Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes » Zarządzanie » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
  Administracja Samorząd
  Biznes
  Biznesplan
  Bizneswoman
  Coaching
  Firma
  Informatyczne systemy
  Kadry Zarządzanie personelem
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Konkurencyjność
  Logistyka
  Marketing
  Mobbing Molestowanie
  Nieruchomości Mieszkania
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Perswazja NLP
  Praca BHP
  Przywództwo
  Public Relations
  Reklama
  Sekret
  Sekretariat
  Sprzedaż
  Strategia Teoria gier
  Szkolenia
  Szkoła
  Zarządzanie
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie zespołem
  Zasoby ludzkie HR
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
PADS w praktyce Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników

PADS w praktyce Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników

82.00zł
66.42zł
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki 65.00zł 55.25zł
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

Tytuł: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Autor: Borowiecki Ryszard, Czekaj Janusz
ISBN: 978-83-7641-170-5
Ilość stron: 386
Data wydania: 2010
Format: 16.0x23.0cm
Wydawnictwo: Difin

Cena: 65.00zł 55.25zł


Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji.

Całość rozważań autorów zastała podzielona na trzy części tematyczne, ściśle ze sobą powiązane. Część pierwsza prezentuje metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi, druga ukazuje wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania informacją w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, a część trzecia zawiera przegląd doświadczeń związanych z wykorzystaniem informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji.

Książka stanowi pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), przy współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania UEK i Katedrą Zarządzania Informacją Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz z wieloma innymi środowiskami akademickimi, instytucjami
i przedsiębiorstwami.

Rozdziały:

Przedmowa

Część I. Metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi

Rozdział 1. Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej
Adam Stabryła

Wstęp
1.1. Informacja menedżerska jako podmiot metodologii procesu zarządzania
1.2. Systemy informacji menedżerskiej (SIM)
1.3. Funkcje procesów informacyjnych
1.4. Założenia koncepcji projektowania systemów informacji menedżerskiej
1.5. Funkcjonowanie systemu informacji menedżerskiej w formule systemu zarządzania wiedzą (SZW)
1.6. Analiza funkcjonalna informacji menedżerskiej
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 2. Ekonomika informacji v. infonomika
Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki, Hubert Obora

Wstęp
2.1. Ekonomika informacji
2.2. Infonomika
2.3. Infonomika a ekonomika informacji
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 3. Struktura przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku
Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba

Wstęp
3.1. Przestrzeń informacyjna i informatyczna
3.2. Ewolucja przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Komplementarne strategie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw
Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk

Wstęp
4.1. Poziomy zaawansowania systemów informacyjnych
4.2. Ogólna strategia rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
4.3. Znaczenie strategii rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 5. Zintegrowany system zarządzania a przepływ informacji
Piotr Bartkowiak, Dariusz Sobczyński, Błażej Płokarz

Wstęp
5.1. Informacja jako zasób przedsiębiorstwa
5.2. Utrudnienia w procesie przepływu informacji w przedsiębiorstwie
5.3. Normatywne ujęcie przepływu informacji
5.4. Proces decyzyjny wykorzystujący Zintegrowane Systemy Zarządzania
5.5. Znaczenie informacji w branży motoryzacyjnej w czasie kryzysu gospodarczego
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 6. Środowiskowe uwarunkowania zarządzania informacją w małych przedsiębiorstwach
Zbigniew Olesiński

Wstęp
6.1. Charakterystyka przebadanych organizacji
6.2. Kształtowanie sieci relacji międzyorganizacyjnych
6.3. Wsparcie dla rozwoju współpracy
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 7. Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji
Barbara Siuta-Tokarska

Wstęp
7.1. Wybrane procesy i modele zarządzania wiedzą w organizacjach XXI wieku
7.2. Możliwości dyfuzji wiedzy pomiędzy organizacjami zagranicznymi i krajowymi w postaci
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 8. Wybrane problemy pomiaru jakości informacji
Hubert Obora

Wstęp
8.1. Niejednoznaczność pojęcia „informacja”
8.2. Zróżnicowanie ujęć jakości informacji
8.3. Podejścia do pomiaru jakości informacji
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 9. Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji
Marek Ćwiklicki

Wstęp
9.1. O zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji
9.2. Interpretacja ROI dla projektów informatycznych
9.3. Krytyka stosowania ROI i sugestie zmiany w liczeniu
Zakończenie
Bibliografia

Część II. Informacja w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej

Rozdział 1. Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji
Franciszek Mroczko, Maria Stańkowska
 
Wstęp
1.1. Przesłanki definicyjne
1.2. Informacja w zarządzaniu
1.3. Informacja jako element wiedzy
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 2. Informacja jako podstawa kształtowania przewagi konkurencyjnej
w sektorze ubezpieczeniowym
Mieczysław Morawski, Wojciech Topczewski

Wstęp
2.1. Przewaga konkurencyjna w gospodarce opartej na wiedzy
2.2. Konkurencyjność w sektorze ubezpieczeniowym
2.3. Klient jako źródło informacji
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 3. Wykorzystanie informacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej towarzystw ubezpieczeniowych
Iwona Gawron

Wstęp
3.1. Uwarunkowania działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych
3.2. Źródła i znaczenie informacji w funkcjonowaniu towarzystw ubezpieczeniowych
3.3. Nabywcy polis ubezpieczeniowych źródłem przewagi konkurencyjnej
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności opartej na informacji
Leszek Panasiewicz

Wstęp
4.1. Informacja i zasoby pochodne
4.2. Informacja - wiedza
4.3. Informacja - organizacyjne uczenie się
4.4. Informacja - ucząca się organizacja
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 5. Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transakcjach fuzji
i przejęć
Andrzej Zyguła

Wstęp
5.1. Istota analizy due diligence oraz jej miejsce w transakcjach fuzji i przejęć
5.2. Główne obszary informacji w analizie due diligence
5.3. Uczestnicy zaangażowani w badania due diligence
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 6. Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości – czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji
Zofia Gródek

Wstęp
6.1. Informacje a konkurencyjność przedsiębiorstw
6.2. Krajowy System Usług
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 7. Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań
w benchmarkingu personalnym
Anna Balcerek

Wstęp
7.1. Wybór partnera porównań i źródeł informacji w benchmarkingu personalnym
7.2. Internetowe źródła informacji w benchmarkingu personalnym
7.3. Źródła danych do pomiaru porównawczego
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 8. Dyrektywa o „informowaniu i komunikowaniu pracowników”. Uwarunkowania prawne a praktyka realizacji fuzji i przejęć
Anna Stankiewicz-Mróz, Elżbieta Jędrych

Wstęp
8.1. Uregulowania prawne
8.2. Fuzje i akwizycje jako przykład „zmiany narzuconej”
8.3. Proces informowania o zmianach w świetle wyników badań
Zakończenie
Bibliografia

Część III. Wykorzystanie informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych

Rozdział 1. Informacyjny wymiar procesu decyzyjnego organizacji gospodarczej
Magdalena Miklus

Wstęp
1.1. Podejmowanie decyzji
1.2. Informacja i jej źródła
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 2. Rachunkowość a zarządzanie informacją w organizacji gospodarczej
Mirosława Kwiecień

Wstęp
2.1. Polityka rachunkowości a zarządzanie informacją
2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres wykorzystania sprawozdań finansowych
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 3. Zarządzanie informacjami i wiedzą a rachunkowość
Beata Iwasieczko

Wstęp
3.1. Rola informacji i zarządzania informacjami w organizacji gospodarczej
3.2. Wykorzystanie systemów informacyjnych organizacji gospodarczych w zarządzaniu wiedzą
3.3. Systemy informacyjne a rachunkowość
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Rola informacji w controllingu
Stanisław Marciniak

Wstęp
4.1. Zasady controllingu a rola informacji
4.2. Zabezpieczenie informacyjne systemu controllingu
4.3. Cechy i źródła informacji w controllingu
4.4. Kierunki udoskonalania systemu informacji w controllingu
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 5. Budżetowanie w firmie handlowej w procesie budowy organizacji opartej na informacji zarządczej
Janusz Nesterak, Grzegorz Depa

Wstęp
5.1. Ogólna charakterystyka firmy farmaceutycznej Alfa SA
5.2. Ośrodki odpowiedzialności w ALFA SA i ich miejsce w procesie budżetowania
5.3. System ewidencji zdarzeń gospodarczych w ALFA SA dla potrzeb controllingu
5.4. Proces budżetowania jako narzędzie wyznaczania zadań w spółce Alfa SA
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 6. Rola systemu informacyjnego instytucji wdrażających środki pomocowe UE dla przedsiębiorstw regionu łódzkiego
Agnieszka Pietras, Maciej Szczepańczyk

Wstęp
6.1. Cechy systemu informacyjnego
6.2. System organizacyjny funduszy europejskich
6.3. Metodyka badań i charakterystyka instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu
funduszy UE dla przedsiębiorców regionu łódzkiego
6.4. Wyniki badań (case study)
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 7. Wpływ informacji na efektywność zarządzania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu
Stanisław Gemra

Wstęp
7.1. Charakterystyka usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu
7.2. Rola informacji w analizie przychodów, kosztów i wyniku finansowego
7.3. Plan restrukturyzacyjny Spółki na lata 2009-2011
7.4. Zakres przedsięwzięć związanych ze świadczonymi usługami
7.5. Opis przedsięwzięć w obszarze działalności marketingowej
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 8. Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Elżbieta Wysłocka

Wstęp
8.1. Oczekiwania odbiorców informacji na temat MSP
8.2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w zarządzaniu MSP
8.3. Księgi rachunkowe według MSSF czy ustawy o rachunkowości?
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Pozyskiwanie informacji w fazie realizacji projektów budowlanych
Eryk Głodziński

Wstęp
9.1. Zakres informacji a fazy zarządzania projektem
9.2. Obligatoryjność i fakultatywność pozyskiwania informacji
9.3. Źródła informacji w projektach budowlanych
9.4. Dylematy zarządzania informacją wpływające na proces pozyskiwania informacji
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 10. Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu DDM
Ilona Penc-Pietrzak

Wstęp
10.1. Struktura i zadania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
10.2. Usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów
10.3. System DDM9000® jako przykład systemu zarządzania przepływem informacji
10.4. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 11. Internet w działalności informacyjnej i komunikacyjnej przedsiębiorstw
Ewa Paszta

Wstęp
11.1. Obszary zastosowania Internetu w przedsiębiorstwach
11.2. Internet w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw
11.3. Wady i zalety wykorzystywania Internetu w działalności przedsiębiorstwa
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 12. Jakość obsługi klientów biur podróży w Internecie
Rafał Marek

Wstęp
12.1. Jakość w procesie tworzenia produktu reklamowego
12.2. Badanie jakości obsługi klientów przez biura podróży w Internecie
Zakończenie
Bibliografia

Uwagi końcowe

Literatura uzupełniająca

Tytuł książki: "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki"
Autor: Borowiecki Ryszard, Czekaj Janusz
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.25zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Dostosuj się lub giń. Jak odnieść sukces w branży aplikacji mobilnych
Dostosuj się lub giń. Jak odnieść sukces w branży aplikacji mobilnych
Luiza Bachórzewska
HELION
Spotkania czasu z miejscem
Spotkania czasu z miejscem
Magdalena Saryusz-Wolska
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
English in Medicine Podręcznik dla studentów akademii medycznych Wydanie 6
English in Medicine Podręcznik dla studentów akademii medycznych Wydanie 6
Ciecierska Joanna, Jenike Barbara, Tudruj Krystyna
PZWL
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania
Wordliczek Rafał
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biznes XXI wieku
Biznes XXI wieku
Kiyosaki Robert T.
Instytut Praktycznej Edukacji
Wielka księga architektury
Wielka księga architektury
Zofia Siewak-Sojka Monika Adamska
Dragon
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Energetyka
Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku

Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku

33.60zł
28.56zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN