowa
3.2. Aktywa i ich struktura
3.3. Pasywa i ich struktura
3.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
3.5. Bilans. Zasada równowagi bilansowej
 
ROZDZIAŁ 4. OPERACJE GOSPODARCZE I ICH UDOKUMENTOWANIE
4.1. Istota i rodzaje operacji gospodarczych
4.2. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
4.3. Operacje gospodarcze wynikowe
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych
 
ROZDZIAŁ 5. KONTO KSIĘGOWE I JEGO FUNKCJONOWANIE
5.1. Istota konta i jego budowa
5.2. Funkcjonowanie konta. Zasada podwójnego zapisu
5.3. Konta bilansowe i ich funkcjonowanie
5.4. Konta wynikowe i ich funkcjonowanie
5.5. Dzielenie i łączenie kont
5.6. Zestawienie obrotów i sald
5.7. Poprawianie błędów księgowych
 
ROZDZIAŁ 6. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTCE GOSPODARCZEJ
6.1. Istota organizacji i zakres rachunkowości jednostki
6.2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
6.3. Zakładowy plan kont
6.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
6.5. Inwentaryzacja
6.6. Formy i techniki ewidencji księgowej
 
ROZDZIAŁ 7. AKTYWA TRWAŁE I ICH EWIDENCYJNE UJĘCIE
7.1. Struktura aktywów trwałych
7.2. Środki trwałe
7.3. Wartości niematerialne i prawne
7.4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
7.5. Środki trwałe w budowie
7.6. Inwestycje długoterminowe
 
ROZDZIAŁ 8. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE I KREDYTY ORAZ ICH EWIDENCJA
8.1. Istota obrotu środkami pieniężnymi
8.2. Środki pieniężne w kasie
8.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym
8.4. Kredyty bankowe
8.5. Inne aktywa pieniężne
8.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 
ROZDZIAŁ 9. ROZRACHUNKI I ICH KSIĘGOWE UJĘCIE
9.1. Istota rozrachunków
9.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
9.3. Rozrachunki publicznoprawne
9.4. Rozrachunki z pracownikami
9.5. Rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
9.6. Pozostałe rozrachunki
 
ROZDZIAŁ 10. WYCENA I EWIDENCJA MATERIAŁÓW I TOWARÓW
10.1. Materiały i towary oraz ich wycena
10.2. Rozliczenie zakupu materiałów
10.3. Ewidencja rozchodu materiałów
10.4. Ewidencja towarów
 
ROZDZIAŁ 11. KOSZTY. ROZLICZANIE I EWIDENCJA
11.1. Pojęcie kosztów
11.2. Klasyfikacja kosztów
11.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
11.4. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
11.5. Rozliczanie kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
11.6. Ewidencyjne ujęcie procesu rozliczania kosztów
 
ROZDZIAŁ 12. WYCENA I EWIDENCJA PRODUKTÓW
12.1. Obrót produktami pracy
12.2. Kalkulacja kosztów produktów
12.3. Zasady wyceny produktów
12.4. Ewidencja obrotu produktami
 
ROZDZIAŁ 13. USTALANIE I EWIDENCJA WYNIKU FINANSOWEGO
13.1. Wynik finansowy i jego elementy
13.2. Koszty i przychody z podstawowej działalności operacyjnej
13.3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
13.4. Koszty i przychody finansowe
13.5. Straty i zyski nadzwyczajne
13.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
13.7. Ustalanie wyniku finansowego w systemie ewidencyjnym
13.8. Rozliczanie wyniku finansowego
 
ROZDZIAŁ 14. EWIDENCJA KAPITAŁÓW I FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ REZERW
14.1. Kapitały i fundusze własne
14.2. Kapitały (fundusze) podstawowe
14.3. Kapitały (fundusze) samofinansowania
14.4. Fundusze specjalne
14.5. Tworzenie i ewidencja rezerw
14.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 
ROZDZIAŁ 15. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
15.1. System sprawozdawczości jednostki
15.2. Bilans sprawozdawczy
15.3. Rachunek zysków i strat
15.4. Informacja dodatkowa
15.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15.6. Rachunek przepływów pieniężnych
15.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
15.8. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 
ROZDZIAŁ 16. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
16.1. Cel i obowiązek badania sprawozdania finansowego
16.2. Sposób badania, ryzyko i istotność
16.3. Dowody badania i dokumentacja rewizyjna
16.4. Opinia i raport biegłego rewidenta
 
ROZDZIAŁ 17. ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej
17.2. Analiza finansowa. Cele i zakres
17.3. Czytanie sprawozdania finansowego
17.4. Analiza wskaźnikowa
17.5. Analiza przyczynowo-skutkowa

Tytuł książki: "Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5"
Autor: Edward Nowak
Wydawnictwo: PWE
Cena: 59.90zł 50.92zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Niesprawiedliwa przewaga Potęga edukacji finansowej
Niesprawiedliwa przewaga Potęga edukacji finansowej
Kiyosaki Robert T.
Instytut Praktycznej Edukacji
Zwaśnieni monarchowie Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku
Zwaśnieni monarchowie Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku
Theo Aronson
Literackie
Świadomość ciała Dociekania z zakresu somaestetyki
Świadomość ciała Dociekania z zakresu somaestetyki
Shusterman Richard
Universitas
Przestrzenie kanonu Szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych
Przestrzenie kanonu Szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych
Paryż Marek
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Meritum Nieruchomości Zagadnienia prawne i zarząd
Meritum Nieruchomości Zagadnienia prawne i zarząd
Hanna Knysiak-Molczyk Ewa Bończak-Kucharczyk Liliana Kaltenbek-Skarbek
Wolters Kluwer
Business Intelligence Systemy wspomagania decyzji biznesowych
Business Intelligence Systemy wspomagania decyzji biznesowych
Jerzy Surma
PWN
 Koszyk
1 x Ku chwale Rzymu Wojownicy imperium
1 x Menopauza poradnik nowoczesnej kobiety
1 x Dzieje Wydanie 10
1 x Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno-skarbowa w praktyce
1 x SPQR Historia starożytnego Rzymu
272.69zł
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PWE
 Kategoria:
 Energetyka
Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE

Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE

99.00zł
79.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press