Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Sport
Sztuka
Słowniki
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Wzmacniacze operacyjne Podstawy aplikacje zastosowania

Wzmacniacze operacyjne Podstawy aplikacje zastosowania

79.00zł
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie IV 69.00zł
Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie IV

Tytuł: Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie IV
Autor: Witold M. Lewandowski
ISBN: 978-83-63623-57-9
Ilość stron: 432
Data wydania: 2012 (dodruk)
Format: 168x237
Wydawnictwo: WNT

Cena: 69.00zł


Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

Sposobem na zahamowanie dalszej jego degradacji jest nie tylko modernizacja energetyki konwencjonalnej, lecz przede wszystkim stopniowe eliminowanie paliw naturalnych i wykorzystanie nowych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii: wody, wiatru, biomasy, promieniowania słonecznego, ciepła wnętrza Ziemi, a także wprowadzanie materiało- i energooszczędnych technologii w przemyśle, budownictwie i gospodarstwach domowych.

Zainteresowanego tą tematyką czytelnika książka Proekologiczne odnawialne źródła energii w pełni usatysfakcjonuje. Autor dołożył starań, aby skomplikowane zagadnienia przedstawić w jak najbardziej interesujący sposób. Wiadomości teoretyczne uzupełnił przykładami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rachunkiem ekonomicznym nakładów i zysków, prognozami i kierunkami dalszego rozwoju energetyki niekonwencjonalnej.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały traktujące o wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych, energii słonecznej i geotermalnej w budownictwie mieszkaniowym oraz o farmach energetycznych w Polsce i na świecie, ogniwach paliwowych, biopaliwach i proekologicznych sposobach konwersji energii oraz jej oszczędzania.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wyrażają nadzieję, że książka ta - przeznaczona głównie dla studentów politechnik i innych uczelni technicznych, specjalizujących się w inżynierii i ochronie środowiska, oraz ekologów i inżynierów stykających się w pracy z problemami wykorzystania różnorodnych źródeł energii - zainteresuje również tych czytelników, którym leży na sercu odbudowa mocno już zniszczonego środowiska.

Rozdziały:
Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek

1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska
1.1. Wprowadzenie
1.2. Energetyka konwencjonalna
1.3. Skażenie powietrza spalinami
1.4. Nowe trendy w energetyce konwencjonalnej
1.5. Energetyka jądrowa
1.6. Zalety i wady energetyki konwencjonalnej
1.7. Charakterystyka działań zmierzających do zahamowania dalszej degradacji środowiska

2. Odnawialne źródła energii
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rys historyczny
2.3. Podział źródeł energii
2.4. Charakterystyka pierwotnych odnawialnych źródeł energii
2.5. Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
2.6. Plan działań Unii Europejskiej w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych
2.7. Prognozy rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
2.8. Polskie regulacje prawne w zakresie OŹE
2.9. Podsumowanie

3. Energia wody
3.1. Wprowadzenie
3.2. Hydroenergetyka
3.3. Podstawy teoretyczne
3.4. Duże elektrownie wodne
3.5. Mała energetyka wodna (MEW)
3.6. Energia pływów
3.7. Energia fal
3.8. Energia prądów morskich
3.9. Energia dyfuzji

4. Energia wiatru i jej wykorzystanie
4.1. Rys historyczny
4.2. Charakterystyka energii wiatru
4.3. Zależności opisujące energię wiatru
4.4. Przegląd konstrukcji turbin wiatrowych
4.5. Światowy rozwój energetyki wiatrowej
4.6. Doświadczenia polskie
4.7. Efekt ekologiczny, prognozy i perspektywy aeroenergetyki w Polsce do 2030 roku
4.8. Koncepcje przyszłościowe energetyki wiatrowej
4.9. Morskie farmy wiatrowe (MFW)
4.10. Małe turbiny wiatrowe (MTW)
4.11. Wady i zalety siłowni wiatrowych

5. Energia promieniowania słonecznego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota promieniowania słonecznego
5.3. Budowa atomu i struktura materii
5.4. Podstawy teoretyczne promieniowania słonecznego
5.5. Wymiana ciepła przez promieniowanie
5.6. Charakterystyka promieniowania słonecznego
5.7. Perspektywy wykorzystania energii promieniowania słonecznego do ogrzewania
5.8. Podział metod konwersji i wykorzystania energii promieniowania słonecznego
5.9. Historia rozwoju energetyki słonecznej
5.10. Zalety i wady energii promieniowania słonecznego

6. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej z elementami teorii wymiany ciepła
6.1. Definicja systemów pasywnych
6.2. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła
6.3. Przewodzenie ciepła
6.4. Konwekcja
6.5. Promieniowanie i konwekcja swobodna
6.6. Przenikanie ciepła
6.7. Pasywne ogrzewanie budynków
6.8. Pasywne chłodzenie
6.9. Pasywne systemy magazynowania ciepła w budynkach

7. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej - kolektory słoneczne
7.1. Przegląd aktywnych metod wykorzystania energii słonecznej
7.2. Podstawy teoretyczne kolektorów słonecznych
7.3. Zasoby energii słonecznej w Polsce
7.4. Wartość użyteczna promieniowania słonecznego
7.5. Budowa kolektorów słonecznych
7.6. Obliczanie słonecznego systemu podgrzewania wody użytkowej
7.7. Nowe typy kolektorów słonecznych
7.8. Badanie kolektorów słonecznych

8. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej - stawy i kominy słoneczne
8.1. Wprowadzenie
8.2. Stawy słoneczne
8.3. Kominy słoneczne

9. Podstawy termodynamiki i metody przetwarzania energii słonecznej na pracę
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawy teoretyczne termodynamiki
9.3. Wysokotemperaturowy system zdecentralizowany
9.4. Wysokotemperaturowy system scentralizowany

10. Niskotemperaturowa energia termiczna mórz i oceanów
10.1. Wprowadzenie
10.2. Rys historyczny
10.3. Konwersja energii termicznej oceanu na energię mechaniczną
10.4. Zalety i wady systemu OTEC
10.5. Obecny stan zaawansowania systemu OTEC
10.6. Konwersja energii termicznej oceanu na energię elektryczną

11. Energia geotermalna
11.1. Wprowadzenie
11.2. Rys historyczny i współczesne metody wykorzystania energii geotermalnej
11.3. Natura źródeł geotermalnych
11.4. Sposoby wykorzystania źródeł geotermalnych
11.5. Zasoby geotermalne w Polsce i ich wykorzystanie
11.6. Wnioski końcowe

12. Systemy wspomagające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Różne formy magazynowania energii
12.3. Magazynowanie energii cieplnej
12.4. Magazynowanie energii chemicznej
12.5. Przetwarzanie niskotemperaturowej energii cieplnej
12.6. Przetwarzanie i magazynowanie wysokotemperaturowej energii cieplnej

13. Pompy ciepła
13.1. Wprowadzenie
13.2. Rys historyczny
13.3. Zasada działania pompy ciepła
13.4. Przegląd typów pomp ciepła
13.5. Sprężarkowe pompy ciepła
13.6. Czynniki robocze sprężarkowych pomp ciepła a dziura ozonowa
13.7. Absorpcyjne pompy ciepła
13.8. Pompy ciepła pozostałych typów
13.9. Dolne źródła pomp ciepła
13.10. Pompy ciepła w Polsce
13.11. Podsumowanie

14. Ogniwa fotowoltaiczne
14.1. Historia ogniw fotowoltaicznych
14.2. Mechanizm efektu fotowoltaicznego
14.3. Wpływ temperatury na efekt fotowoltaiczny
14.4. Budowa ogniw słonecznych
14.5. Koncentratory ogniw fotowoltaicznych
14.6. Współpraca ogniw fotowoltaicznych z innymi nośnikami energii
14.7. Perspektywy i strategia rozwoju ogniw fotowoltaicznych
14.8. Znaczenie ogniw fotowoltaicznych w kosmonautyce
14.9. Zalety systemów fotowoltaicznych

15. Biomasa
15.1. Wprowadzenie
15.2. Cechy charakterystyczne biomasy
15.3. Biomasa jako odnawialne źródło energii
15.4. Metody energetycznego wykorzystania biomasy
15.5. Drewno jako proekologiczne odnawialne źródło energii
15.6. Słoma jako proekologiczny surowiec energetyczny
15.7. Biopaliwa
15.8. Podsumowanie

16. Biogaz
16.1. Biogaz jako odnawialne źródło energii
16.2. Mechanizm powstawania biogazu
16.3. Źródła oraz technologie pozyskiwania i zagospodarowania biogazu
16.4. Zagospodarowanie biogazu z oczyszczalni ścieków
16.5. Wykorzystanie biogazu z wysypisk śmieci
16.6. Pozyskiwanie biogazu w gospodarstwach rolnych
16.7. Konwersja biogazu
16.8. Zalety i wady produkcji energii z biogazu

17. Ogniwa paliwowe
17.1. Rys historyczny
17.2. Zasada działania ogniwa paliwowego
17.3. Klasyfikacja ogniw paliwowych
17.4. Ogniwa z polimerową membraną (PEMFC)
17.5. Ogniwa alkaliczne (AFC)
17.6. Ogniwa z fosforanowe (PAFC)
17.7. Ogniwa węglanowe (MCFC)
17.8. Ogniwa tlenkowe (SOFC)
17.9. Ogniwa zasilane metanolem (DMFC) lub kwasem mrówkowym (DFAFC)
17.10. Rozwiązania konstrukcyjne ogniw paliwowych
17.11. Zastosowanie ogniw paliwowych
17.12. Podsumowanie

18. Wodór
18.1. Wprowadzenie
18.2. Właściwości wodoru
18.3. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru
18.4. Metody otrzymywania wodoru w przyszłości
18.5. Magazynowanie wodoru
18.6. Najnowsze zastosowania wodoru
18.7. Wodór jako paliwo obecnego (XXI) wieku

19. Oszczędzanie energii
19.1. Ochrona środowiska przez oszczędzanie energii
19.2. Modyfikacja tradycyjnych systemów energetycznych
19.3. Energooszczędne technologie
19.4. Śmieci jako potencjalne odnawialne źródło energii
19.5. Kierunki oszczędzania energii
19.6. Indywidualne kierunki oszczędzania energii
19.7. Podsumowanie

Tytuł książki: "Proekologiczne odnawialne źródła energii Wydanie IV"
Autor: Witold M. Lewandowski
Wydawnictwo: WNT
Cena: 69.00zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Polacy na Islandii Rekonstrukcja przestrzeni obecności
Polacy na Islandii Rekonstrukcja przestrzeni obecności
Małgorzata Budyta-Budzyńska
Scholar
Kodeks pracy. Komentarz Wydanie 2
Kodeks pracy. Komentarz Wydanie 2
Sobczyk Arkadiusz
C.H. Beck
Testament w prawie polskim wybrane problemy
Testament w prawie polskim wybrane problemy
Kabza Ewa, Krupa-Lipińska Katarzyna
WUMK
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wydanie 14
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wydanie 14
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
C.H. Beck
Balsam dla duszy na Boże Narodzenie
Balsam dla duszy na Boże Narodzenie
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Rehme Carol McAdoo
Rebis
Dziennik młodego Niemca Wspomnienia 1939-1940
Dziennik młodego Niemca Wspomnienia 1939-1940
Walter Neumann
WUMK
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Fizyka
Podróże w czasie

Podróże w czasie

55.00zł
46.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XIII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN