Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo administracyjne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Bascom 51 w przykładach

Bascom 51 w przykładach

58.00zł
46.98zł
Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym 240.00zł
Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Tytuł: Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Autor: Waldemar Bochenek
ISBN: 978-83-7426-620-8
Ilość stron: 256
Data wydania: 2009
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: ODDK

Cena: 240.00zł


Praktyczny komplet wzorów pism procesowych i decyzji, wydawanych na wszystkich etapach ogólnego postępowania administracyjnego, począwszy od określenia właściwości organu administracyjnego, stron postępowania, terminów procesowych, przez wszczęcie postępowania, zasady sporządzania protokołów i adnotacji oraz uwzględniania dowodów, po rozprawę, wydanie decyzji czy wznowienie postępowania.

Wszystkie wzory zostały opatrzone szczegółowym komentarzem autora, z przywołaniem wielu orzeczeń organów administracji publicznej.
Dzięki temu Czytelnikowi łatwiej będzie zrozumieć istotę i zakres określonej czynności administracyjnej oraz podjąć prawidłową decyzję w każdej, indywidualnej sprawie.

Dla kogo – publikacja stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego, szczególnie pracowników urzędów wojewódzkich, miast, gmin, urzędów skarbowych, a także innych instytucji.

UWAGA – integralną częścią książki jest suplement elektroniczny (w formacie MS Word), który umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, wykorzystanie i dostosowanie wzorów dokumentów do indywidualnych potrzeb, uzupełnianie o dane, zapis oraz wydruk.

Waldemar Bochenek – doktor Nauk Prawnych o specjalności postępowanie administracyjne, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Laudator – dr W. Bochenek i Wspólnicy Sp.K., adiunkt wyższych uczelni, autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, prawnych aspektów wykorzystania nowych technologii oraz ich wpływu na współczesny model procedury administracyjnej, współautor komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdziały:

I. Wyłączenia pracownika oraz organu administracji publicznej. Właściwość organu i przekazanie podania wg właściwości
Wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 1 k.p.a.
Wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 3 k.p.a.
Wyłączenie organu administracji publicznej – art. 25–27 k.p.a.
Wyznaczenie organu podległego w miejsce organu wyłączonego – art. 26 § 2 k.p.a.
Przekazanie podania według właściwości – art. 65 k.p.a.
Zawiadomienie o potrzebie wniesienia podania odrębnego – art. 66 § 1 k.p.a.
Zwrot podania – art. 66 § 3 k.p.a.

II. Strona oraz organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony
Protokół zgłoszenia przez stronę pełnomocnictwa – art. 33 § 2 k.p.a.
Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych – art. 34 § 1 k.p.a.
Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – art. 34 § 2 k.p.a.
Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz dopuszczenie do toczącego się postępowania na wniosek organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony – art. 31 § 1 i § 2 k.p.a.
Dopuszczenie organizacji społecznej do toczącego się postępowania – art. 31 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.a.
Odmowa dopuszczenia organizacji społecznej do toczącego się postępowania – art. 31 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.a.
Zawiadomienie organizacji społecznej o wszczęciu postępowania administracyjnego – art. 31 § 4 k.p.a.

III. Załatwianie spraw. Bezczynność organu. Terminy dokonania czynności procesowych
Określenie krótszego terminu dla oznaczonych rodzajowo spraw przez organ wyższego stopnia – art. 35 § 4 k.p.a.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy – art. 36 § 1 k.p.a.
Zażalenie na bezczynność organu – art. 37 k.p.a.
Obliczanie terminów procesowych – art. 57 k.p.a.
Niedopuszczalność przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu dokonania czynności procesowej – art. 58 § 3 k.p.a.
Odmowa przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej – art. 58 i art. 59 k.p.a.
Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu – art. 60 k.p.a.

IV. Doręczenie i wezwanie oraz zawiadomienie w postępowaniu administracyjnym
Doręczenie i potwierdzenie doręczenia pisma – art. 46 k.p.a.
Adnotacja w przypadku odmowy przyjęcia pisma oraz adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach ze skutkiem doręczenia (uznaniu za doręczone) – art. 44 § 4 k.p.a. i art. 47 § 1 k.p.a.
Wystąpienie organu administracji publicznej o pomoc prawną do innego organu – art. 52 k.p.a.
Wezwanie – wzór ogólny – art. 50 § 1, art. 51 w związku art. 54 § 1 i 2 k.p.a.
Wezwanie do okazania przedmiotu oględzin – art. 50 § 1, art. 51 w związku art. 54 § 1 i 2 oraz art. art. 85 § 2 k.p.a.
Wezwanie strony na rozprawę – art. 50 § 1, art. 54 § 1 i 2 i art. 90 § 1 k.p.a.
Wezwanie biegłego na rozprawę – art. 50 § 1 i art. 54 § 1 i 2 oraz art. 90 § 2 pkt 2 i art. 91 § 2 k.p.a.
Adnotacja o wezwaniu w sprawach nie cierpiących zwłoki – art. 55 k.p.a.

V. Wszczęcie postępowania administracyjnego
Podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego – art. 61 § 1, art. 63 k.p.a.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie szczególnym – art. 61 § 2 k.p.a.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – art. 61 § 4 k.p.a.
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym – art. 62 k.p.a.
Potwierdzenie wniesienia podania – art. 63 § 4 k.p.a.
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podania – art. 64 k.p.a.
Zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania – art. 64 k.p.a.

VI. Protokoły i adnotacje. Udostępnianie akt
Wzór protokołu na przykładzie protokołu oględzin miejsca – art. 67–68 i art. 85 k.p.a.
Skreślenia i poprawki protokołu – art. 71 k.p.a.
Istota adnotacji – art. 72 k.p.a.
Odmowa w przedmiocie udostępniania akt – art. 74 k.p.a.

VII. Dowody
Odebranie oświadczenia strony – art. 75 k.p.a.
Postanowienie dowodowe o dopuszczeniu dowodu z urzędu – art. 77 § 1 k.p.a.
Postanowienie dowodowe o uwzględnieniu wniosku dowodowego strony – art. 77 § 1 i 2, art. 78 k.p.a.
Zawiadomienie strony o faktach znanych z urzędu – art. 77 § 4 k.p.a.
Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu (z opinii biegłego, zeznań świadka, oględzin) – art. 79 k.p.a.
Przesłuchanie świadka (zeznania), protokół z czynności – art. art. 67-69 i art. 82-83 k.p.a.
Ukaranie grzywną za niezadośćuczynienie wezwaniu – art. 88 § 1 k.p.a.
Odmowa zwolnienia z grzywny wymierzonej za niezadośćuczynienie wezwaniu – art. 88 § 2 k.p.a.
Świadek, biegły, strona – zwrot kosztów

VIII. Rozprawa
Protokół rozprawy – odroczenie rozprawy – art. 67–68 k.p.a. i art. 94 § 2 k.p.a.
Protokół rozprawy – uchylenie pytania strony - art. 67–68 k.p.a. i art. 95 § 2 k.p.a.
Ukaranie grzywną za niewłaściwe zachowanie na rozprawie – art. 96 k.p.a.

IX. Zawieszenie postępowania
Zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie przesłanek uregulowanych w art. 97 § 1 k.p.a.
Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego – 97 § 2 k.p.a.
Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego – art. 98 § 1 k.p.a.

X. Decyzja administracyjna, postanowienie i rektyfikacja aktów administracyjnych
Decyzja administracyjna – wzór ogólny – art. 104–105 i art. 107–108 k.p.a.
Postanowienie – wzór ogólny – art. 123–126 k.p.a.
Decyzja częściowa – art. 104 § 2 k.p.a.
Decyzja uzupełniająca (postanowienie uzupełniające) – art. 111 k.p.a.
Sprostowanie i wyjaśnienie aktu administracyjnego – art. 113 k.p.a.

XI. Ugoda
Ugoda – art. 114-122 k.p.a.
Wyznaczenie terminu do zawarcia ugody – art. 116 k.p.a.
Zatwierdzenie ugody – art. 119 § 1 k.p.a.

XII. Postępowanie weryfikacyjne. Tryby nadzwyczajne
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania – art. 131 k.p.a.
Decyzja samokontrolna organu I instancji – art. 132 k.p.a.
Niedopuszczalność odwołania – art. 134 k.p.a.
Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania – art. 134 k.p.a.
Wstrzymanie natychmiastowego wykonania zaskarżonego aktu – art. 135 k.p.a.
Odmowa uwzględnienia cofnięcia odwołania – art. 137 k.p.a.
Decyzja organu odwoławczego – art. 138 k.p.a.
Wznowienie postępowania – art. 149 k.p.a.
Decyzja w trybie wznowienia postępowania – art. 151 k.p.a.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego – art. 61 § 4 k.p.a. i art. 157 k.p.a.
Decyzja w trybie stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego – odmowa stwierdzenia nieważności – art. 158 § 1 k.p.a.

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Encyklopedia humanisty
Encyklopedia humanisty
Gałązka Mirosława, Chwalińska Teresa, Pol Jolanta
Twoje Książki
Rytmy i kroki Afryki
Rytmy i kroki Afryki
praca zbiorowa
WAM
Szkoła Wspólnota dążeń?
Szkoła Wspólnota dążeń?
Minczanowska Aleksandra, Szafrańska-Gajdzica Anna, Szymański Mirosław J.
Adam Marszałek
Michael Douglas Biografia
Michael Douglas Biografia
Marc Eliot
Axis
Interstellar i nauka
Interstellar i nauka
Kip Thorne
Prószyński
Business Angels na rynku kapitałowym
Business Angels na rynku kapitałowym
Krystyna Brzozowska
CEDEWU
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Kategoria:
 Biologia
Na pograniczu chemii i biologii tom XXX

Na pograniczu chemii i biologii tom XXX

50.00zł
42.50zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Nowoczesna logistyka Wydanie X Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood Onepress
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC