Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Elektrotechnika » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Teoria mechanizmów i manipulatorów Podstawy i przykłady zastosowań w praktyce

Teoria mechanizmów i manipulatorów Podstawy i przykłady zastosowań w praktyce

47.25zł
35.44zł
Teoria obwodów elektrycznych Wydanie 10 69.00zł
Teoria obwodów elektrycznych Wydanie 10

Tytuł: Teoria obwodów elektrycznych Wydanie 10
Autor: Stanisław Bolkowski
ISBN: 978-83-01-18606-7
Ilość stron: 584
Data wydania: 12/2016 dodruk
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: WNT

Cena: 69.00zł


Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.

Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych.

Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu.

Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych.

Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.

Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.

Rozdziały:

1. Wiadomości wstępne
  1.1. Wielkości i jednostki używane w elektrotechnice
  1.2. Pojęcia podstawowe elektrotechniki

2. Elementy obwodów elektrycznych
  2.1. Klasyfikacja elementów
  2.2. Elementy pasywne
  2.3. Elementy aktywne

3. Podstawowe prawa i właściwości obwodu elektrycznego
  3.1. Pojęcia podstawowe
  3.2. Właściwości obwodu elektrycznego
  3.3. Prawa  Kirchhoffa

4. Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
  4.1. Klasyfikacja sygnałów
  4.2. Wielkości charakteryzujące sygnały okresowe
  4.3. Sygnał wykładniczy
  4.4. Sygnał sinusoidalny
  4.5. Sygnał jednostkowy i impulsowy

5. Obwody liniowe prądu stałego
  5.1. Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa
  5.2. Przekształcanie schematów zastępczych źródeł energii
  5.3. Moc prądu stałego i bilans mocy
  5.4. Dopasowanie odbiornika do źródła i sprawności źródeł
  5.5. Metoda charakterystyk

6. Obwody jednofazowe nierozgałęzione prądu sinuso­idalnego
  6.1. Zastosowanie metody liczb zespolonych
  6.2. Wykresy wektorowe
  6.3. Analiza dwójników zawierających elementy RLC
  6.4. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego
  6.5. Schematy zastępcze kondensatora rzeczywistego
  6.6. Schematy zastępcze cewki rzeczywistej

7. Metody obliczania obwodów rozgałęzionych
  7.1. Pojęcia podstawowe z dziedziny topologii obwodów
  7.2. Macierze strukturalne
  7.3. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w postaci macierzowej
  7.4. Metoda oczkowa
  7.5. Metoda węzłowa
  7.6. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł napięcia
  7.7. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł prądu
  7.8. Twierdzenie o wzajemności
  7.9. Przekształcanie i upraszczanie obwodów rozgałęzionych

8. Rezonans w obwodach elektrycznych
  8.1. Rezonans napięć
  8.2. Rezonans prądów
  8.3. Rezonans w układach równoległo-szeregowych
  8.4. Charakterystyki częstotliwościowe idealnych układów rezonansowych
  8.5. Znaczenie praktyczne zjawiska rezonansu

9. Obwody z indukcyjnością wzajemną
  9.1. Zjawiska fizyczne  przy sprzężeniu magnetycznym  elementów obwodów
  9.2. Zaciski jednoimienne i ich oznaczanie
  9.3. Połączenie szeregowe elementów sprzężonych magnetycznie
  9.4. Połączenie równoległe elementów sprzężonych magnetycznie
  9.5. Zastępowanie układu ze sprzężeniem układem bez sprzężenia
 9.6. Rozwiązywanie obwodów rozgałęzionych prądu sinusoidalnego zawierających elementy sprzężone magnetycznie

10. Transformatory
  10.1. Zasada działania transformatora
  10.2. Transformator powietrzny
  10.3. Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym

11. Układy trójfazowe
  11.1. Klasyfikacja układów trójfazowych i pojęcia podstawowe
  11.2. Obliczanie układów trójfazowych symetrycznych
  11.3. Obliczanie układów trójfazowych niesymetrycznych
  11.4. Pomiar mocy w układach trójfazowych
  11.5. Pole magnetyczne wirujące
  11.6. Metoda składowych symetrycznych
  11.7. Składowe α, β, 0

12. Obliczanie obwodów elektrycznych przy przebiegach niesinusoidalnych
  12.1. Rozwinięcie funkcji okresowej w szereg Fouriera
  12.2. Postacie szeregu Fouriera i obliczanie współczynników szeregu
  12.3. Rodzaje symetrii sygnałów okresowych odkształconych
  12.4. Twierdzenie Parsevala
  12.5. Wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego
  12.6. Moc przy przebiegach niesinusoidalnych
  12.7. Rozwiązywanie obwodów jednofazowych przy wymuszeniach okresowych niesinusoidalnych
  12.8. Zależność krzywej prądu od charakteru obwodu
  12.9. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych

13. Analiza częstotliwościowa
  13.1. Przekształcenie Fouriera i całka Fouriera
  13.2. Widmo amplitudowe i widmo fazowe

14. Stany nieustalone w obwodach liniowych
  14.1. Pojęcia podstawowe
  14.2. Warunki początkowe, prawa komutacji
  14.3. Metody analizy obwodów liniowych w stanie nieustalonym
  14.4. Metoda klasyczna analizy stanów nieustalonych
  14.5. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych
  14.6. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym metodą klasyczną i operatorową łącznie
  14.7. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym z zastosowaniem twierdzenia Thevenina i twierdzenia Nortona
  14.8. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym przy zastosowaniu całki splotowej i całki Duhamela
  14.9. Metoda zmiennych stanu

15. Schematy blokowe i grafy przepływu sygnałów
  15.1. Elementy schematu blokowego
  15.2. Tworzenie schematu blokowego obwodu elektrycznego
  15.3. Reguły upraszczania schematów blokowych
  15.4. Wyznaczanie transmitancji zastępczej układu równoważnego
  15.5. Grafy przepływu sygnałów Masona. Pojęcia podstawowe
  15.6. Tworzenie grafu przepływowego obwodu elektrycznego
  15.7. Reguły redukcji grafów
  15.8. Reguła ogólna Masona
  15.9. Grafy wzmacniacza operacyjnego

16. Czwórniki
  16.1. Określenia i właściwości n-wrotnika
  16.2. Pojęcia podstawowe dotyczące czwórników
  16.3. Równania czwórnika
  16.4. Warunki symetrii i odwracalności czwórnika
  16.5. Stany pracy czwórnika
  16.6. Impedancja wejściowa czwórnika
  16.7. Sens fizyczny parametrów łańcuchowych A, B, C, D
  16.8. Czwórniki  pasywne
  16.9. Czwórniki aktywne
  16.10. Połączenia czwórników

17. Filtry częstotliwościowe
  17.1. Określenia podstawowe i klasyfikacja filtrów
  17.2. Zależności ogólne dotyczące filtrów typu k
  17.3. Filtr dolnoprzepustowy
  17.4. Filtr górnoprzepustowy
  17.5. Filtr pasmowy i filtr zaporowy
  17.6. Filtry aktywne

18. Synteza dwójników pasywnych
  18.1. Przedmiot syntezy obwodów
  18.2. Właściwości funkcji opisującej dwójnik
  18.3. Sprawdzanie warunków realizowalności immitancji
  18.4. Metoda Fostera realizacji dwójnika
  18.5. Metoda Cauera realizacji dwójnika

19. Teoria linii długich
  19.1. Pojęcie linii długiej
  19.2. Parametry linii długiej
  19.3. Równania linii długiej jednorodnej
  19.4. Stan ustalony w linii długiej jednorodnej przy wymuszeniu sinusoidalnym
  19.5. Wartości chwilowe napięcia i prądu w linii długiej
  19.6. Prędkość fazowa i długości fali
  19.7. Parametry falowe linii długiej i ich zależność od częstotliwości
  19.8. Impedancja wejściowa linii długiej
  19.9. Praca linii długiej przy dopasowaniu falowym
  19.10. Linia bez strat
  19.11. Linia niezniekształcająca
  19.12. Zastępowanie linii długiej czwórnikiem
  19.13. Stany nieustalone w liniach długich

20. Obwody nieliniowe prądu stałego
  20.1. Elementy nieliniowe i ich charakterystyki
  20.2. Obliczanie obwodów nieliniowych prądu stałego metodami graficznymi
  20.3. Obliczanie obwodów nieliniowych na podstawie twierdzenia Thevenina

21. Obwody magnetyczne
  21.1. Definicje podstawowe
  21.2. Podstawowe pojęcia magnetyzmu i prawa obwodów magnetycznych
  21.3. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego nierozgałęzionego ze szczeliną  powietrzną
  21.4. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego rozgałęzionego
  21.5. Obwód magnetyczny magnesu trwałego

22. Obwody nieliniowe prądu zmiennego
  22.1. Opis elementów w obwodach nieliniowych prądu zmiennego
  22.2. Aproksymacja charakterystyk nieliniowych
  22.3. Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi
  22.4. Obwody nieliniowe z elementami elektronicznymi
  22.5. Drgania w układach nieliniowych
  22.6. Metoda płaszczyzny fazowej

Seria "Teoria obwodów elektrycznych"

Teoria obwodów elektrycznych
Teoria obwodów elektrycznych zadania
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Android Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript
Android Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript
Jonathan Stark
HELION
Kuchnia filmowa
Kuchnia filmowa
Paulina Wnuk
Otwarte
Postępowanie o dział spadku
Postępowanie o dział spadku
Stempniak Andrzej
C.H. Beck
Paul Celan: język i Zagłada
Paul Celan: język i Zagłada
Lipszyc Adam, Piszczatowski Paweł
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych
Smyczek Sławomir
Placet
Rozbiórki budynków i budowli
Rozbiórki budynków i budowli
Anna Rawska-Skotniczny
PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Energetyka
Instalacje elektryczne Wydanie 8

Instalacje elektryczne Wydanie 8

69.00zł
51.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN