Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Telekomunikacja » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Ortopedia Duttona Tom 3 Staw biodrowy. Staw kolanowy. Stopa. Stawy stopy

Ortopedia Duttona Tom 3 Staw biodrowy. Staw kolanowy. Stopa. Stawy stopy

89.00zł
69.42zł
Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2 84.00zł
Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2

Tytuł: Systemy telekomunikacyjne część 1 i 2
Autor: Simon Haykin
ISBN: 83-206-1272-1
Ilość stron: 852
Data wydania: 2004
Oprawa: Twarda
Wydawnictwo: WKŁ

Cena: 84.00zł


Kompendium wiedzy, stanowiące przegląd podstawowych zagadnień dotyczących przetwarzania i przesyłania sygnałów.

Część 1 obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące sygnałów i systemów telekomunikacyjnych, omówienie modulacji ciągłych (amplitudy, częstotliwości i fazy), matematyczne podstawy procesów stochastycznych z uwzględnieniem teorii szumów, szumy w systemach z modulacją ciągłą, modulacje impulsowe oraz transmisję impulsową w pasmie podstawowym.

Część 2 (rozdz. 8 do 12) obejmuje problemy cyfrowej transmisji pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, podstawowe ograniczenia teorii informacji z uwzględnieniem kompresji danych, kodowania i pojemności kanału, kody z kontrolą błędów oraz opis zaawansowanych systemów komunikacyjnych i dodatki uzupełniające treść książki.

Po każdym rozdziale podano problemy do rozwiązania, które pomagają w uporządkowaniu wiedzy z danego zakresu.

Odbiorcy: pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki, elektrycznego i mechaniki precyzyjnej, a także inżynierowie tych specjalności.
 
Rozdziały:
 
CZĘŚĆ I
 
Rozdział 1. WSTĘP
1.1. Proces telekomunikacyjny /11
1.2. Źródła informacji /12
1.3. Kanały telekomunikacyjne /16
1.4. Sygnały dolno- i środkowopasmowe /18
1.5. Reprezentacja sygnałów i systemów /19
1.6. Stochastyka /21
1.7. Modulacja /21
1.8. Pierwotne zasoby telekomunikacyjne /23
1.9. Teoria informacji i kodowanie /23
1.10. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa /26
1.11. Sieci /28
1.12. Rys historyczny /31
Przypisy i literatura /35

Rozdział 2. REPREZENTACJA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW /36
2.1. Wstęp /36
2.2. Transformata Fouriera /36
2.3. Właściwości transformaty Fouriera /42
2.4. Twierdzenie energetyczne Rayleigha /53
2.5. Odwrotna proporcjonalność czasu i częstotliwości /55
2.6. Funkcja delta Diraca /58
2.7. Transformaty Fouriera sygnałów okresowych /66
2.8. Transmisja sygnałów przez układy liniowe /68
2.9. Filtry /75
2.10. Transformata Hilberta /83
2.11. Sygnał analityczny /89
2.12. Prezentacja kanoniczna sygnałów pasmowych /91
2.13. Systemy pasmowoprzepustowe /97
2.14. Opóźnienie fazowe i grupowe /103
2.15. Numeryczne obliczanie transformaty Fouriera /105
2.16. Podsumowanie /114
Przypisy i literatura /115
Zadania /116

Rozdział 3. MODULACJA CIĄGŁA /126
3.1. Wstęp /126
3.2. Modulacja amplitudy /127
3.3. Zalety, ograniczenia i modyfikacje modulacji amplitudy /134
3.4. Modulacja dwuwstęgowa ze stłumioną falą nośną /137
3.5. Filtracja wstęg /143
3.6. Modulacja z częściowo stłumioną wstęgą boczną /148
3.7. Modulacja jednowstęgowa /151
3.8. Przesuw częstotliwości /155
3.9. Zwielokrotnianie i mnożenie częstotliwości /156
3.10. Modulacja kąta /158
3.11. Modulacja częstotliwości /162
3.12. Układ z pętlą fazową /184
3.13. Nieliniowe zjawiska w systemach FM /193
3.14. Odbiornik superheterodynowy /197
3.15. Podsumowanie i dyskusja /199
Przypisy i literatura /201
Zadania /202

Rozdział 4. PROCESY LOSOWE /221
4.1. Wstęp /221
4.2. Teoria prawdopodobieństwa /222
4.3. Zmienne losowe /228
4.4. Średnie statystyczne /232
4.5. Przekształcenia zmiennych losowych /236
4.6. Procesy stochastyczne /240
4.7. Stacjonarność /240
4.8. Wartość średnia, funkcje korelacji i kowariancji /242
4.9. Ergodyczność /249
4.10. Transmisja sygnału stochastycznego przez filtr liniowy /250
4.11. Widmowa gęstość mocy /251
4.12. Procesy gaussowskie /263
4.13. Szumy /267
4.14. Szum wąskopasmowy /281
4.15. Sygnał sinusoidalny z szumem wąskopasmowym /293
4.16. Podsumowanie /294
Przypisy i literatura /297
Zadania /299

Rozdział 5. SZUM W UKŁADACH MODULACJI Z FALĄ CIĄGŁĄ /311
5.1. Wprowadzenie /311
5.2. Model odbiornika /311
5.3. Szumy odbiorników DSB-SC /314
5.4. Szumy odbiorników SSB /316
5.5. Szumy odbiorników AM /319
5.6. Szumy odbiorników FM /323
5.7. Preemfaza i deemfaza FM /336
5.8. Podsumowanie i dyskusja /339
Przypisy i literatura /341
Zadania /342

Rozdział 6. MODULACJA IMPULSOWA /347
6.1. Wstęp /347
6.2. Proces próbkowania /348
6.3. Modulacja amplitudy impulsów /352
6.4. Zwielokrotnianie z podziałem czasowym /357
6.5. Modulacja położenia impulsów /359
6.6. Relacja szerokość pasma - poziom szumu /366
6.7. Proces kwantowania /367
6.8. Modulacja impulsowo-kodowa /372
6.9. Szumy systemów PCM /381
6.10. Właściwości, ograniczenia i modyfikacje systemu PCM /383
6.11. Modulacja delta /384
6.12. Różnicowa modulacja impulsowo-kodowa /388
6.13. Kodowanie mowy przy małej szybkości bitowej /393
6.14. Podsumowanie i dyskusja /396
Przypisy i literatura /399
Zadania /400

Rozdział 7. TRANSMISJA W PASMIE PODSTAWOWYM /406
7.1. Wstęp /406
7.2. Filtr dopasowany do sygnału /407
7.3. Stopa błędu związana z szumem /412
7.4. Interferencja międzysymbolowa /417
7.5. Kryterium Nyquista dla niezniekształconej transmisji binarnej w paśmie podstawowym /420
7.6. Kodowanie o poziomach częściowo skorelowanych /427
7.7. Transmisja M-wartościowa sygnałów PAM /437
7.8. Korekcja linią opóźniającą z odczepami /439
7.9. Korekcja adaptacyjna /444
7.10. Wykres oczkowy /452
7.11. Podsumowanie i dyskusja /456
Przypisy i literatura /457
Zadania /457

CZĘŚĆ II

Rozdział 8. CYFROWA TRANSMISJA PASMOWA /9
8.1. Wstęp /9
8.2. Model transmisji pasmowej /10
8.3. Ortogonalizacja Grama-Schmidta /13
8.4. Geometryczna reprezentacja sygnałów /17
8.5. Odpowiedź banku korelatorów na zaszumiony sygnał wejściowy /20
8.6. Koherentna detekcja sygnałów w obecności szumów /23
8.7. Prawdopodobieństwo błędu /29
8.8. Odbiornik korelacyjny /34
8.9. Detekcja sygnałów o nieznanej fazie /36
8.10. Hierarchia technik modulacji cyfrowej /40
8.11. Koherentny binarny system PSK /41
8.12. Koherentny binarny system FSK /44
8.13. Koherentne kluczowanie czterofazowe /49
8.14. Koherentne kluczowanie minimalne /55
8.15. Koherentna modulacja ortogonalna /64
8.16. Niekoherentny binarny system FSK /70
8.17. Różnicowy system PSK /72
8.18. Porównanie binarnych i czwórkowych systemów modulacji /75
8.19. M-wartościowe techniki modulacji /77
8.20. Widma mocy /86
8.21. Wymagania na pasmo /93
8.22. Synchronizacja /95
8.23. Podsumowanie i dyskusja /99
Przypisy i literatura /100
Zadania /101

Rozdział 9. MODULACJA O WIDMIE ROZPROSZONYM /110
9.1. Wstęp /110

9.2. Ciągi pseudolosowe /111
9.3. Pojęcie widma rozproszonego /116
9.4. Modulacja o bezpośrednio rozproszonym widmie w koherentnym binarnym systemie PSK /121
9.5. Wymiar przestrzeni sygnałowej i zysk przetwarzania /124
9.6. Prawdopodobieństwo błędu /127
9.7. Rozpraszanie z wybieraniem nośnych /130
9.8. Zwielokrotnianie z podziałem kodowym /135
9.9. Podsumowanie i dyskusja /140
Przypisy i literatura /141
Zadania /142

Rozdział 10. PODSTAWOWE OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TEORII INFORMACJI /145
10.1. Wstęp /145
10.2. Niepewność, informacja i entropia /146
10.3. Twierdzenie o kodowaniu źródła /151
10.4. Zagęszczanie danych /153
10.5. Dyskretny kanał bezpamięci /161
10.6. Informacja wzajemna /163
10.7. Pojemność kanału /167
10.8. Twierdzenie o kodowaniu kanału /169
10.9. Entropia różniczkowa i informacja wzajemna w ciągłej przestrzeni zdarzeń /173
10.10. Twierdzenie o pojemności informacyjnej kanału /177
10.11. Wnioski z twierdzenia o pojemności kanału /180
10.12. Zniekształcenia związane z kodowaniem /186
10.13. Kompresja informacji /188
10.14. Podsumowanie i dyskusja /189
Przypisy i literatura /191
Zadania /192

Rozdział 11. KODOWANIE Z KOREKCJĄ BŁĘDÓW /200
11.1. Wprowadzenie /200
11.2. Dyskretne kanały bez pamięci /202
11.3. Liniowe kody blokowe /204
11.4. Kody cykliczne /214
11.5. Kody splotowe /226
11.6. Dekodowanie kodów splotowych z maksymalną wiarygodnością /232
11.7. Modulacja kodowana kratowo /240
11.8. Kodowanie dla kanałów o złożonych błędach /246
11.9. Podsumowanie i dyskusja /247
Przypisy i literatura /248
Zadania /249

Rozdział 12. NOWOCZESNE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE /255
12.1. Wprowadzenie /255
12.2. Telekomunikacja satelitarna /256
12.3. Radiokomunikacja ruchoma /260
12.4. Telekomunikacja optyczna /278
12.5. Szerokopasmowa zintegrowana sieć cyfrowa /284
12.6. Dziś i jutro telekomunikacji /287
Przypisy i literatura /289

Dodatek 1. MOWA I TELEWIZJA JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI /290
Dodatek 2. SZEREGI FOURIERA /298
Dodatek 3. CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWA REPREZENTACJA SYGNAŁÓW /305
Dodatek 4. FUNKCJE BESSELA /317
Dodatek 5. NIERÓWNOŚĆ SCHWARZA /322
Dodatek 6. WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW /324
Dodatek 7. FUNKCJA BŁĘDU /329
Dodatek 8. OPIS STATYSTYCZNY ZESPOLONYCH PROCESÓW LOSOWYCH /333
Dodatek 9. ARYTMETYKA BINARNA /336
Dodatek 10. KRYPTOGRAFIA /337
Dodatek 11. TABLICE MATEMATYCZNE /359
SŁOWNICZEK
Konwencje i oznaczenia /366
Funkcje /368
Słowniczek skrótów angielskich używanych w tekście /368
LITERATURA /372
Książki /372
Publikacje - raporty – patenty /378
SKOROWIDZ /385

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Dali i ja
Dali i ja
Stan Lauryssens
Świat Książki
Atlas technik chirurgicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego i jelita cienkiego
Atlas technik chirurgicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego i jelita cienkiego
Rosen Michael J., Ponsky Jeffrey R.
Urban & Partner
Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
Sylwia Lisowska-Krakowiak
Wolters Kluwer
Mit indywidualny neurotyka
Mit indywidualny neurotyka
Jacques Lacan
PWN
Dieta bez mleka i glutenu
Dieta bez mleka i glutenu
Barbara Kuligowska-Dudek
Poligraf
Myślenie wzrokowe
Myślenie wzrokowe
Rudolf Arnheim
SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKŁ
 Kategoria:
 Energetyka
Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki

99.00zł
79.20zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC