Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Medycyna » Fizjologia » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
  Alergologia Astma
  Anatomia człowieka
  Chirurgia
  Choroby zakaźne
  Dermatologia
  Diabetologia
  Diagnostyka
  Endokrynologia
  Etyka
  Farmakologia Leki
  Fizjologia
  Fizjoterapia Rehabilitacja
  Genetyka
  Geriatria
  Ginekologia Położnictwo
  Hematologia
  Immunologia
  Intensywna terapia
  Interna
  Kardiologia
  Medycyna ogólna
  Mózg Umysł
  Neurologia
  Okulistyka
  Onkologia
  Ortopedia Traumatologia
  Otolaryngologia
  Patologia
  Pediatria Neonatologia
  Pielęgniarstwo
  Psychologia Psychiatria
  Reumatologia
  Seksuologia
  Służba Zdrowia
  Stomatologia
  Toksykologia
  Urologia
  Zdrowie publiczne
  Żywienie
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 2

Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 2

98.00zł
83.30zł
Wykłady z fizjologii człowieka 160.65zł
Wykłady z fizjologii człowieka

Tytuł: Wykłady z fizjologii człowieka
Autor: Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe
ISBN: 978-83-200-3194-2
Ilość stron: 1152
Data wydania: 01/2010
Format: 16.5x23.5 cm
Wydawnictwo: PZWL

Cena: 160.65zł


W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne.

W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej.  Wszystko  to  na  bazie  najnowszych  danych  i  odkryć  naukowych.

Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych. 

Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.

Rozdziały:

Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki

1. Podstawy elektrofizjologii komórkowej
Wybrane elementy budowy błony komórkowej
• Kanały jonowe
• Pompy jonowe
Potencjał spoczynkowy
• Geneza potencjału spoczynkowego
• Znaczenie potencjału spoczynkowego
Potencjały lokalne
Potencjał czynnościowy
Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek
Synapsy
Elektrofizjologiczne aspekty recepcji
Kanałopatie
2. Czynność komórek mięśniowych
Mięśnie szkieletowe
• Budowa mięśnia szkieletowego
• Budowa włókna mięśniowego
• Skurcz mięśnia
• Skracanie się sarkomeru
• Cykl mostka poprzecznego
• Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych
• Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru
• Zużycie ATP
• Źródła ATP
• Mioglobina
• Rodzaje włókien mięśniowych
• Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli
• Unerwienie mięśni i kontrola skurczu
• Regulacja siły skurczu
• Receptory mięśniowe- rola czucia głębokiego
• Plastyczność tkanki mięśniowej
• Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym
Mięśnie gładkie
• Funkcje mięśni gładkich
• Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego
• Struktura komórki mięśnia gładkiego
• Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich
• Charakterystyka skurczu tonicznego
• Sterowanie skurczem mięśni gładkich
• Plastyczność komórek mięśni gładkich
3. Receptory - klasyfikacja, charakterystyka, funkcja
Klasyfikacja receptorów
• Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi
• Receptory sprzężone z białkami G
• Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową
• Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)
Zmiany reaktywności receptorów
• Zmniejszenie reaktywności receptorów
• Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów8
4. Fizjologiczna rola tlenku azotu
Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym
• Działanie neurotoksyczne
• Działanie neuroprotekcyjne
• Potencjalizacja długoterminowa (LTP)
• Depresja długoterminowa (LTD)
• Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu
• Percepcja bólu
Reakcje naczyniowe
Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym
Tlenek azotu w układzie immunologicznym
Tlenek azotu w procesie termoregulacji

Część II. Fizjologia wybranych układów

1. Podstawy neurofizjologii
Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych
• Kora ruchowa i górny neuron motoryczny
• Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego
• Pień mózgu
• Szlaki zstępujące przyśrodkowe
• Droga siatkowato-rdzeniowa boczna
• Jądra podstawy mózgu
• Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych
• Móżdżek
• Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku
• Od zamiaru do wykonania ruchu
Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego
• Pojęcia kluczowe
• Receptory mięśni i ścięgien
• Odruchy rdzeniowe
• Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego
Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji
• Podstawy czucia i percepcji
• Narządy zmysłów
• Czucie i percepcja bólu
Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego
• Układ brzeżny
• Zachowania emocjonalne i poznawcze - rola poszczególnych struktur
• Znaczenie układu brzeżnego
• Kora mózgowa
• Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci
• Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze
• Znaczenie kory mózgowej
Autonomiczny układ nerwowy
• Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego
• Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego
• Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy
Sen zdrowego człowieka
• Badanie elektroencefalograficzne
• Polisomnograficzny obraz snu
• Potrzeba snu
• Mechanizmy kontroli snu
Podstawy chronofizjologii
• Lokalizacja zegara biologicznego
• Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego
• Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym
• Geny zegarowe
• Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków
• Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe
• Zegar biologiczny a starzenie
Fizjologiczna rola podwzgórza
2. Fizjologia krwi i układu krążenia
Fizjologia krwi
• Hematopoeza
• Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego
• Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne
• Skład krwi
Chłonka
Fizjologiczna hemostaza
• Ściana naczyń krwionośnych
• Płytki krwi
• Hemostaza pierwotna
• Układ krzepnięcia krwi
• Układ fibrynolizy
Elementy fizjologii serca
• Powstanie i rozchodzenie się pobudzeń
• Potencjał czynnościowy miocytów serca
• Jonowe podstawy działania komórek rozrusznikowych
• Skurcz komórek mięśnia sercowego
• Cykl hemodynamiczny pracy serca
• Teoretyczne podstawy elektrokardiografii
Wprowadzenie do hemodynamiki krążenia
• Wielkości hemodynamiczne
• Teoria powietrzni, podatność tętnic
• Maksymalna i minimalna wartość ciśnienia tętniczego
• Zróżnicowanie oporu naczyniowego w krążeniu dużym i małym
• Strukturalna organizacja naczyń mikrokrążenia i jej implikacje czynnościowe
• Zespoły podkradania
• Siły działające na ściany naczyń
• Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przepływ krwi
• Oddziaływania hemodynamiczne w układach naczyniowych
Odruchowe mechanizmy regulacyjne w układzie sercowo-naczyniowym
• Baroreceptory tętnicze
• Mechanoreceptory objętościowe
• Chemoreceptory tętnicze
• Peptyd natriuretyczny, aferenty przedsionków
• Aferenty komór reagujące na podwyższenie ciśnienia
• Chemowrażliwe aferenty w komorach
• Aferenty współczulne
Krążenie wieńcowe
• Zależność ciśnienie - przepływ
• Przepływ pulsacyjny w krążeniu wieńcowym
• Zużycie tlenu przez mięsień serca
• Regulacja przepływu wieńcowego
• Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji krążenia wieńcowego
• Rozwój krążenia obocznego w łożysku wieńcowym
Rola komórek śródbłonka naczyniowego
• Udział śródbłonka w kontroli przepuszczalności naczyń
• Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego
• Regulacja nerwowa a oddziaływanie śródbłonka na napięcie naczyniowe
• Stężenie jonów wapnia a uwalnianie aktywnych związków ze śródbłonka
• Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego
• Udział śródbłonka w kontroli hemostazy
• Rola śródbłonka w reakcjach immunologicznych, zapalnych i wzrostowych
Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna
• Inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych
• Inwazyjna diagnostyka funkcji serca
3. Fizjologia układu oddechowego
Czynność układu oddechowego
• Powierzchnia wymiany gazowej
• Drogi oddechowe i pęcherzyki płucne
• Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową
• Wdech i wydech
• Objętości i pojemności oddechowe
• Podatność płuc
• Siły retrakcji
• Surfaktant
• Różnice między poszczególnymi obszarami płuc a praca oddechowa
• Krążenie płucne oraz przeciek płucny anatomiczny i fizjologiczny
• Opór dróg oddechowych (opór oddechowy)
• Receptory zlokalizowane w układzie oddechowym
• Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
Badania czynnościowe układu oddechowego
• Spirometria
• Pomiary objętości płucnych - oznaczanie torakalnej objętości płuc
• Badanie oporów oddechowych
• Badanie zdolności dyfuzyjnej gazu w płucach
Markery chorób w wydychanym powietrzu
Regulacja oddychania
• Chemiczna regulacja oddychania
• Nerwowa regulacja oddychania
4. Termoregulacja
Działanie układu termoregulacji - zasady ogólne
• Podstawy regulacji temperatury ciała
• Progi reakcji termoregulacyjnych
• Wpływ wysiłku fizycznego na termoregulację
Termoregulacja noworodków
Mechanizm zmian poziomu nastawczego termoregulacji
Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne
• Normotermia
• Gorączka
• Anapireksja
• Hipertermia
• Hipotermia
• Podsumowanie
5. Czynność nerek, regulacja objętości płynów ustrojowych i równowaga kwasowo-zasadowa
Płyny ustrojowe
• Woda całkowita organizmu, jej rozmieszczenie i pomiar
• Skład płynów ustrojowych
• Podstawy utrzymania równowagi wodnej i osmotycznej organizmu
• Regulacja bilansu wody w organizmie
• Regulacja objętości płynu pozakomórkowego
• Fizjologia pragnienia
• Regulacja objętości krwi
• Regulacja bilansu wody w komórce
• Zaburzenia objętości płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego
• Udział NaCl w objętości płynów ustrojowych
• Bilans jonów potasowych w organizmie
Fizjologia nerek
• Czynności nerek
• Anatomia czynnościowa nerek
• Krążenie nerkowe
• Podstawowe procesy zachodzące w nerkach
• Metody badań kanalików nerkowych
• Elektrofizjologia kanalików nefronu
• Przesączanie kłębuszkowe
• Wchłanianie zwrotne
• Wydzielanie kanalikowe
• Mechanizmy zagęszczania i rozcieńczania moczu - wzmacniacz przeciwprądowy
• Klirens osmotyczny i klirens wolnej wody
• Hormonalne czynności nerek i hormony związane z nerkami
• Kontrola wytwarzania moczu ostatecznego i wydalania wody
• Wydalanie moczu
• Badania czynnościowe nerek
Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej
6. Fizjologia gruczołów wydzielania wewnętrznego
Regulacyjna rola hormonów i ich udział w wymianie informacji w organizmie
• Działania parakrynne i autokrynne
• Rodzaje hormonów
• Synteza i uwalnianie hormonów
• Działanie hormonów na tkanki docelowe
Układ podwzgórzowo-przysadkowy - badanie czynności hormonalnej
• Rodzaje neurohormonów podwzgórzowych i czynność hormonalna podwzgórza
• Rola i działanie hormonów płata przedniego przysadki
• Hormon adrenokortykotropowy
• Hormon tyreotropowy
• Hormony gonadotropowe
• Hormon wzrostu
• Prolaktyna
• Funkcja hormonów tylnego płata przysadki
• Ocena czynności układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach podstawowych
• Testy przeprowadzane w celu wykluczenia niedoczynności osi przysadka - kora nadnerczy
• Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru kortyzolu
• Testy stosowane w celu wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu6
• Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru hGH
• Testy stosowane w celu wykluczenia wtórnej niedoczynności tarczycy, zespołu oporności na hormony tarczycy oraz gruczolaka wydzielającego TSH
• Oś podwzgórze - przysadka - gonady
Gruczoł tarczowy
• Czynność i budowa gruczołu tarczowego
• Hormony tarczycy i ich działanie
• Jod oraz jego przemiany w organizmie
• Hormon tyreotropowy - sprzężenie zwrotne między przysadką a tarczycą
• Ocena czynności gruczołu tarczowego oraz osi podwzgórze - przysadka - tarczyca
• Stężenie TSH - znaczenie oceny w diagnostyce czynności tarczycy
• Stężenia hormonów tarczycy w surowicy
• Ocena czynności tyreotropowej przysadki
• Przeciwciała reagujące z antygenami tarczycowymi
• Markery nowotworowe tarczycy
• Badanie jodochwytności i scyntygrafia gruczołu tarczowego
• Podsumowanie
Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki
• Hormony części wewnątrzwydzielniczej trzustki
• Regulacja hormonalna metabolizmu składników pokarmowych
• Podstawowe testy w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy
• Diagnostyka hipoglikemii
Warstwa korowa gruczołu nadnerczowego
• Budowa kory nadnerczy
• Biosynteza i metabolizm hormonów kory nadnerczy
• Regulacja wydzielania hormonów kory nadnerczy
• Działanie hormonów kory nadnerczy
• Diagnostyka czynnościowa kory nadnerczy
Budowa i czynność rdzenia nadnerczy
• Synteza i wydzielanie hormonów rdzenia nadnerczy
• Fizjologiczne następstwa działania amin katecholowych
• Diagnostyka czynnościowa rdzenia nadnerczy
Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
• Budowa i funkcja gruczołów przytarczycznych
• Mechanizmy regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej6
• Parathormon
• Kalcytonina
• Aktywne metabolity witaminy D
• Osteoporoza
• Normy, testy laboratoryjne i obciążeniowe w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej
Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym
• Regulacja motoryki, wydzielania oraz procesów wzrostowych tkanek przewodu pokarmowego
• Gastryna
• Sekretyna
• Wazoaktywny peptyd jelitowy
• Cholecystokinina
• Somatostatyna
• Peptyd związany z genem kalcytoniny
• Neurotensyna
• Peptyd uwalniający gastrynę
• Grupa polipeptydu trzustkowego
• Substancja P
• Peptyd hamujący czynność żołądka
• Ghrelina
• Motylina
• Enteroglukagon
• Stosowane testy diagnostyczne
Czynność szyszynki i rola melatoniny w organizmie
• Fizjologiczna rola melatoniny
• Zastosowanie kliniczne melatoniny
• Guzy szyszynki
• Podsumowanie
Czynność gonady żeńskiej
• Anatomia i czynność jajnika
• Diagnostyka cyklu jajnikowego
Czynność męskiego układu płciowego
• Anatomia i czynność jądra
• Narządy płciowe dodatkowe
• Reakcje płciowe mężczyzny
• Czynność plemnika
• Testy czynnościowe plemników
7. Fizjologia przewodu pokarmowego
Kontrola przyjmowania pokarmu
Nerwowa regulacja czynności przewodu pokarmowego
• Enteryczny autonomiczny układ nerwowy
• Unerwienie przywspółczulne
• Unerwienie współczulne
• Pierwotne zewnętrzne wstępujące włókna czuciowe
Regulacja czynności przewodu pokarmowego przez hormony żołądkowo-jelitowe
Charakterystyka i regulacja układu krążenia przewodu pokarmowego
Żucie
Połykanie
Podstawy aktywności motorycznej mięśni gładkich przewodu pokarmowego
• Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego - syncytium czynnościowe
• Elektryczna aktywność mięśni gładkich przewodu pokarmowego
• Dolny zwieracz przełyku
• Aktywność motoryczna żołądka
• Aktywność motoryczna jelita cienkiego
• Zwieracz krętniczo-kątniczy
• Aktywność motoryczna jelita grubego
Czynność zewnątrzwydzielnicza gruczołów przewodu pokarmowego
• Ślinianki i wydzielanie śliny
• Wydzielanie żołądkowe
• Wydzielanie trzustkowe
• Wątroba i drogi żółciowe
• Jelito cienkie i jego czynności
• Jelito grube

Część III. Cykl życiowy - od narodzin do śmierci

1. Fizjologia zachowania
Popędy
• Popędy pierwotne
• Pierwotne popędy ochronne8
• Popędy wtórne
• Zaspokajanie popędu
• Reakcje przerzutowe
Zachowania wrodzone
• Odruch bezwarunkowy
• Zachowania instynktowe
Współdziałanie zachowań instynktowych z zachowaniami nabytymi
Instynkt
Wpajanie
Powstawanie nowych zachowań
Uczenie się asocjacyjne
• Klasyczny odruch warunkowy
• Instrumentalne odruchy warunkowe
• Instrumentalne odruchy obronne
• Terapia behawioralna
Zachowania nabyte w wyniku uczenia się nieasocjacyjnego
Zachowania wrodzone a zachowania nabyte
2. Elementy seksuologii
Podstawowe pojęcia
Rozwój seksualny człowieka
Neuroanatomia
Neuroprzekaźniki i neurohormony
Hormony
Cykl reakcji seksualnych człowieka
• Cykl reakcji seksualnych kobiet
• Cykl reakcji seksualnych mężczyzn
3. Fizjologia ciąży i porodu
Fizjologia ciąży
Rozpoznanie ciąży i czas jej trwania
Poród fizjologiczny
• Czas trwania porodu
• Kliniczny przebieg porodu
Noworodek
Połóg
4. Fizjologia starzenia się
Teorie stochastyczne
Teorie niestochastyczne
Zmiany inwolucyjne poszczególnych narządów i układów
• Układ sercowo-naczyniowy
• Układ oddechowy
• Układ krwiotwórczy
• Układ pokarmowy
• Układ moczowy
• Układ dokrewny
• Układ immunologiczny
• Układ ruchu
• Układ nerwowy
• Narządy zmysłów
• Skóra i jej przydatki
5. Śmierć

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
S5/S7 Windows Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy Siemens
S5/S7 Windows Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy Siemens
Artur Król, Joanna Moczko-Król
Nakom
Kalendarz księżycowy Rady na każdy dzień 2013
Kalendarz księżycowy Rady na każdy dzień 2013
Izabela Podlaska Miłosława Krogulska
Świat Książki
Pomoc dla Polski
Pomoc dla Polski
Collen Barbara, Dudek Bartosz, Ruchniewicz Krzysztof
Atut
NewConnect  nowa szansa na duże zyski
NewConnect nowa szansa na duże zyski
Adam Jagielnicki
Onepress
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej
Ryszard Czerniawski
Wolters Kluwer
Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych
Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych
Tomasz Ligor
WUMK
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo PZWL
 Kategoria:
 Biologia
Podstawy biologii komórki Tom 1

Podstawy biologii komórki Tom 1

99.00zł
74.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN