Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Fizyka » Fizyka ogólna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
  Fizyka ogólna
  Fizyka współczesna
  Mechanika
  Wszechświat
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Sport
Sztuka
Słowniki
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WNT
Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB

Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB

49.00zł
Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne Tom 1/2 Wydanie 18 69.00zł
Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne Tom 1/2 Wydanie 18

Tytuł: Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne Tom 1/2 Wydanie 18
Autor: Z Kamiński, W. Kamiński
ISBN: 978-83-63623-47-0
Ilość stron: 914
Data wydania: 03/2013
Format: Zawiera CD
Wydawnictwo: WNT

Cena: 69.00zł


Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne to podręcznik z ponad trzydziestoletnią tradycją, sprawdzony przez kilka pokoleń Czytelników.

Ułatwia powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z fizyki z zakresu gimnazjum i liceum.

Autorzy oprócz omówienia bardzo obszernego materiału obejmującego rozszerzony program nauczania fizyki w liceum o profilu matematyczno-fizycznym oraz specjalistycznych liceach technicznych, prezentują skuteczną metodę samodzielnego uczenia się, szczególnie przydatną podczas przygotowań do rozszerzonej matury z tego przedmiotu.

Książkę polecamy licealistom planującym naukę na kierunkach o profilu fizycznym, matematycznym lub technicznym, a także studentom, którzy muszą powtórzyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę z fizyki.

Rozdziały:

Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
1.1. Przedmiot fizyki    
1.2. Wielkości fizyczne i ich pomiar. Jednostki miary     
1.3. Międzynarodowy układ jednostek miar SI    
1.4. Jednostki długości     
1.5. Błędy pomiaru    
1.6. Jednostki pola powierzchni. Pomiary złożone    
1.7. Jednostki objętości. Działania na jednostkach     
1.8. Jednostki czasu     
1.9. Jednostki masy. Gęstość    
1.10. Jednostki kąta płaskiego i bryłowego    
1.11. Prawa i wzory fizyczne    
1.12. Rozwiązywanie zadań fizycznych     
Pytania i zadania  

Rozdział 2. KINEMATYKA 
2.1. Podział mechaniki    
2.2. Określenie ruchu. Względność ruchu
2.3. Rodzaje ruchów  
2.4. Ruch jednostajny prostoliniowy 
2.5. Wektory i skalary. Dodawanie i odejmowanie wektorów     
2.6. Prędkość jako wektor. Składanie prędkości     
2.7. Ruch prostoliniowy zmienny. Prędkość średnia i rzeczywista   
2.8. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
2.9. Swobodne spadanie ciał 
2.10. Ruch prostoliniowy niejednostajnie zmienny   
2.11. Prędkość w ruchu krzywoliniowym. Ruch jednostajny po okręgu
Pytania i zadania  

Rozdział 3. DYNAMIKA  
3.1. Przedmiot dynamiki  
3.2. Pierwsza zasada Newtona 
3.3. Druga zasada Newtona     
3.4. Ciężar ciała    
3.5. Ciężar właściwy    
3.6. Układy inercjalne i nieinercjalne. Siła bezwładności.
3.7. Zasada względności ruchu    
3.8. Pęd i popęd    
3.9. Trzecia zasada Newtona    
3.10. Zasada zachowania pędu     
3.11. Siła dośrodkowa. Siła odśrodkowa bezwładności    
3.12. Praca mechaniczna    
3.13. Moc     
3.14. Energia mechaniczna    
3.15. Zasada zachowania energii     
3.16. Sprawność maszyn     
Pytania i zadania    

Rozdział 4. POLE GRAWITACYJNE
4.1. Prawo powszechnego ciążenia     
4.2. Zmienność przyspieszenia ziemskiego     |
4.3. Pole grawitacyjne    
4.4. Ruch w polu grawitacyjnym     
4.5. Potencjał grawitacyjny. Druga prędkość kosmiczna    
Pytania i zadania        

Rozdział 5. RUCH OBROTOWY
5.1. Ruch obrotowy jednostajny. Iloczyn wektorowy  
5.2. Ruch obrotowy jednostajnie zmienny  
5.3. Moment siły     
5.4. Praca i moc w ruchu obrotowym     
5.5. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Moment bezwładności    
5.6. Dynamika ruchu obrotowego     
5.7. Moment pędu 
5.8. Zasada zachowania momentu pędu     
Pytania i zadania    

Rozdział 6. STATYKA       
6.1. Zjawisko równowagi. Cechy charakterystyczne siły   
6.2. Składanie sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej płaszczyźnie   
6.3. Składanie sił przyłożonych w różnych punktach i działających w jednej płaszczyźnie
6.4. Warunek równowagi układu sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej płaszczyźnie     
6.5. Para sił     
6.6. Warunki równowagi układu sił dowolnie rozłożonych w płaszczyźnie    
6.7. Maszyny proste     
6.8. Siły tarcia    
6.9. Środek ciężkości i środek masy    
6.10. Rodzaje równowagi    
Pytania i zadania    

Rozdział 7. STATYKA CIECZY I GAZÓW  
7.1. Właściwości cieczy. Ciśnienie    
7.2. Prawo Pascala. Prasa hydrauliczna    
7.3. Ciśnienie hydrostatyczne. Naczynia połączone    
7.4. Parcie cieczy na ciała zanurzone. Prawo Archimedesa     
7.5. Pływanie ciał    
7.6. Właściwości gazów     
7.7. Atmosfera. Ciśnienie atmosferyczne    
7.8. Pomiary ciśnienia    
Pytania i zadania    

Rozdział 8. RUCH DRGAJĄCY I FALOWY
8.1. Właściwości sprężyste i wytrzymałościowe ciał stałych    
8.2. Ruch harmoniczny     
8.3. Wahadło matematyczne    
8.4. Wahadło fizyczne     
8.5. Drgania wymuszone. Rezonans     
8.6. Ruch falowy. Rodzaje fal     
8.7. Fala sinusoidalna. Interferencja fal     
8.8. Fale stojące    
8.9. Zasada Huygensa. Ugięcie, czyli dyfrakcja fal
8.10. Odbicie i załamanie się fal     
8.11. Energia i natężenie fali    
Pytania i zadania    

Rozdział 9. AKUSTYKA
9.1. Fale dźwiękowe
9.2. Cechy dźwięku
9.3. Uginanie, odbijanie i interferencja fal dźwiękowych. Dudnienia]
9.4. Zjawisko Dopplera 
9.5. Źródła fal dźwiękowych. Rezonans akustyczny   
9.6. Ultradźwięki     
Pytania i zadania     

Rozdział 10. CIEPŁO
10.1. Temperatura. Skale termometryczne     
10.2. Ilość ciepła. Ciepło właściwe  
10.3. Bilans ciepła. Kalorymetria    
10.4. Rozszerzalność cieplna ciał stałych     
10.5. Rozszerzalność cieplna cieczy    
10.6. Rozszerzalność objętościowa ciał stałych     
10.7. Przepływ ciepła    
10.8. Stany skupienia. Topnienie i krzepnięcie. Krzepnięcie roztworów
10.9. Parowanie i skraplanie    
10.10. Temperatura i ciśnienie krytyczne    
10.11. Własności par     
10.12. Sublimacja. Punkt potrójny     
10.13. Wilgotność powietrza i gazów     
10.14. Ciepło spalania     
Pytania i zadania    

Rozdział 11. PRZEMIANY GAZU DOSKONAŁEGO
11.1. Gaz doskonały. Parametry stanu i przemiany gazu doskonałego!
11.2. Przemiana izotermiczna. Prawo Boyle'a-Mariotte'a    
11.3. Przemiana izobaryczna. Prawo Gay-Lussaca     
11.4. Przemiana izochoryczna. Prawo Charlesa     
11.5. Równanie stanu gazu    
11.6. Ciepło właściwe gazów    
11.7. Przemiana adiabatyczna    
Pytania i zadania    

Rozdział 12. MOLEKULARNO-KINETYCZNA TEORIA BUDOWY MATERII           
12.1. Atomy i cząsteczki     
12.2. Siły między cząsteczkowe. Energia wiązania w ciałach stałych, cieczach i gazach. 
12.3. Ruch cząsteczek     
12.4. Zjawiska cząsteczkowe w cieczach i gazach     
12.5. Kinetyczna teoria gazów    
12.6. Wyjaśnienie zjawisk cieplnych na podstawie teorii molekularno-kinetycznej        
Pytania i zadania    

Rozdział 13. TERMODYNAMIKA   
13.1. Równoważność ciepła i pracy 
13.2. Pierwsza zasada termodynamiki    
13.3. Zjawiska odwracalne i nieodwracalne. Cykl Carnota, Otta i Diesla     
13.4. Druga zasada termodynamiki. Bezwzględna skala temperatur     
Pytania i zadania    

Rozdział 14. ELEKTROSTATYKA
14.1. Elektryzowanie ciał. Ładunek elektryczny dodatni i ujemny |
14.2. Elektroskop. Przewodniki i izolatory     
14.3. Prawo Coulomba. Jednostka ładunku elektrycznego 
14.4. Natura ładunku elektrycznego. Ładunek elementarny 
14.5. Zasada zachowania ładunku. Indukcja elektrostatyczna     
14.6. Pole elektryczne. Natężenie pola    
14.7. Potencjał elektryczny. Napięcie     
14.8. Powierzchnie ekwipotencjalne     
14.9. Rozmieszczenie ładunku na powierzchni przewodnika     
14.10. Pojemność elektryczna  
14.11. Kondensatory. Łączenie kondensatorów     
14.12. Przewodnik i dielektryk w polu elektrycznym     
14.13. Energia pola elektrycznego    
Pytania i zadania 

Rozdział 15. PRĄD ELEKTRYCZNY
15.1. Prąd elektryczny. Źródła napięcia     
15.2. Natężenie prądu elektrycznego
15.3. Prawo Ohma. Opór elektryczny. Nadprzewodnictwo     
15.4. Spadek potencjału wzdłuż przewodnika     
15.5. Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma dla całego obwodu     
15.6. Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów    
15.7. Pomiar natężenia, napięcia i oporu elektrycznego    
15.8. Praca i moc prądu elektrycznego  
15.9. Przemiana energii elektrycznej na cieplną. Prawo Joule'a    
15.10. Dysocjacja elektrolityczna. Elektroliza. Prawa Faradaya  
15.11. Ogniwa. Polaryzacja elektrod     
15.12. Akumulatory    
15.13. Łączenie źródeł napięcia    
Pytania i zadania    

Rozdział 16. ELEKTROMAGNETYZM            
16.1. Pole magnetyczne    
16.2. Oddziaływanie pola magnetycznego na poruszający się ładunek elektryczny. Indukcja magnetyczna    
16.3. Strumień indukcji magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego     
16.4. Pole magnetyczne prądu stałego    
16.5. Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.
16.6. Siła elektrodynamiczna     
16.7. Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem. Definicja ampera     
16.8. Moment magnetyczny     
16.9. Silnik elektryczny prądu stałego    
16.10. Magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe     
16.11. Ruch ładunków elektrycznych w polu magnetycznym     
16.12. Magnetyczne właściwości materii     
16.13. Elektromagnesy i magnesy trwałe    
16.14. Pole magnetyczne Ziemi    
Pytania i zadania  

Rozdział 17. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA
17.1. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej    
17.2. Siła elektromotoryczna indukcji     
17.3. Wirowe pole elektryczne. Prądy wirowe     
17.4. Samoindukcja. Indukcyjność     
17.5. Prąd przemienny     
17.6. Prądnice 
17.7. Wartości skuteczne napięcia i natężenia prądu przemiennego    
17.8. Przyrządy pomiarowe na prąd przemienny     
17.9. Obwód prądu przemiennego. Opór czynny i bierny     
17.10. Moc prądu przemiennego     
17.11. Prąd trójfazowy  
17.12. Wirujące pole magnetyczne. Silniki indukcyjne asynchroniczne     
17.13. Indukcyjność wzajemna. Transformator. Induktor    
17.14. Przyrządy elektroakustyczne    
Pytania i zadania    

Rozdział 18. PRĄD ELEKTRYCZNY W PRÓŻNI I W GAZACH 
18.1. Emisja termoelektronowa    
18.2. Wytwarzanie i odchylanie promieni elektronowych. Oscylograf elektronowy 
18.3. Jonizacja gazów. Prąd elektryczny w gazach. Plazma     
18.4. Wyładowania w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym     
18.5. Wyładowania w gazach rozrzedzonych    
18.6. Promienie katodowe i kanalikowe. Spektrograf masowy     
Pytania i zadania    

Rozdział 19. DRGANIA I FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
19.1. Drgania elektromagnetyczne     
19.2. Wytwarzanie drgań niegasnących. Rezonans elektryczny     
19.3. Fale elektromagnetyczne. Teoria Maxwella     
19.4. Radiofonia. Przekaz analogowy    
19.5. Telewizja    
19.6.   Radar     
Pytania i zadania    

Rozdział 20. OPTYKA
20.1. Widmo elektromagnetyczne    
20.2. Pomiar prędkości światła     
20.3. Właściwości fal świetlnych     
20.4. Prawa odbicia i załamania światła     
20.5. Zjawisko całkowitego odbicia    
20.6. Zwierciadło płaskie    
20.7. Zwierciadło wklęsłe    
20.8. Zwierciadło wypukłe     
20.9. Pryzmat    
20.10. Soczewka skupiająca
20.11. Soczewka rozpraszająca     
20.12. Dyspersja światła 
20.13. Barwa światła     
20.14. Spektroskop. Analiza widmowa     
20.15. Wady soczewek     
20.16. Oko    
20.17. Przyrządy optyczne    
20.18. Natężenie światła. Oświetlenie      
20.19. Pomiary fotometryczne     
20.20. Dyfrakcja i interferencja światła        
20.21. Siatka dyfrakcyjna. Zdolność rozdzielcza układów optycznych     
20.22. Polaryzacja światła     
20.23. Promieniowanie cieplne
Pytania i zadania   

Rozdział 21. FIZYKA ATOMOWA
21.1. Rozwój poglądów na budowę materii. Model atomu Rutherforda i Bohra    
21.2. Kwantowa natura promieniowania     
21.3. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne   
21.4. Promieniowanie rentgenowskie    
21.5. Fale materii    
Pytania i zadania   

Rozdział 22. FIZYKA JĄDROWA. SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI    
22.1. Budowa jądra atomowego    
22.2. Układ okresowy pierwiastków     
22.3. Izotopy     
22.4. Promieniotwórczość naturalna     
22.5. Rozpad pierwiastków promieniotwórczych    
22.6. Prawo przesunięć. Rodziny promieniotwórcze  
22.7. Promieniotwórczość sztuczna      
22.8. Akceleratory    
22.9. Wykrywanie i pomiary promieniowania     
22.10. Zastosowania promieniotwórczości     
22.11. Promieniowanie kosmiczne     
22.12. Cząstki elementarne     
22.13. Szczególna teoria względności     
22.14. Równoważność masy i energii     
22.15. Energia wiązania jąder atomowych    
22.16. Rozszczepianie jąder atomowych     
22.17. Reakcje łańcuchowe. Materiały rozszczepialne     
22.18. Wytwarzanie energii jądrowej   
22.19. Reakcje termojądrowe 
Pytania i zadania  

Rozdział 23. FIZYKA CIAŁA STAŁEGO
23.1. Krystaliczna budowa ciał stałych     
23.2. Rodzaje wiązań sieci krystalicznej 
23.3. Badanie struktury ciał stałych    
23.4. Teoria pasmowa. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych     
23.5. Półprzewodniki samoistne. Termistor. Opornik fotoelektryczny     
23.6. Półprzewodniki domieszkowe. Złącze n-p     
23.7. Dioda półprzewodnikowa. Tranzystor. Tyrystor     
23.8. Układy scalone. Procesory     
23.9. Zjawisko fotowoltaiczne. Ogniwo fotoelektryczne     
23.10. Zjawisko termoelektryczne w metalach i półprzewodnikach    
23.11. Lasery    
23.12. Holografia    
Pytania i zadania    

Rozdział 24. WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA NOWYCH ZDOBYCZY FIZYKI 
24.1. Przekaz analogowy i cyfrowy. System cyfrowy     
24.2. Zapis i odczyt sygnałów cyfrowych     
24.3. Komputer    
24.4. Skaner, faks, kserograf    
24.5. Sieć komputerowa. Internet    
24.6. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Ekrany plazmowe    
24.7. Fotografia cyfrowa. Aparaty i kamery cyfrowe     
24.8. Telefonia komórkowa    
Pytania i zadania
TABLICE

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Perswazja Droga do osiągania celów
Perswazja Droga do osiągania celów
Tom Gorman
Onepress
Bieda jako wyzwanie
Bieda jako wyzwanie
Jan Piwowarczyk
Petrus
Piastowie Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii
Piastowie Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii
Sławomir Koper
Bellona
Światło płynące z Fatimy
Światło płynące z Fatimy
Ryszard Koper
WDS
Demokracja na rozdrożu Deliberacja czy partycypacja polityczna?
Demokracja na rozdrożu Deliberacja czy partycypacja polityczna?
Janusz Grygieńć
Universitas
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Artur Hołda
PWE
 Koszyk
1 x SAP Zrozumieć system ERP
1 x Fizyka i filozofia
124.15zł
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Energetyka
Przewody i kable elektroenergetyczne

Przewody i kable elektroenergetyczne

39.00zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION